Biała księga techniczna Canon 4k601stz

Canon 4K601STZ jest wysokiej jakości zaawansowaną technologią wideo, która oferuje profesjonalnym twórcom filmowym i fotografom najnowocześniejsze technologie i narzędzia do tworzenia wysokiej jakości obrazu. Biała księga techniczna Canon 4K601STZ zawiera wszystko, co profesjonalni twórcy filmowi i fotografowie potrzebują, aby wykorzystać pełny potencjał swoich profesjonalnych produktów. Zawiera informacje na temat obrazu 4K, sześciokanałowego dźwięku, formatów plików, technologii HDR, gamutów kolorów, kompresji i wielu innych. Canon 4K601STZ jest profesjonalnym narzędziem, które pomaga twórcom filmowym i fotografom w tworzeniu wysokiej jakości obrazu.

Ostatnia aktualizacja: Biała księga techniczna Canon 4k601stz

Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać rygorystyczny wymóg płacenia za transakcje o wartości przewyższającej wartość 15 000 zł, zawartych z czynnymi podatnikami VAT, na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT (Biała Księga).

 • Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.
 • Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.
 • Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Biała księga podatników” – na stronie internetowej od 01. 09. 2019 r. udostępniona została baza danych podatników którzy byli lub są czynnymi podatnikami VAT https://www. pod a tki. gov. pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Od 1 stycznia 2020 tylko na te rachunki będzie można dokonywać przelewów związanych z działalnością gospodarczą. Za przelewy na inne konta wejdą sankcje karne w postaci WYRZUCENIE Z KOSZTÓW PŁATNOŚCI dokonanych na inne konto.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcjiokreślonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (wartość transakcji ponad 15. 000zł):

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką) lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – BIAŁEJ KSIĘDZE – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Jakie dane zawiera Biała Księga?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 • W odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • Zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
 • Wykaz zawiera następujące dane podmiotów:

 • Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • a) status podmiotu:

  a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

  b) zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

  3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

  4. Numer PESEL, o ile podmiot posiada;

  5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

  6. Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

  7. Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

  8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

  9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

  10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

  11. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  Strona 2 z 13
  12. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT; 13)numery rachunków rozliczeniowych, Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

  13. Numery rachunków rozliczeniowych.

  Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

  Autor:

  Andrzej Puchalski, członek Zarządu DGCS S. A

  PIXMA

  Numer seryjny drukarki PIXMA zawiera 9 znaków i składa się z 4 liter i następujących po nich 5 cyfr, np. XXXX00000. Numer jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć z tyłu lub wewnątrz drukarki. Niektóre z możliwych lokalizacji zostały zaznaczone poniżej.

  Z tyłu drukarki  Wewnątrz drukarki
  Należy pamiętać, że po pewnym czasie atrament może przedostać się na białą etykietę wewnątrz urządzenia, co może uniemożliwić zobaczenie numeru seryjnego. Etykietę można wytrzeć suchą ściereczką.  Numer seryjny można znaleźć także na białej etykiecie z boku opakowania, w którym dostarczono drukarkę PIXMA. Lokalizacja numeru seryjnego na tej etykiecie została zaznaczona na poniższej ilustracji. pl/media/PIXMA%20printer_7_tcm125-1141830. JPG" data-aspect="0" width="100%"/>

  MAXIFY

  Numer seryjny drukarki MAXIFY zawiera 9 znaków i składa się z 4 liter i następujących po nich 5 cyfr, np. Numer jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć z tyłu lub wewnątrz drukarki (patrz ilustracja poniżej).  i-SENSYS

  Struktura numeru seryjnego modelu i-SENSYS zależy od typu modelu, co omówiono poniżej.

  • • Jeśli produkt oferuje tylko funkcję drukowania, numer seryjny zawiera 10 znaków i składa się z 4 liter i 6 cyfr, np. XXXX-000000.

  • • Jeśli produkt oferuje funkcje drukowania i kopiowania, skanowania lub faksowania, numer seryjny zawiera 8 znaków i składa się z 3 liter i 5 cyfr, np. XXX-00000.

  Numer seryjny zawsze jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć z tyłu urządzenia lub, w przypadku niektórych modeli, wewnątrz urządzenia.

  Przykłady umiejscowienia numeru seryjnego zostały zaznaczone na poniższych ilustracjach.

  Kompaktowe drukarki fotograficzne SELPHY

  Numer seryjny drukarki SELPHY zawiera 10 znaków i składa się wyłącznie z cyfr, np. 0123456789. Numer seryjny zazwyczaj jest poprzedzony 2 cyframi w nawiasie, np. (21), jednak cyfry w nawiasie nie są częścią numeru seryjnego.

