Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Glgq2170ks0

Frigidaire Glgq2170ks0 jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń do inżynierii stosowanej, które są dostępne na rynku. Jest to urządzenie do chłodzenia, które zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy szukają wydajnego i wytrzymałego systemu chłodzenia. Urządzenie jest wyposażone w szereg nowoczesnych technologii, które mają na celu zapewnienie wydajnego i niezawodnego chłodzenia. System Frigidaire Glgq2170ks0 wykorzystuje technologię czujników i termostatów, które pomagają w zapewnieniu, że system chłodzenia działa w optymalnym zakresie temperatur. Ponadto urządzenie wyposażone jest w technologię filtracji powietrza, która pomaga w wyeliminowaniu szkodliwych cząsteczek z powietrza, zapewniając czyste powietrze. Technologia ta zapewnia również, że system chłodzenia działa prawidłowo. Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Glgq2170ks0 to wszechstronne urządzenie do inżynierii stosowanej, które można wykorzystać do szerokiego zakresu zastosowań, od chłodzenia do filt

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Glgq2170ks0

Kierownik studium: dr Marcin Bartkowiak

Cele i zadania studiów: przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, analizowania i budowania instrumentów finansowych, ich wyceny, a także prognozowania wyników złożonych strategii inwestycyjnych. Do głównych zadań studiów należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych narzędzi ilościowego zarządzania ryzykiem oraz umiejętności pozwalających na dokonywanie zaawansowanych analiz i prognozowanie zmian na rynkach finansowych. Słuchacze studiów poznają modele matematyczne użyteczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji finansowych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich typów uczelni. Uczestnikami studium mogą być:


 • dyrektorzy finansowi, główni księgowi i inni pracownicy służb finansowych oraz osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstw, pragnące rozwijać kompetencje w dziedzinie inżynierii finansowej,
 • pracownicy banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych odpowiedzialni za zarządzania ryzykiem oraz optymalizację decyzji inwestycyjnych,
 • wszyscy zainteresowani pracą z zakresu inwestowania i zarządzania finansami.

Ramowy program przedmiotowy:

Matematyka w finansach (40 h):


 • Wartość pieniądza w czasie (10h),
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa (15h),
 • Procesy stochastyczne (15h).

Instrumenty pochodne (65h):

 • Instrumenty pochodne - wprowadzenie (16h),
 • Wycena instrumentów pochodnych (20h),
 • Opcje egzotyczne (5h),
 • Opcje realne (8h),
 • Kredytowe instrumenty pochodne (8h),
 • Ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne (8h).

Modelowanie rynków finansowych (65h):

 • Teoria portfela (12h),
 • Modelowanie zmienności i ryzyka (12h),
 • Modelowanie struktury terminowej (17h),
 • Symulacje komputerowe (12h),
 • Zarządzanie ryzykiem (12h).

Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe (10h):

 • Rachunkowości instrumentów (5h),
 • Instrumenty pochodne w praktyce podatkowej (5h).

Inżynieria finansowa - projekt (15h).

Zajęcia na Studiach są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów. 

Liczba godzin ogółem: 195.

Egzaminy z bloków przedmiotowych:

 • Matematyka w finansach
 • Instrumenty pochodne
 • Modelowanie rynków finansowych
 • Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Czas trwania studium: dwa semestry.
Dwudniowe zjazdy dwa razy w miesiącu w soboty i w niedziele.

Kadra wykładowców:

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego:

 • prof. dr hab. Marian Matłoka,
 • prof. Małgorzata Doman,
 • dr hab. Jacek Mizerka,
 • dr Marcin Bartkowiak,
 • dr Barbara Będowska-Sójka,
 • dr hab. Marek Cieślak,
 • dr Krzysztof Echaust,
 • dr Agata Kliber,
 • dr hab. Paweł Kliber,
 • dr Blanka Łęt,
 • mgr Michał Burzyński. 

Zaproszeni eksperci

 • dr Piotr Płuciennik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • mgr Agnieszka Ostrowska, licencjonowany doradca podatkowy.

