Instrukcja instalacji i konfiguracji Frigidaire Fae12c2abjw

Instalacja i konfiguracja lodówki Frigidaire Fae12c2abjw jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że lodówka ma odpowiednią przestrzeń, aby zapobiec uszkodzeniom. Następnie należy zlokalizować zasilanie i załączyć wtyczkę do gniazdka. Następnie należy zamontować zawias i wyregulować drzwi lodówki, aby działały prawidłowo. Po zamontowaniu drzwi należy je zamknąć, aby sprawdzić, czy są szczelnie zamknięte. Następnie należy wyregulować ustawienia temperatury, aby upewnić się, że lodówka działa prawidłowo. Konfiguracja jest zakończona, a lodówka jest gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konfiguracji Frigidaire Fae12c2abjw

Załącznik G. 2 Schemat połączeń <strong>VC</strong> X40 X51 Wyświetlacz - przyłącze X22 8 7 + + Sygnał PWM pompy Zawór gazowy Magnes przytrzymujący X25 biały X2 niebieski 2 1 5 3 11 10 4 9 6 12 8 17 7 18 14 13 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 M - + 1 3 4 Silnik krokowy Czujnik przepływu masowego Priorytetowy zawór przełączający * Czujnik ciśnienia wody 4 12 1 16 5 7 8 7 12 X20 13 różowy 2 15 X24 X41 16 4 3 biały J Czujnik zasobnika (opcja) biały Zestyk zasobnika "C1-C2" czerwony J Czujnik zasilania niebieski J Czujnik powrotu Bezpiecznik topikowy Moc opornika kodującego biały Wtyczka krawędziowa 17 3 17 6FB AF RF DCF 1 0 0 5 6 1 2 45 Opornik kodujący grupy gazów Zdalne sterowanie pompy cyrkulacyjnej Zewnętrzny czujnik temperatury Czujnik zasilania (opcja) Przyłącze DCF Masa Masa 24 V 230 V~ niebieski X100 biały różowy X16 szary Burner RT off 24 Magistrala - + L N Termostat przylgowy / Burner off Termostat pokojowy 24V DC Przyłącze magistrali (regulator / cyfr. temp. pokoj. ) Przekaźnik dodatkowy* (wybór przez D. 026) + 24 V Sygnał Halla N L PWM Masa Wentylator L X11 N niebieski X18 zielony L N Pompa wewnętrzna * * Transformator zapłonowy RT L X1 N turkusowy nie działa* Termostat pokojowy 230V AC * Podłączenie sieciowe Masa urządzenia Elektroda zapłonowa *... zależnie od typu urządzenia 50 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoTEC</strong> plus 0020152365_00

Załącznik H Dane techniczne Dane techniczne – moc / obciążenie G20 Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 50/30 °C Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 80/60 °C Maksymalna moc grzewcza przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej Maksymalna moc grzewcza przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej Maksymalna moc grzewcza po stronie ogrzewania <strong>VC</strong> PL 146/5‐5 <strong>VC</strong> PL 206/5‐5 <strong>VC</strong> PL 246/5‐5 <strong>VC</strong> PL 306/5‐5 <strong>VC</strong> PL 376/5‐5 <strong>VC</strong>W PL 296/5‐5 3, 3 … 14, 9 kW 4, 2 … 21, 2 kW 5, 7 … 26, 5 kW 6, 4 … 31, 8 kW 7, 1 … 37, 1 kW 5, 7 … 26, 5 kW 3, 0 … 14, 0 kW 3, 8 … 20, 0 kW 5, 2 … 25, 0 kW 5, 8 … 30, 0 kW 6, 4 … 35, 0 kW 5, 2 … 25, 0 kW 16, 0 kW 24, 0 kW 30, 0 kW 34, 0 kW 38, 0 kW 30, 0 kW 16, 3 kW 24, 5 kW 30, 6 kW 34, 7 kW 38, 8 kW 30, 6 kW 14, 3 kW 20, 4 kW 25, 5 kW 30, 6 kW 35, 7 kW 25, 5 kW Minimalna moc grzewcza 3, 2 kW 4, 0 kW 5, 5 kW 6, 2 kW 6, 8 kW 5, 5 kW Zakres ustawień ogrzewania 3 … 14 kW 4 … 20 kW 5 … 25 kW 6 … 30 kW 6 … 35 kW 5 … 25 kW Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 50/30 °C Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 80/60 °C Maksymalna moc grzewcza przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej Maksymalna moc grzewcza przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej Maksymalna moc grzewcza po stronie ogrzewania Minimalna moc grzewcza Zakres ustawień ogrzewania <strong>VC</strong>W PL 346/5‐5 6, 4 … 31, 8 kW 5, 8 … 30, 0 kW 34, 0 kW 30, 6 kW 30, 6 kW 6, 2 kW 6 … 30 kW Dane techniczne – moc / obciążenie G2. 350 Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 50/30 °C Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 80/60 °C Maksymalna moc grzewcza przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej Maksymalna moc grzewcza przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej Maksymalna moc grzewcza po stronie ogrzewania <strong>VC</strong> PL 146/5‐5 <strong>VC</strong> PL 206/5‐5 <strong>VC</strong> PL 246/5‐5 <strong>VC</strong> PL 306/5‐5 <strong>VC</strong> PL 376/5‐5 <strong>VC</strong>W PL 296/5‐5 3, 3 … 14, 9 kW 4, 2 … 21, 2 kW 5, 7 … 26, 5 kW 6, 4 … 31, 8 kW 7, 1 … 37, 1 kW 5, 7 … 26, 5 kW 3, 0 … 14, 0 kW 3, 8 … 20, 0 kW 5, 2 … 25, 0 kW 5, 8 … 30, 0 kW 6, 4 … 35, 0 kW 5, 2 … 25, 0 kW 16, 0 kW 24, 0 kW 30, 0 kW 34, 0 kW 38, 0 kW 30, 0 kW 16, 3 kW 24, 5 kW 30, 6 kW 34, 7 kW 38, 8 kW 30, 6 kW 14, 3 kW 20, 4 kW 25, 5 kW 30, 6 kW 35, 7 kW 25, 5 kW Minimalna moc grzewcza 3, 2 kW 4, 0 kW 5, 5 kW 6, 2 kW 6, 8 kW 5, 5 kW 0020152365_00 <strong>ecoTEC</strong> plus Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji 51

