Czyszczenie i pielęgnacja Ge Ajcs 10 Aza

Czyszczenie i pielęgnacja Ge AJCS 10 Aza to ważna czynność, która pozwala na długą żywotność tego urządzenia. Aby utrzymać w dobrym stanie Ge AJCS 10 Aza, należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie. Przede wszystkim należy używać tylko zalecanych środków czyszczących i konserwujących, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Należy również regularnie usuwać wszelkie zanieczyszczenia i kurz z urządzenia za pomocą miękkiej szmatki lub miękkiego pędzla. Każde czyszczenie powinno być dokładne i powolne, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia. Po każdym czyszczeniu należy dokładnie wytrzeć powierzchnię, aby usunąć wszelkie pozostałości środków czyszczących.

Ostatnia aktualizacja: Czyszczenie i pielęgnacja Ge Ajcs 10 Aza

GE Healthcare FAQ w zakresie czyszczenia i dezynfekcji

Ważne jest przestrzeganie określonych lokalnych protokołów kontroli zakażeń w placówce/miejscu, poniższe informacje nie zastępują protokołów kontroli zakażeń w placówce opieki zdrowotnej.

 1. Czy GE Healthcare ma stronę internetową z informacjami na temat czyszczenia i dezynfekcji

Dostępna jest tutaj dla większości urządzeń: https://cleaning. com/
Głowice ultradźwiękowe można znaleźć tutaj lub poprzez link do tej strony z powyższej strony:

https://www. com/…/ultra…/ultrasound-transducers

Uwaga – może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce internetowej, jeśli wcześniej uzyskiwałeś dostęp do tej witryny, aby mieć pewność, że masz najbardziej aktualne informacje.

 1. Co to znaczy kiedy GE Healthcare mówi, że dokonał oceny środków czyszczących?
 2. Środki czyszczące wymienione w instrukcjach obsługi produktów GE Healthcare i na stronie internetowej GE Healthcare to te, w przypadku których GE Healthcare przeprowadziło testy w celu wykazania, że nie uszkadzają naszych produktów po wielokrotnym czyszczeniu.

  1. Co się stanie, jeśli użyję środka czyszczącego, który nie został oceniony lub nie przeszedł testu zgodności materiałowej?
  2. Lista środków czyszczących określa, które środki zostały ocenione pod kątem zgodności czyszczenia z materiałami stosowanymi w naszych produktach. Środki czyszczące, które nie zostały ocenione lub nie przeszły testu zgodności materiałowej, mogą mieć nieznany lub szkodliwy wpływ, jeśli zostaną zastosowane na powierzchniach urządzeń. Oddziaływania mogą obejmować pogorszenie działania kosmetycznego lub funkcjonalnego, uszkodzenie powierzchni lub etykiet urządzenia, powodując natychmiastową awarię sprzętu lub nawet powodując utajone awarie w dłuższym okresie.

   1. Czy GE Healthcare ocenia środki czyszczące pod kątem skuteczności w przypadku SARS-CoV-2?
   2. Firma GE Healthcare nie przetestowała żadnych środków czyszczących pod kątem skuteczności dezynfekcji przeciwko ciężkiemu ostremu zespołowi oddechowemu wywołanemu koronawirusem 2 (SARS-CoV-2), nowym rodzajem wirusa, który powoduje COVID-19. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała listę środków dezynfekujących, które wg niej są skuteczne w stosowaniu przeciwko SARS-CoV2. Firma GE Healthcare porównała środki dezynfekujące z listy EPA ze środkami czyszczącymi wymienionymi w naszych instrukcjach obsługi produktu, które zostały poddane testom zgodności z naszymi produktami. Lista odsyłaczy znajduje się na naszej stronie internetowej https://cleaning. com/. Użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta środka czyszczącego podczas używania tych środków dezynfekujących do czyszczenia produktów GE Healthcare.