  Numer jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć na spodzie drukarki (patrz ilustracja poniżej). 


  Opublikowano: · aktualizacja:

  Dział: Polityka

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
  fot. PAP/Leszek Szymański


  Polsce nie grozi wojna na dużą skalę, ale mogą się zdarzyć próby wywarcia presji. Trzeba być aktywnym w NATO i UE, odwrócić niekorzystne trendy demograficzne, chronić środowisko i infrastrukturę - stwierdza Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego.


  Księga, która zostanie zaprezentowana w piątek, to jawna wersja raportu ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzonego za polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pracom przewodniczył szef BBN Stanisław Koziej.


  Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że Księga wykracza poza kwestie obronności.

  Ona wkracza w inne obszary ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekonomiczne, demograficzne. Bo to rzutuje na kondycję państwa w dalszej perspektywie

  - mówił Komorowski w TVP Info.
  Ocenił, że Polacy czują się dziś bezpieczniej, dzięki członkostwu Polski w NATO i UE.

  Jeśli mieszka się pod ciemnym lasem, a ma się w drzwiach dwa porządne zamki, to można się czuć bezpiecznie

  - mówił prezydent. Zaznaczył jednak, że większość Polaków "ma w genach poczucie, że to nie jest najbezpieczniejszy rejon świata, że tutaj są często różne przeciągi polityczne, od których to zawsze Polacy mieli katar, a nie kto inny".


  Odnosząc się do kwestii obronności prezydent przypomniał, że w przeszłości, gdy był ministrem obrony, opublikował Białą Księgę Obronności, "która skutkuje do dziś reformami" w tej sferze.


  W najbliższym czasie wejdzie w życie przez mnie zainspirowana, ale przeprowadzana przez rząd bardzo poważna, wielka reforma systemu dowodzenia, dostosowująca nas do realnych potrzeb, wynikających z tego, że armia dziś w Polsce jest zawodowa, profesjonalna

  - podkreślił prezydent. 
  Ocenił, że Polskę czeka w dalszej perspektywie "odbudowa i przebudowa zdolności do mobilizacji zasobów ludzkich na wypadek zagrożenia".

  Takie rezerwy trzeba szkolić, trzeba przygotowywać, bo Polska jest krajem na krawędzi systemu natowskiego

  - zaznaczył Komorowski.
  Pytany o priorytety w dziedzinie obronności, prezydent wymienił budowę nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, marynarkę wojenną.

  Będzie też odejście od pochopnej, nieodpowiedzialnie podjętej kiedyś strategii ekspedycyjnej państwa, co zaowocowało bardzo dużym wysiłkiem na antypodach świata

  - zapowiedział.
  Równie ważne co kwestia obronności - zaznaczył Komorowski - jest bezpieczeństwo demograficzne. "Bo jeśli się będziemy kurczyli, jako społeczeństwo do niewielkich rozmiarów, to będziemy też mniej bezpieczni i biedniejsi" - przekonywał.
  Opisując obecną sytuację bezpieczeństwa, autorzy Księgi do pozytywnych czynników zaliczają członkostwo Polski w NATO i UE, utrzymanie rozwoju gospodarczego mimo kryzysu.
  NATO prawdopodobnie pozostanie najskuteczniejszym sojuszem - przewidują. Główne wyzwanie dla sojuszu to zdefiniować swoją rolę w okresie "postafgańskim" - zdaniem autorów sojusz powinien skupić się na podstawowej roli zapewnienia bezpieczeństwa swoim członkom.
  Za kluczową dla europejskiego bezpieczeństwa uznają też obecność USA. Dostrzegając ograniczanie mocarstwowej pozycji stanów Zjednoczonych i rosnącą rolę "wschodzących potęg", w tym Chin, autorzy zaznaczają, że USA pozostają krajem innowacji.
  Rekomendują pogłębianie integracji UE, wspieranie jej rozszerzenia, prace nad wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony oraz promowanie współpracy Unii z NATO. Za konieczne uznają rozwijanie strategicznej współpracy z USA.
  Przewidują, że Rosja będzie wykorzystywała do celów politycznych nośniki energii. Za ważną uznają współpracę z sąsiadami - w tym z Rosją, i wspieranie podmiotowości państw Europy Wschodniej.
  Wyzwania i zagrożenia dla Polski mają charakter przede wszystkim niemilitarny - stwierdzają autorzy. Zwracają uwagę na bezpieczeństwo socjalne. Zmiany po 1989 r. doprowadziły do znacznego rozwarstwienia, a ubóstwo i marginalizacja wiążą się z brakiem mieszkań, dostępu do kultury, opieki zdrowotnej i edukacji, a w konsekwencji z przestępczością i uzależnieniami. Zjawiska te spotęgował obecny kryzys finansowy - zauważają.
  Dostrzegają zagrożenie klęskami żywiołowymi, powodowanymi także działalnością człowieka i zmianami klimatu. Liczą się z częstszymi powodziami, gwałtownymi ulewami i trąbami powietrznymi.


