Instrukcja budowy Electrolux Ewf 1083

Electrolux Ewf 1083 jest pralką ładowaną od góry, która oferuje wygodę i komfort w przetwarzaniu. Instrukcja budowy jest bardzo przydatna w zapoznaniu się z wszystkimi funkcjami i dostępnymi opcjami. Pralka jest wyposażona w 6 programów prania, które pozwalają dostosować pranie do różnych rodzajów tkanin i stopnia zabrudzenia. Pralka posiada również wyświetlacz LCD, który pozwala użytkownikowi śledzić postępy prania. Pralka ma również funkcje automatycznego wyregulowania wagi i wyboru temperatury. Wszystkie te funkcje są opisane w instrukcji budowy Electrolux Ewf 1083 i są bardzo przydatne, aby stworzyć optymalne ustawienia prania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja budowy Electrolux Ewf 1083

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF10470W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF10470W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF10470W

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWF10470W (6532 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF10470W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Návod k pouzití Instrukcja dla uytkownikaPralka Automaticzna Automatická Pracka EWF 10470 W EWF 12470 W - EWF 14470 W80 electroluxWitamy w wiecie ElectroluxDzikujemy za wybranie najwyszej klasy produktu Electrolux, mamy nadziej, e dostarczy on Pastwu wiele radoci. Ambicj Electrolux jest oferowanie szerokiej gamy wysokiej jakoci produktów, które uczyni ycie bardziej komfortowym. Przykladowe urzdzenia zostaly przedstawione na okladce tej instrukcji. Prosz powici kilka minut na zapoznanie si z instrukcj, tak aby mogli Pastwo w pelni wykorzysta zalety swojej nowej pralki. [... ] 30°C Pranie zasadnicze w temp 40° 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie wstpne w temp. 40°C3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze przy temp. 40°C 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze przy temp. 30°C 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze przy temp. 40°C 5 plukania Dlugie wirowanieDelikatne+ Tkaniny delikatne Pranie wstpne (mocno zabrudzona),np. Specjalnie testowany program dla ubra welnianych z metk "Czysta nowa welna, nie zbiega si w praniu, mona pra w pralce". Specjalny program do tkanin pranych rcznieWelniane 40°-Pranie rczne 40°-Bielizna 40° BieliznaMaks. wsad 3 kgJeansprogramy zmywania electrolux 99Programy praniaProgram/ Temperatura Typ wsadu Przyciski Opis programuJest to specjalny program do rzeczy bardzo zabrudzonych. Po zakonczeniu namaczania, urzadzenie automatycznie sie Namaczanie zatrzymuje, a woda pozostaje w bebnie. Z programu nie mozna korzystac do namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. Osobny cykl prania dla wszystkich tkanin do prania rcznego.PLNamaczanie w temp. 30°CPlukanie3 plukania Dlugie wirowanieFunkcja ta sluy do odpompowania wody z Odpompowanie bbna po ostatnim plukaniu, gdy wybrana zostala funkcja "Stop z wod" lub "Tryb nocny".Odpompowanie wodyWirowanieOddzielne wirowanie dla rzeczy bawelnianych. Osobne krótkie wirowanie tkanin syntetycznych, delikatnych, welnianych i pranych rcznie.Odpompowanie i dlugie wirowanieDelikatne wirowanieOdpompowanie i krótkie wirowanieMaks. wsad rzeczy welnianych i do prania rcznego................................................ 2 kg.100 electrolux Informacje o programachInformacje o programachProgram prania dla ubra welnianych, które mog by prane w pralce oraz welnianych i delikatnych z symbolem "praWelniane Pranie rczneircznie". Cykl prania welny w tej pralce zostal zatwierdzony przez Woolmark do prania w pralkach, pod warunkiem, e pranie odbywa si zgodnie z instrukcjami na metce oraz instrukcjami producenta pralki. Po zakoczeniu namaczania, urzdzenie automatycznie si zatrzymuje, a woda pozostaje w bbnie. Z programu nie mona korzysta do namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. Przed rozpoczciem nowej fazy prania, naley opróni bben z wody: · Tylko odpompowanie: obróci pokrtlo wyboru programów i ustawi na program Odpompowanie". · Odpompowanie i odwirowanie: obróci pokrtlo wyboru programów i ustawi na programie Wirowanie lub Delikatne Wirowanie, zmniejszy prdko wirowania przy pomocy pokrtla wyboru prdkoci wirowania, a nastpnie wcisn przycisk Start/Pauza. ] Gwarancja nie obejmuje: ­ uszkodze powstalych na skutek uywania urzdzenia niezgodnie z instrukcj obslugi, ­ uszkodze mechanicznych, chemicznych lub termicznych, ­ uszkodze spowodowanych dzialaniem sily zewntrznej np. przepicia w sieci elektrycznej, wyladowania atmosferycznego, ­ napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie majce autoryzacji Electrolux Poland, ­ czci z natury latwo zuywalnych takich jak: arówki, bezpieczniki, filtry, pokrtla. 9 8 7 Klientowi przysluguje wymiana sprztu na nowy jeeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystpuj w nim wady. Przez napraw rozumie si wykonanie czynnoci o charakterze specjalistycznym wlaciwym dla usunicia wady. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF10470W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF10470W.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWF12670W (6556 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Návod k pouzití Instrukcja uytkownikaPraèka Pralka automatyczna EWF 10670 W / EWF 12670 W80 electrolux Zárucní podmínkyZárucní podmínkyZáruka vyplývající z tchto zárucních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek slouzící k bznému pouzívání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotebiteli Záruku v trvání dvaceti cty msíc, a to od data pevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vcasné a ádné odstranní vady, popípad - není-li to vzhledem k povaze (tzn. pícin i projevu) vady neúmrné - právo na výmnu výrobku. [... ] Plamy ze szminki: Przetrze acetonem, a nastpnie uy spirytusu skaonego. Pozostaloci plam na bialych tkaninach naley usun przy pomocy wybielacza. Plamy z czerwonego wina: Zamoczy w wodzie z dodatkiem mydla, wypluka lub przetrze kwasem octowym lub cytrynowym i spluka. Plamy z tuszu: W zalenoci od typu tuszu, zwily tkanin acetonem(*), a nastpnie kwasem octowym; pozostaloci plam na bialych tkaninach naley usun przy pomocy wybielacza, a nastpnie dobrze wypluka. Plamy ze smoly: Najpierw czyci rodkiem odplamiajcym, spirytusem skaonym lub benzyn, a nastpnie wyczyci proszkiem do prania. Detergenty i rodki zmikczajce Dobre rezultaty prania zale równie od wybranego detergentu oraz jego iloci (tak, aby unika jego marnowania i chroni rodowisko naturalne). Zwlaszcza, e nawet rodki ulegajce biodegradacji zawieraj w swoim skladzie substancje, które w zbyt duych ilociach szkodz rodowisku. Wybór odpowiedniego detergentu uzaleniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna, welniana, bawelniana, itp. ), koloru, temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubra przeznaczonych do prania. Do prania w opisywanej pralce mona uywa wszystkich dostpnych detergentów: · detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin, · detergenty w proszku do tkanin delikatnych (60°C max) i welnianych, · detergenty w plynie, preferowane do programów prania w niskiej temperaturze (60°C maks. ) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne detergenty tylko do tkanin welnianych. Detergenty i rodki zmikczajce naley umieszcza we wlaciwych komorach pojemnika przed rozpoczciem prania. Korzystajc z koncentratów proszków i detergentów w plynie naley wybiera programy bez prania wstpnego. Pralk wyposaono w system recyrkulacji, który pozwala na optymalne wykorzystanie skoncentrowanego rodka piorcego. Detergent w plynie naley wla do komory pojemnika oznaczonej tu przed rozpoczciem pracy pralki. Plyn zmikczajcy lub krochmal naley doda do komory oznaczonej przed wlczeniem programu prania.Praktyczne wskazówki dotyczce prania electrolux 99 Naley przestrzega zalece producenta rodka dotyczcych jego dozowania i nie przekracza poziomu "MAX" zaznaczonego w komorze na detergent. Dozowanie detergentów Rodzaj i ilo detergentu zaley od rodzaju, iloci i stopnia zabrudzenia ubra oraz twardoci wody. Informacje o stopniu twardoci wody mona uzyska w miejskich zakladach wodocigowych lub od wlaciwych organów lokalnych. Detergenty naley dozowa wedlug zalece producenta podanych na opakowaniu. Naley stosowa mniejsze iloci detergentów, jeli: · prana jest mniejsza ilo wsadu, · pranie jest lekko zabrudzone, · podczas prania tworzy si duo piany. Stopie twardoci wodyStopnie Poziom Rodzaj niemieckie °dH francuskie °T. H.PL1 2 3 4mikka rednia twarda bardzo twarda0-7 8-14 15-21 > 210-15 16-25 26-37 > 37100 electrolux Midzynarodowy symbol konserwacji odzieyProgramy prania electrolux 101Programy praniaProgram/ Temperatura Typ wsadu Funkcje Opis programu Pranie zasadnicze od 95°C do (zimna woda) 3 plukania Dlugie wirowanieBawelniane Zwykle 90°-Bawelniane biale i kolorowe: np. Tkaniny bawelnianie biale i kolorowe prane w trybie Economy, normalnie do lekko zabrudzonych, koszule, bluzki, bielizna. pociel, obrusy, koszule, bielizna.Prdko wirowania.Bawelniane Eco 90°-60°-40°Pranie zasadnicze od 60°C do 40°C 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 95°C do (zimna woda) 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do 40°C 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do (zimna woda) 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do (zimna woda) 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze w temp. 40°C 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze w temp. ] 7 Klientowi przysluguje wymiana sprztu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystpuj w nim wady. Przez napraw rozumie si wykonanie czynnooeci o charakterze specjalistycznym wlaoeciwym dla usunicia wady. Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeoeli jest to niemoliwe placówka sprzeday detalicznej, w której sprzt zostal zakupiony. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Promocja!