    1. Gdzie powinienem znaleźć więcej informacji związanych z czyszczeniem i dezynfekcją SARS-CoV-2?
    2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia produktów GE Healthcare i skonsultuj się z GE Witryna kompatybilności opieki zdrowotnej pod adresem https://cleaning. com. Sytuacja dotycząca SARS-CoV-2 i COVID-19 szybko ewoluuje. Codziennie zbierane są nowe informacje, możesz znaleźć dodatkowe informacje na następujących stronach internetowych:

     • WHO:

     https://www. int/health-topics/coronavirus https://www. int/infection-prevent…/…/decontamination/en/

    3. US CDC:
    4. https://www. html…

     https://www. gov/…/organizati…/cleaning-disinfection. html https://www. gov/…/infectio…/control-recommendations. html

    5. US EPA:
     https://www. gov/…/docume…/sars-cov-2-list_03-03-2020. pdf
    6. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC):
     https://www. eu/en/novel-coronavirus-china
     1. Jak znaleźć właściwą instrukcję obsługi produktu?
     2. Możesz uzyskać dostęp do informacji o instrukcji obsługi na stronie internetowej:
      https://customer-doc. com/#/cdp/dashboard

      1. Moje urządzenie GE Healthcare nie jest wymienione na stronie internetowej firmy GE Healthcare. Co powinienem zrobić?
      2. Witryna GE Healthcare jest rutynowo aktualizowana. Ponadto instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania instrukcji czyszczenia.

       1. Jak mogę czyścić i dezynfekować akcesoria do mojego urządzenia GE Healthcare?
       2. Należy jedynie czyścić i dezynfekować akcesoria przeznaczone do wielokrotnego użytku. GE Healthcare zaleca zapoznanie się z instrukcją obsługi producenta lub skontaktowanie się z producentem akcesoriów w celu uzyskania instrukcji czyszczenia i dezynfekcji.

        1. Nie ma środków dezynfekujących, które EPA określiła jako skuteczne przeciwko SARS-CoV-2 dla mojego urządzenia wymienionego na Państwa stronie internetowej, co powinienem zrobić?
        2. Instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem.

         GE Healthcare przestrzega przed stosowaniem środków czyszczących, które nie zostały ocenione. Środki czyszczące, które nie zostały ocenione lub nie przeszły testu zgodności materiałów, mogą mieć nieznany lub szkodliwy wpływ na powierzchnie urządzeń. Zastosowanie środków czyszczących, które nie zostały ocenione, może pogorszyć działanie kosmetyczne lub funkcjonalne, uszkodzić powierzchnie lub etykiety urządzenia, spowodować natychmiastową awarię sprzętu, a nawet spowodować ukryte awarie w dłuższym okresie.

         GE Healthcare monitoruje stronę internetową EPA, a także inne zasoby zewnętrzne związane ze skutecznością środków czyszczących w SARS-CoV-2 i będzie aktualizować witrynę kompatybilności GE Healthcare, gdy dostępne będą dodatkowe informacje.

         1. Co się stanie, jeśli mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi i nie mam w moim kraju żadnego ze środków dezynfekujących, które EPA uznała za skuteczne przeciwko SARS-CoV-2?
         2. W tej chwili GE Healthcare nie zna żadnej agencji rządowej na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, która opublikowałaby listę podobną do tej opublikowanej przez US EPA. GE Healthcare monitoruje stronę internetową EPA, a także inne zasoby zewnętrzne związane ze skutecznością środków czyszczących w SARS-CoV-2 i będzie aktualizować witrynę kompatybilności GE Healthcare, gdy dostępne będą dodatkowe informacje.

          Dostępne są również dodatkowe referencje, na przykład amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zapewnia instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni do stosowania podczas tej pandemii COVID-19: https://www. html

          Uwaga – są to tylko instrukcje czyszczenia powierzchni, w przypadku urządzeń do znieczulenia i do respiracji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia dotyczącą czyszczenia wewnętrznego i dezynfekcji.

          Instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem. GE Healthcare przestrzega przed stosowaniem środków czyszczących, które nie zostały ocenione.