Zgłoszenia należy składać on-line

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań. O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: kms@ue. pl lub tel. (0-61) 854-38-95. lub dokierownika studiów.

Koszt uczestnictwa: 4500 zł (możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty po 2400 zł).

INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ


Zakład Inżynierii Wirtualnej (Z1)

Nauczyciele akademiccy – pracownicy badawczo-dydaktyczni:

prof. dr hab. inż. Marek MorzyńskiWWW SIN ORCID Scopus WoS RG
prof. dr hab. inż. Michał Nowakdr hab. inż. Michał Rychlik, prof. PPdr hab. inż. Witold Stankiewiczdr inż. Krzysztof Koteckidr inż. Robert Roszakmgr inż. Konrad Łyduch

Nauczyciele akademiccy – pracownicy dydaktyczni:

dr inż. Rafał Mostowski

WWW SIN ORCID Scopus WoS RG

dr inż. Piotr Posadzymgr inż. Bartłomiej Burlaga

Doktoranci:

mgr inż. Tomasz Krakowski

WWW SIN ORCID Scopus WoS RG

Zakład Mechaniki Technicznej (Z2)

dr hab. Tomasz Stręk, prof. PPdr hab. inż. Jacek Buśkiewiczdr hab. inż. Małgorzata Jankowskadr hab. inż. Roman Starostadr hab. inż. Grażyna Sypniewska-Kamińskadr inż. Paweł Fritzkowskidr inż. Jakub Grabskidr inż. Magdalena Mierzwiczakdr Tomasz Walczakmgr inż. Martyna Białecka (z d. Michałowska)mgr inż. Mateusz Jakubowskimgr inż. Jakub Michalskimgr inż. Agata Mrozekmgr inż. Jakub Otworowskimgr Robert Salamonmgr inż. Filip Sarbinowskimgr inż. Martyna Sopa

WWW SIN ORCID Scopus WoS RG

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Roman Popielewski

Zakład Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów (Z3)

dr hab. inż. Roman Barczewskidr hab. inż. Maciej Tabaszewskidr hab. inż. Hubert Jopekdr inż. Wojciech Łapkamgr inż. Bartosz Jakubekmgr inż. Wojciech RukatJacek Kubiakp. MC121, pn. -pt. 7:00-15:00

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (Z4)

dr hab. inż. Piotr Paczos, prof. PPdr hab. inż. Paweł Jasiondr inż. Piotr Kędziadr Dariusz KurpiszWWW SIN ORCID Scopus WoS RGdr inż. Maciej Obstdr inż. Mikołaj Smyczyńskidr inż. Krzysztof SowińskiWWW SIN ORCID Scopus WoS RGdr inż. Iwona Wstawskamgr inż. Aleksandra Pawlakmgr inż. Tomasz Górny

Emerytowani nauczyciele akademiccy instytutu

prof. dr hab. inż. Stefan Joniakprof. dr hab. inż. Jan Kołodziejprof. dr hab. inż. Krzysztof Magnuckiprof. dr hab. inż. Marian Ostwaldprof. dr hab. inż. Tadeusz Wegnerdr hab. inż. Marian DobryWWW SIN ORCID Scopus WoS RGdr hab. inż. Henryk Kamińskidr Andrzej Drzewieckidr inż. Zygmunt Sekulskidr inż. Piotr Wasilewicz