  Spośród zagrożeń militarnych wojna na dużą skalę jest uznana za najmniej prawdopodobny scenariusz - musiałaby ją poprzedzać radykalna zmiana w obecnej polityce międzynarodowej, byłby więc czas na przygotowania do reakcji, także kolektywnej - zauważają autorzy.


  Zagrożenia militarne mogą przybierać postać kryzysów polityczno-militarnych, prowokowanych dla wywierania presji, bez przekraczania progu wojny. Może się to przejawiać w zbrojeniach w pobliżu polskich granic, demonstracji siły, szantażu militarnym. Bezpośrednie zagrożenia zbrojne mogą przybrać postać aterytorialną: przeciwnik nie będzie chciał opanować terytorium, lecz uderzać na wybrane punkty, często skrycie, z "domyślnym autorstwem" - piszą autorzy.
  Ich zdaniem należy zdecydowanie wykluczyć wewnętrzne zagrożenie militarne - bunt, pucz. Jest natomiast ryzyko poszerzania się zorganizowanej przestępczości z użyciem broni.
  Za najpoważniejsze wyzwania Księga uznaje zapewnienie rozwoju gospodarczego, stabilności finansowej państwa, dalekosiężnej polityki społecznej, która powstrzyma niekorzystne zmiany demograficzne - spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa, co niesie zagrożenie dla systemu emerytalnego.
  Według autorów niezbędne jest zwiększenie dzietności przez odpowiednią politykę prorodzinną. Polska musi stworzyć warunki, by zmniejszyć emigrację osób młodych i wykształconych; oferta musi dotyczyć także tych, którzy już przebywają za granicą. Rynek pracy będzie wymagał polityki imigracyjnej, jednak trzeba mieć na uwadze, że napływ imigrantów wymagałby stworzenia dla nich odpowiednich warunków, może też wywoływać konflikty na tle kulturowym.


  W najbliższym dwudziestoleciu Polska będzie musiała stawić czoło zagrożeniom w cyberprzestrzeni, dekapitalizacji infrastruktury przemysłowej i transportowej, których dewastacja grozi katastrofami technicznymi.
  Trzeba przygotować system zabezpieczenia infrastruktury krytycznej przed zakłóceniami teleinformatycznymi - stwierdza Księga. Za konieczne uznaje zachowanie kontroli nad infrastrukturą krytyczną - uniemożliwienie np. wrogich przejęć, niektórych fuzji czy sprzedaż pewnych elementów tej infrastruktury.


  Opisując sytuację wojska, Księga zwraca uwagę, że przyjęcie wymogu finansowania wydatków obronnych na poziomie co najmniej 1, 95 proc. PKB umożliwiło uruchomienie programów modernizacji technicznej.
  Za mało efektywny Księga uznaje natomiast system kierowania i dowodzenia na szczeblu strategicznym, wytykając "rozbudowane, często dublujące swoje funkcje struktury", nieprzystające do potrzeb współdziałania sojuszniczego ani warunków liczebnie zredukowanej armii. Minister ma ograniczone możliwości kontrolowania sił zbrojnych, "w istocie rzeczy jest uzależniony od sztabu Generalnego WP", który odpowiada za dowodzenie, planowanie zadań i ich realizację oraz jej ocenę.


  Niekompatybilne systemy informatyczne wsparcia i dowodzenia utrudniają korzystanie z danych i komplikują procesy decyzyjne - piszą autorzy. 
  Księga wskazuje na problemy w uzupełnianiu rezerw osobowych, w tym wolniejsze niż planowane formowanie Narodowych Sił Rezerwowych. Inne problemy armii to zbyt rozproszone szkolnictwo wojskowe, kłopoty wojskowej służby zdrowia w zaspokajaniu potrzeb kontyngentów za granicą.