          1. Co się stanie, jeśli zapasy środków dezynfekujących, które EPA określiła jako skuteczne przeciwko SARS-CoV-2, zostały wyczerpane?
          2. Dostępne są również dodatkowe referencje, na przykład amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zapewnia instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni do stosowania podczas tej pandemii COVID-19: https://www. html

           GE Healthcare przestrzega przed stosowaniem środków czyszczących, które nie zostały ocenione. GE Healthcare monitoruje stronę internetową EPA, a także inne zasoby zewnętrzne związane ze skutecznością środków czyszczących w SARS-CoV-2 i aktualizuje stronę internetową GE Healthcare dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji, gdy dostępne będą dodatkowe informacje.

           1. Czy wentylatory urządzeń medycznych mogą rozprzestrzeniać SARS-CoV-2?
           2. Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje wentylatory do wciągania powietrza do systemu w celu chłodzenia komponentów elektronicznych. Wiele urządzeń elektronicznych wykorzystuje również filtry, aby zapobiec dostawaniu się kurzu, kłaczków i podobnych cząstek do systemu, ale filtry te mogą nie mieć na celu blokowania określonego patogenu. Nie mamy obecnie danych dotyczących rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w oparciu o wentylatory lub ruch powietrza.

            1. Jak długo nowy koronawirus przetrwa na powierzchniach?
            2. Proszę odnieść się do najnowszych publikacji organów naukowych dotyczących tych danych, biorąc pod uwagę, że często pojawiają się nowe informacje. Na przykład Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowały pewne informacje na temat przeżywalności SARS-CoV-2 na powierzchniach.

             1. Czy urządzenie GE Healthcare (np. Skaner ultradźwiękowy i sondy, mobilne urządzenie rentgenowskie itp. ) Można dezynfekować do bezpiecznego poziomu po ekspozycji na SARS-CoV-2?
             2. Firma GE Healthcare nie przetestowała żadnych środków czyszczących pod kątem skuteczności dezynfekcji przeciwko ciężkiemu ostremu zespołowi oddechowemu wywołanemu koronawirusem 2 (SARS-CoV-2), nowym rodzajem wirusa, który powoduje COVID-19. Lista odsyłaczy znajduje się na naszej stronie internetowej https://cleaning.

              1. Czy patogeny mogą dostać się do wyrobu medycznego i wydostać na zewnątrz?
              2. Niektóre urządzenia są uszczelnione i mogą zapobiegać wnikaniu patogenów. Jednak większość urządzeń elektronicznych ma ścieżki chłodzenia, które mogą obejmować wentylatory. Dlatego patogeny mogą dostać się do urządzenia i wydostać się. Filtry przeciwpyłowe są obecne w większości urządzeń elektronicznych i są zaprojektowane wyłącznie w celu odfiltrowywania cząstek pyłu.

               1. Czy mogę wyczyścić i ponownie użyć filtra powietrza w urządzeniu medycznym?
               2. Aby uzyskać instrukcje serwisowania filtrów, należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu. Jeśli dostępny jest nowy filtr, najlepszą opcją jest usunięcie potencjalnie zanieczyszczonego filtra, gdy zostanie zatkany, i zastąpienie go nowym filtrem.

                1. Czy filtr HEPA powinien być dopasowany i umieszczony nad filtrem przeciwpyłowym w celu zmniejszenia zanieczyszczenia urządzenia medycznego?

                 Nie. Jest wysoce prawdopodobne, że zrobienie tego zmniejszy wystarczający przepływ powietrza i spowoduje przegrzanie urządzenia, co może prowadzić do utraty funkcji (np. obrazowanie podczas zabiegu). Większość urządzeń elektronicznych nie ma szczelnych kanałów wlotowych.

                 1. Czy mogę owinąć urządzenie medyczne plastikiem, aby zmniejszyć ewentualne zanieczyszczenia?
                 2. Nie. Tworzywo sztuczne zatrzyma powietrze i zmniejszy przepływ powietrza i może doprowadzić do przegrzania urządzeń elektronicznych, co może prowadzić do utraty funkcji (np. Obrazowanie podczas zabiegu). Niektóre urządzenia (np. Systemy ultradźwiękowe, stoły dla pacjentów itp. ) Mogą być owinięte w półprzepuszczalne fartuchy lub zasłony, które mogłyby zapewnić dodatkową ochronę przed dużymi kroplami lub zanieczyszczeniem.