  Jednostka nadrzędna: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

  Kierownictwo

  Osoba kontaktowa

  Barbara Krzemień-Kotula

  Pokój:B-4, II p., pok. 206

  Telefony kontaktowe

  • Tel. +48 12 617 48 77

  Email-e kontaktowe

  • Proszę włączyć JavaScript aby zobaczyć

  Strony WWW

  1. http://www. pl

  Osoby zatrudnione bezpośrednio w jednostce

  1. Banaś Krzysztof, dr hab. inż.
  2. Bielański Jan Gustaw, mgr inż. pl/osoba/dorota-byrska-wojcik-7370. html">Byrska-Wójcik Dorota, dr
  3. Bzowski Krzysztof, dr inż. pl/osoba/tomasz-debinski-5867. html">Dębiński Tomasz, dr inż. pl/osoba/kamil-dudek-9745. html">Dudek Kamil, mgr inż. pl/osoba/miroslaw-glowacki-986. html">Głowacki Mirosław, prof. dr hab. pl/osoba/lucyna-hajder-8810. html">Hajder Lucyna, mgr inż. pl/osoba/piotr-hajder-8939. html">Hajder Piotr, mgr inż. pl/osoba/marcin-hojny-6102. html">Hojny Marcin, dr hab. pl/osoba/krzysztof-jaskowiec-9754. html">Jaśkowiec Krzysztof, mgr inż. pl/osoba/aleksandra-kania-9334. html">Kania Aleksandra, mgr
  4. Klimczak Konrad, mgr inż. pl/osoba/magdalena-kopernik-6282. html">Kopernik Magdalena, dr hab. html">Krzemień-Kotula Barbara
  5. Kusiak Jan, prof. pl/osoba/piotr-kustra-6597. html">Kustra Piotr, dr inż. pl/osoba/piotr-maciol-5850. html">Macioł Piotr, dr hab. pl/osoba/lukasz-madej-6278. html">Madej Łukasz, prof. pl/osoba/marcin-malysza-9741. html">Małysza Marcin, mgr inż. pl/osoba/przemyslaw-marynowski-7917. html">Marynowski Przemysław, dr inż. pl/osoba/kazimierz-michalik-6674. html">Michalik Kazimierz, dr inż. pl/osoba/andriy-milenin-6281. html">Milenin Andriy, prof. pl/osoba/ivan-milenin-8741. html">Milenin Ivan, mgr inż. pl/osoba/zbigniew-mitura-5030. html">Mitura Zbigniew, dr hab. pl/osoba/mateusz-mojzeszko-8940. html">Mojżeszko Mateusz, mgr inż. pl/osoba/adam-mrozek-7809. html">Mrozek Adam, dr inż. pl/osoba/barbara-mrzyglod-6074. html">Mrzygłód Barbara, dr hab. pl/osoba/izabela-olejarczyk-wozenska-7524. html">Olejarczyk-Wożeńska Izabela, dr inż. pl/osoba/andrzej-opalinski-6347. html">Opaliński Andrzej, dr inż. pl/osoba/monika-pernach-5770. html">Pernach Monika, dr hab. pl/osoba/konrad-perzynski-7420. html">Perzyński Konrad, dr inż. pl/osoba/maciej-pietrzyk-2560. html">Pietrzyk Maciej, prof. pl/osoba/lukasz-rauch-5759. html">Rauch Łukasz, dr hab. pl/osoba/krzysztof-regulski-6777. html">Regulski Krzysztof, dr hab. pl/osoba/gabriel-rojek-5773. html">Rojek Gabriel, dr inż. pl/osoba/mateusz-sitko-7899. html">Sitko Mateusz, dr inż. pl/osoba/aleksander-siwek-4334. html">Siwek Aleksander, dr inż. pl/osoba/anna-smyk-7258. html">Smyk Anna, mgr
  6. Smyk Grzegorz, mgr inż. pl/osoba/danuta-szeliga-5029. html">Szeliga Danuta, dr hab. pl/osoba/lukasz-sztangret-6438. html">Sztangret Łukasz, dr inż. pl/osoba/stanislaw-weglarczyk-5678. html">Węglarczyk Stanisław, mgr inż. pl/osoba/dorota-wilk-kolodziejczyk-7808. html">Wilk-Kołodziejczyk Dorota, dr hab. pl/osoba/marek-wilkus-8231. html">Wilkus Marek, dr inż. pl/osoba/szczepan-witek-8277. html">Witek Szczepan, dr inż.

  Lista osób w tej jednostce i jednostkach podrzędnych

  Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Glgq2170ks0

  Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Glgq2170ks0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Glgq2170ks0