Kup wybrany sprzęt dużego AGD,
a my zapłacimy Twoje rachunki.

Dowiedz się więcej

Zaoszczędź nawet 25% na wybranym sprzęcie AGD.

Zasady promocji

i drugi wybrany produkt.

ODBIERZ robot planetarny w prezencie.

Sprawdź szczegóły promocji

Szuflada UniversalDose

Umożliwia umieszczenie każdego rodzaju detergentu, również kapsułki.

Przełam schemat

Dowiedz się więcej

Wejdź do wirtualnej kuchni Electrolux!

Poznaj pełną gamę urządzeń do Twojej nowej kuchni.

Promocje

Weź udział w naszych promocjach

Promocje na wybrane produkty. Nasz upominek dla Ciebie. pl/mypages/register-a-product/" data-gtm-id="pap____promotions-and-offers">Zarejestruj produktOdbierz kod rabatowy

Rejestrując urządzenie Electrolux możesz otrzymać kod rabatowy. pl/vacuums-home-comfort/air-comfort/air-purifiers/? page=1" data-gtm-id="pap____the-air-purifier-pure-a9, -against-pollen">Oczyszczacze powietrza Pure A9

Uwolnij dom od smogu i zanieczyszczeń.

Szukasz części zamiennych i akcesoriów?

Sprawdż naszą ofertę. pl/support/onboarding-steam-ovens/" data-gtm-id="pap____discover-the-world-of-steam">Odkryj świat pary800 FlexiBridge® + eXTractorWolność w kuchni – uwolnij przestrzeń bez ograniczeń

Zainstaluj wyciąg w dowolnym miejscu — nie ma konieczności montowania okapu wiszącego nad płytą.

Poznaj naszą ofertę

Piekarniki

Pralki

Płyty do zabudowy

Zmywarki

Odkurzacze tradycyjne workowe

Suszarki

Okapy

Lodówki

Pralko-suszarki

Oczyszczacze powietrza

Odkurzacze bezprzewodowe

Instrukcja budowy Electrolux Ewf 1083

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja budowy Electrolux Ewf 1083

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja budowy Electrolux Ewf 1083