                  1. Czy powinienem używać jednorazowych osłon głowic, aby zapobiec transmisji SARS-CoV-2?
                  2. Używanie jednorazowych osłon może poprawić kontrolę infekcji. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.

                   1. Nie widziałem żadnych produktów MRI na Państwa stronie internetowej, jakie informacje możecie Państwo podać?
                   2. Witryna GE Healthcare jest rutynowo aktualizowana. Poniżej znajduje się kilka informacji związanych ze środkami czyszczącymi, które zostały ocenione pod kątem zgodności materiałowej dla produktów GE Healthcare MR.

                    1. Czy są jakieś dodatkowe środki ochrony osobistej do kontroli infekcji, które powinienem rozważyć?
                    2. Ważne jest, aby postępować zgodnie z określonymi protokołami kontroli infekcji lokalnych obiektów / lokalizacji. CDC opublikowało również niektóre Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji środowiska, które można znaleźć tutaj:

                     https://www. html

                     Uwaga – aby zapoznać się z wszelkimi środkami ochrony osobistej związanymi z tym środkiem czyszczącym, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa producenta środka czyszczącego.

Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Użytkownika dla GE AJCS 10 AZ Klimatyzatory Powietrza

Popularność:

288 wyświetleniaPrzelicz strony:32 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 11 Mb
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Air Conditioner
Owner’s Manual
Standard and Easy Mount
Cool Only: AJCS 06 LZ
AJCS 08, 10 AZ
Heat/Cool: AJES 06 LS
AJES 08 AS
AJES 10 DS
Heat Pump: AJHS 08 AS
Important Safety Information 3
4
Operating Instructions
The Controls on Your Air Conditioner
Care of Product
Installation Instructions 8
Important Electrical Safety
Window Installation
Through-the-Wall Installation
Helpful Information 24
Things That Are Normal
If Something Goes Wrong 25
Before You Call for Service
GE Service Numbers
Warrant