HELIOS pomoc społeczna

Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup. exe ze strony internetowej www. ops. strefa. pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownikaPodręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

SERWER AKTUALIZACJI UpServupserv_pl 02/14 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o. o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 info@satel. pl www. satel. pl SATEL

Wersja 1. 12 upserv_pl 11/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 20; 604 166 075 www. pl/19437494-Unifon-podrecznik-uzytkownika. html">UNIFON podręcznik użytkownikaUNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon... 2 Instalacja aplikacji Unifon... 3 Korzystanie z aplikacji Unifon... 6 Test zakończony sukcesem... 9 Test zakończony niepowodzeniem... 14

4. Podstawowa konfiguracja4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Instrukcja użytkownikaInstrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion. innotechtion. pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio... 2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2. 1 Rejestracja... pl/113199724-Serwer-aktualizacji-upserv. pl/thumbs/93/113199724. 11 upserv_pl 06/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. pl/3761344-Problemy-techniczne-sql-server. html">Problemy techniczne SQL ServerProblemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Kancelaria Prawna. WEB - POMOCKancelaria Prawna. WEB - POMOC I Kancelaria Prawna. WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP. WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Krok 2: Pierwsze uruchomienieKrok 2: Pierwsze uruchomienie W tym ćwiczeniu Krok 1: Instalacja Krok 2: Pierwsze uruchomienie Krok 3: Administrator W tym kroku: Omówimy wszystkie ustawienia, których wymaga program podczas pierwszego

8. Instalacja bezprzewodowej karty USB Uwaga: Podczas <strong>instalacji</strong> karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda USB dopiero wtedy, gdy zostaniesz o to poproszony. Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem. Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111). Wyświetlony zostanie ekran asystenta <strong>instalacji</strong>. Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. klikając przycisk Start, a następnie Mój komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcję Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty. Wybierz Europe i kliknij przycisk Next. Kliknij opcję Install Driver and Utility. Rysunek 20. Wybór regionu Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności potwierdzenia wyboru. Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe, kliknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie powitalny ekran instalatora sterowników. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0 13

Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania ze sterowników. Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją, klikając przycisk Yes. Rysunek 23. Wybór katalogu <strong>instalacji</strong> Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR. Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next. Rysunek 22. Licencja NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej lokalizacji. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację karty. Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku zgodności sterowników. Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. 14 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0

  • Page 1 and 2: Instrukcja instalacji i konfiguracj
  • Page 3 and 4: 1. Zawartość zestawu instalacyjne
  • Page 5 and 6: Uwaga: Jeśli umieścisz router na
  • Page 7 and 8: 6. Konfiguracja routera Uwaga: Fabr
  • Page 9 and 10: Konfiguracja sieci bezprzewodowej 1
  • Page 11 and 12: Rysunek 13. Dodawanie karty do list
  • Page 13: 7. Opis bezprzewodowej karty USB Do
  • Page 17 and 18: Kreator rozpocznie automatyczną in

Instrukcja instalacji i konfiguracji Frigidaire Fae12c2abjw

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konfiguracji Frigidaire Fae12c2abjw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konfiguracji Frigidaire Fae12c2abjw