Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Spacemaker Odc440b

Instalacja, konserwacja i rozwiązywanie problemów z Black And Decker Spacemaker Odc440b to ważne zadanie, aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia. Instrukcja instalacji zawiera dokładne instrukcje, jak zainstalować i podłączyć urządzenie do zasilania. Ponadto zawiera wskazówki dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia, a także informacje o częstych problemach, które mogą wystąpić, i jak je rozwiązać. Ponadto instrukcja zawiera informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia. Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Spacemaker Odc440b jest kluczowa do utrzymania bezpieczeństwa i wydajności urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Spacemaker Odc440b

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Przewodniki Użytkownika Online (HTML/PDF)

Wersja tego przewodnika do wydrukowania w formacie PDF jest dostępna na stronie głównej przewodnika. * Jeśli przewodnik nie wyświetla się poprawnie, upewnij się, że JavaScript i CSS są włączone w przeglądarce lub wypróbuj inną przeglądarkę.

25/01/2023
(A)
Widok
(-)

Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie

13. 09. 2022

Wraz z systemem EZD RP opracowano zestaw materiałów edukacyjnych, które obejmują podręcznik użytkownika w wersji online oraz filmy instruktażowe pokazujące realizację najważniejszych czynności w systemie. Materiały te są dostępne publicznie na stronie podrecznik. ezdrp. gov. pl.

Treści edukacyjne, udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem EZD RP, umożliwiają samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu używania systemu i administrowania nim. Ta szczegółowo opracowana i przystępnie napisana instrukcja obsługi została przygotowana z wykorzystaniem Biura EZD RP, czyli wirtualnego podmiotu, w którym odzwierciedlono strukturę urzędu i najważniejsze role pracowników.

Podręcznik użytkownika EZD RP został podzielony na dziewięć działów (kategorii): Podstawy użytkowania, Zaawansowane opcje, Obsługa kancelarii i sekretariatu, Prowadzenie spraw, Praca z dokumentami, Administracja systemem, Archiwizacja dokumentacji, Integracja i tematy techniczne, O systemie EZD RP. Przygotowane teksty krok po kroku przedstawiają wykonywanie czynności w środowisku EZD RP oraz sposoby rozwiązywania potencjalnych problemów. Wszystkie opisy zostały zilustrowane zrzutami ekranu, aby każdy mógł zrozumieć, na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją i mógł szybko zacząć wykorzystywać możliwości systemu. Link do podręcznika znajduje się też na stronie głównej EZD RP w sekcji Przydatne linki – wystarczy jedno kliknięcie, aby przenieść się z systemu na stronę podręcznika.

Podręcznik użytkownika EZD RP – widok strony głównej.

Szczególny charakter ma dział pn. Integracja i tematy techniczne. Zawarte w nim artykuły zostały poświęcone API EZD RP, czyli interfejsowi programistycznemu, dzięki któremu dostawcy i wytwórcy oprogramowania dziedzinowego mogą integrować swoje produkty z EZD RP. W tym dziale znaleźć można także instrukcję instalacji EZD RP dla instancji testowej/pilotażowej, rekomendowane wymagania sprzętowe i programowe, scenariusze implementacji oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu do usługi SaaS EZD RP.

Dodatkowo na głównej stronie podręcznika użytkownika EZD RP umieszczono zakładki pozwalające na szybki dostęp do innych ważnych informacji dotyczących ekosystemu EZD RP: Portalu EZD RP, środowiska Piaskownicy API, podstrony ze wzorami i szablonami dokumentów oraz filmów instruktażowych, które w zwięzły sposób przedstawiają sposób realizacji najważniejszych czynności w systemie. Można się z nich dowiedzieć, jak założyć sprawę w systemie EZD RP, dodać do systemu dane podmiotów i osób, wystawić i zrealizować zadanie dekretacji, wypożyczać i wyrejestrowywać pisma ze składów chronologicznych itp.

Materiały edukacyjne EZD RP zostaną w przyszłości uzupełnione szkoleniami e-learningowymi. Przygotowywane kursy zostały podzielone na cztery poziomy zaawansowania. Można je będzie realizować kolejno, w zależności od potrzeb wynikających z pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień.

Podręcznik użytkownika EZD RP. Instrukcja obsługi systemu oraz dokumentacja techniczna: podrecznik. pl

Przejdź do treści

Na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych zostały zamieszczone uaktualnione wersje podręczników użytkownika aplikacji eTW dotyczące zasad sporządzania tytułów wykonawczych:

  1. podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5) – wersja 1. 16,
  2. podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2) – wersja 1. 9.

W podręcznikach zaktualizowano zarówno podstawę prawną ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm. ), jak również zrzuty ekranów i opisów, np. str. 12 podręcznika użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5).

Przepis art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustanawia zasadę elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych naczelnikowi urzędu skarbowego będącego organem egzekucyjnym.

System teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze przekazywane są do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5) przedstawia proces związany z tworzeniem dokumentu elektronicznego tytułu wykonawczego TW-1(5).

Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2) przedstawia proces związany z tworzeniem dokumentu elektronicznego kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(2).

Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Spacemaker Odc440b

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Spacemaker Odc440b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Black And Decker Spacemaker Odc440b