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Welcome to the GE family. We’re Best of all, you’ll experience Welcome proud of our quality products and these values each time you enjoy we believe in dependable service. the comfort of your air conditioner. You’ll see it in this easy-to-use That’s important, because your manual and you’ll hear it in the new air conditioner will be part of friendly voices of our customer your family for a long time. service department. Start Here! …Before using your air conditioner Write down the model and ser
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING • This air conditioner must be • Turn the mode control to OFF and properly installed in accordance unplug your air conditioner before with the Installation Instructions making any repairs. before it is used. NOTE: We strongly recommend • Repair or replace immediately that any servicing be performed by all electric service cords that have a qualified individual. become frayed or otherwise damaged. Extension Cord The use of an
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
R E R L E O L O O C O C Operating Instructions TEMP CONTROLS MODE CONTROLS LOW FAN HIGH OFF FAN LOW LOW HEAT COOL The HIGH HIGH HEAT COOL controls Your model will look like one of these. OFF on your LOW LOW FAN COOL HIGH HIGH FAN COOL air conditioner 1 2 1 2 Temp Control Mode Control The temp control is used to maintain the HIGH COOL and LOW COOL provide cooling with room temperature. The compressor will cycle different fan speeds. on and off to keep the room at the same level HIGH HEAT and LOW
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Cooling/Heating Descriptions FOR NORMAL COOLING FOR MAXIMUM COOLING FOR MAXIMUM HEATING FOR QUIETER & OR HEATING Select HIGH HEAT with the NIGHTTIME COOLING Select HIGH COOL with the thermostat at maximum Select HIGH COOL or HIGH thermostat at maximum Select LOW COOL or LOW heat. HEAT with the thermostat cool. HEAT with the thermostat at mid point. at mid point. Features and appearance may vary. OPEN Limits Limits heat cool CLOSE temp temp Each position equals approximately 3 F. 3 4 5 6 3 5 Fa
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Installation Instructions Important Electrical Safety–Read Carefully Installer: Leave these instructions with the appliance. Owner: Keep these instructions for future use. Important Notes • For personal safety, this air conditioner must be CAUTION: properly grounded. • Do not, under any circumstances, cut or remove • It is important to have the wall outlet and circuit the third (ground) prong from the power cord. checked by a qualified electrician if there is any doubt as to whether a proper gro
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Installation Instructions Read completely, then follow step-by-step Window Requirements 1 • These instructions are for a standard double- hung window. You will need to modify them for other types of windows. • The air conditioner can be installed without 17² min. the filler panels if needed to fit in a narrow window. See the window opening dimensions 31² to 43² to the right. (With filler panels) • All supporting parts must be secured to firm wood, masonry or metal. 1 26 ¤4² min. • The electri
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
REMOVE SHIP PAD! REMOVE TAPE ON VENT LEVER! Remove the Air Conditioner From the Case 3 1 Remove the front grille. See the Care and 7 Remove the rear grille that is taped to the back Cleaning section. of the case. Remove the packet of screws taped to the back of the grille. While holding the 2 Find the locking plate located on the front grille at a 45° angle, insert it into the clips at left side. the top of the case and push the bottom in. 3 Remove the screw and the locking plate to Keep sl
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Installation Instructions Prepare the Window 4 3 1 Mark the centerline of the stool. Measure 2 Measure 12 ¤8² from the centerline on both 3 from the centerline 13 ¤8² on both sides for the sides for the sill support brackets. panel cuts. Centerline Centerline 3 8 12 ¤ ² Stool 3 13 ¤8² Sill Install the Sill Supports 5 1 Assemble the sill supports. Do not fully tighten 2 Before attaching the sill supports, place them the spacer mounting screws at this time. on the window stool. Select the spacer p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Installation Instructions Install the Case in the Window 7 1 Peel off the backing from the bottom window 4 Lower the window so it fits behind the panel gasket. tabs. Insert the 4 type A screws through the holes in the case and into the panel angles, 2 Place the gasket on the stool and over the 2 on each side. brackets, even with the rear edge, sticky side Panel down. tabs Case screws 5 With the window closed, mark where the window sash meets the case. Bottom window gasket 6 Peel off the backing
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
7 Place the vinyl window gasket over the case top 8 Close the window tightly on the vinyl gasket. gasket. Insert the panel tabs through the slits in Bend the gasket forward to expose the panel the gasket. Cut the gasket on each side to the tabs. Drill pilot holes into the window sash. width of the window. Attach the panel tab to the window on each side with a type D screw. Panel tab Vinyl window gasket Install the Window Gasket and the Locking Bracket 8 1 Cut the foam top window gasket to the wi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
For models with accordion curtains Parts Included Accordion curtain Foam top window gasket (left) Top mounting rail Window locking bracket Accordion curtain (right) Sill channel Air conditioner Type A (6) Type B (15) Tools Needed • Phillips-head screwdriver • Scissors or knife • Ruler or tape measure • Pencil • Level • Drill 17
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Installation Instructions Read carefully, then follow step-by-step Window Requirements 1 • These instructions are for a standard double- hung window. the accordion curtains if needed to fit in a narrow window. See the window opening 29² to 49² dimensions to the right. (With accordion curtains) • All supporting parts must be secured to firm wood, masonry or metal. • The
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Installation Instructions Read carefully, then follow step-by-step Prepare the Case 4 1 Install the top mounting rail with type B screws. 3 Slide the right and left accordion curtains into the top mounting rail and sill channel. Secure 2 Attach the sill channel with type B screws. with type B screws. Align the holes on the bracket of the sill channel with the holes in the case. Mounting rail Align holes Sill channel Install the Case in the Window 5 1 Open the window and center the case in the 2

Czyszczenie i pielęgnacja Ge Ajcs 10 Aza

Bezpośredni link do pobrania Czyszczenie i pielęgnacja Ge Ajcs 10 Aza

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Czyszczenie i pielęgnacja Ge Ajcs 10 Aza