  Podstawowym zadaniem polskiej armii musi pozostać obrona własnego terytorium, wojska powinny być gotowe do samodzielnego działania w razie lokalnego konfliktu na małą skalę. Muszą być też gotowe do działań w operacjach międzynarodowych. Kolejne zadanie to wspieranie bezpieczeństwa kraju - wsparcie ochrony granic, monitorowanie skażeń, pomoc w sytuacjach kryzysowych i w razie katastrof naturalnych.
  Przed wojskiem Biała Księga stawia zadanie modernizacji obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, zapewnienie mobilności, zwłaszcza transportu śmigłowcowego oraz wprowadzenie zinformatyzowanych systemów walki, rozpoznania i dowodzenia, bezpilotowców, broni precyzyjnego rażenia i środków obrony przed cyberatakami. Zapobieganie atakom informatycznym uznaje też za istotne zadanie dla administracji cywilnej.
  Rozpatrując bezpieczeństwo energetyczne autorzy zauważają, że Polska opiera je na własnym węglu, zarazem pozostaje zależna od importu ropy i gazu. Księga upatruje szansy w prognozowanych zasobach gazu łupkowego. Długofalowe bezpieczeństwo energetyczne poprawiłoby się dzięki budowie gazoportu i inwestycjom w energetykę jądrową. Nawiązując do polityki redukcji emisji CO2 autorzy wiążą nadzieje z próbami podziemnego składowania tego gazu.


  Za niezbędne - ze względu na wymagania UE - uznają redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłu. Rekomendują przyjęcie rozwiązań sprzyjających oszczędzaniu energii i rozwojowi źródeł odnawialnych, którym jednak przypisują niewielkie znaczenie w bilansie energetycznym. 
  Dalsze zalecenia dotyczą m. in. zapewnienia satysfakcjonującego stanu wód, ograniczenia zanieczyszczeń, zwiększenia odzysku energii z odpadów, lepszego nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczanymi na rynek. 
  Według autorów Polska powinna utrzymać zdolność do działania, zwłaszcza w obszarach, gdzie sojusznicza aktywność może być utrudniona.
  Należy - piszą - umacniać wspólnotę międzynarodową przez pielęgnowanie więzi transatlantyckich, NATO i wzmacnianie unijnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Za uzasadniony uznają selektywny udział w międzynarodowych przedsięwzięciach na rzecz zapobiegania nowym źródłom zagrożeń. Najpierw jednak należałoby wypracować kryteria udziału w takich misjach.
  Oceniając cały system bezpieczeństwa narodowego stwierdzają, że wymaga on zmian - jest sumą odrębnych podsystemów; kompetencje poszczególnych podmiotów są rozproszone lub się powielają, jest za wiele organów planistycznych, a koordynacja jest niewystarczająca. Z jednej strony powstają lukikompetencyjne, z drugiej wysiłki się dublują.


  Obecnie za kierowanie bezpieczeństwem narodowym odpowiadają prezydent i Rada Ministrów. Podczas gdyprezydent ma organy doradczo-sztabowe - Radę bezpieczeństwa narodowego i BBN - rząd nie ma takichinstytucji. Biała Księga proponuje powołanie Komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa oraz zwiększenie kompetencji obecnego rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
  Prezydent Bronisław Komorowski zlecił przeprowadzenie Strategicznego Przeglądu bezpieczeństwaNarodowego w listopadzie 2010. Celem przeglądu była całościowa ocena bezpieczeństwa, wykraczająca poza aspekt militarny i uwzględniająca także problemy społeczne, ekonomiczne, politykę energetyczną i sprawy zagraniczne. Analitycy zajmowali się m. bezpieczeństwem energetycznym, zagrożeniami dla sieci informatycznych, a także sytuacją demograficzną.


  W pracach czterech zespołów problemowych i zespołu doradczo-konsultacyjnego uczestniczyło ok. 200 znawców problematyki bezpieczeństwa - przedstawicieli struktur rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organizacji pozarządowych, think tanków, środowisk akademickich i indywidualnych ekspertów. Podsumowanie prac rozpoczętych w 2011 r. odbyło się w maju ub. roku.

  PAP/ansa

  Publikacja dostępna na stronie: http://wpolityce. pl/polityka/158186-aktywnosc-w-nato-i-ue-odwrocenie-niekorzystnych-trendow-demograficznych-ochrona-srodowiska-i-infrastruktury-to-zalecenia-bialej-ksiegi-bezpieczenstwa-narodowego

  Biała księga techniczna Canon 4k601stz

  Bezpośredni link do pobrania Biała księga techniczna Canon 4k601stz

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biała księga techniczna Canon 4k601stz