Instrukcja obsługi i połączeń Aeg Sk 204

Instrukcja obsługi i połączeń Aeg Sk 204 zawiera wszystkie informacje dotyczące produktu. Zawiera dokładne instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji i konserwacji, a także informacje o zakresie zastosowań dla produktu oraz wszelkiego rodzaju informacje o połączeniach i przyłączeniach pojazdu. Dokumentacja ta dotyczy wszystkich wersji silników i urządzeń sterujących, które są dostępne na rynku. Instrukcja obsługi i połączeń Aeg Sk 204 zawiera również wszelkie informacje potrzebne do zapewnienia bezpiecznego użytkowania pojazdu i jego optymalnego działania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i połączeń Aeg Sk 204

artykuły grzewcze i sanitarne

» Wysyłka na terenie całej Polski » Odbiór osobisty w Krakowie

Dane kontaktowe

E-TERM BIURO LOGISTYKI
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

pon - pt 10:00-18:00
Tel. (12) 357 54 43
E-mail: biuro@e-term. pl

ING BANK ŚLĄSKI S. A. 69 1050 1445 1000 0090 7480 1987

Ważne informacje

Wszystkie wystawiane na naszych aukcjach przedmioty są fabrycznie nowe. Wraz z towarem wysyłamy potwierdzoną kartę gwarancyjną oraz fakturę vat.

Po dokonaniu zakupu prosimy o podanie wybranej formy odbioru/wysyłki, a także potwierdzenie danych do wysyłki i faktury vat.

Informacje dodatkowe

Wystawiamy faktury VAT.
Cena zawiera KGO

SK … – stojące grzejniki konwektorowe

Kto ceni szczególnie siłę spokoju i bezpieczeństwa, zwróci uwagę na stojące konwektory AEG wykorzystujące fizyczną zasadę naturalnej konwekcji powietrza. Ich zaletą są niskie nakłady inwestycyjne, szybkie oddawanie ciepła do pomieszczenia oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem. Są przeznaczone jako ogrzewanie uzupełniające w okresach przejściowych do łazienek, kuchni i pomieszczeń biurowych. Również jako samodzielne ogrzewanie dla pomieszczeń rzadko używanych np. w kontenerach biurowych, przyczepach barowych, itp.

Zalety:

  • SK 204: Konwektor stojący z trzema stopniami mocy grzewczej 750 W, 1250 W i 2000 W, wyposażony w przewód zasilający z wtyczką.
  • SK 204 T: Konwektor stojący z dwoma stopniami mocy grzewczej szybkie nagrzewanie 1000 W i 2000 W, z cicho pracującą dmuchawą.
  • Bezstopniowa regulacja temperatury zakresie od ok. 5°C do 35°C, z zabezpieczeniem przeciwmrozowym.
  • Zabezpieczenie przed przegrzewaniem.
  • Z uchwytem mocującym na ścianie.
  • Kolor: biały RAL 9016, kratka wylotu powietrza ciemnoszara (SK 204 T).
  • Klasa bezpieczeństwa II. Przewód przyłączeniowy o długości ok. 1, 4 m, z wtyczką.
  • Wymiary: wysokość - 44 cm, szerokość - 60 cm, głębokość - 11 cm.

Instrukcja obsługi w formacie PDF

Parametry techniczne

Zdjęcia produktu


Nasza oferta obejmuje:

Gwarancja

Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są fabrycznie nowe. Wraz z towarem wysyłamy potwierdzoną kartę gwarancyjną oraz fakturę VAT. Wszystkie przesyłki kurierskie DHL ubezpieczamy na pełną wartość zamówienia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz komentarzami wystawionymi przez Klientów w serwisie aukcyjnym Allegro. pl

Ważne informacje

Strona: 1

321. Instrukcja obsługiW celu uniknięcia potencjalnego ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym przy użytkowaniuurządzeń elektrycznych należy zachować stosowne środki ostrożności. W związku z tym urządzeniemoże być użytkowane tylko zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niezastosowaniesię do tych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia w wyniku porażenia prądem elektrycznym.Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję i stosowaćsię do zawartych w niej wskazówek.Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać i przekazać ją w przypadku zmianywłaściciela urządzenia. Ewentualne naprawy lub prace konserwacyjne mogą być wykonywanejedynie przez Zakład Serwisowy.W przypadku prac serwisowych instrukcję należy udostępnić Serwisantowi do wglądu.1. 1 Opis urządzeniaKonwektor stojący SK 204 (T) służy jako ogrzewanie wspomagające lub okresowe w pokojach gościnnychi pomieszczeniach krótkotrwale użytkowanych np. do uprawiania hobby. Urządzenie może być używanejako przenośny konwektor stojący z zamontowanymi nóżkami lub alternatywnie jako wiszący na ścianie.Konwektor SK 204 (T) dostarczany jest z przewodem zasilającym wyposażonym we wtyczkę.Opakowanie konwektora oraz osprzętu należy usunąć dopiero w miejscu przeznaczenia i upewnić się, czy wusuwanym opakowaniu nie pozostały części osprzętu.Budowa urządzenia (patrz strona 3)1 Pokrętło doboru temperatury2 Przełącznik mocy grzewczej urządzenia3 Kratka wylotu ciepłego powietrza4 Kratka wylotu ciepłego powietrza dmuchawy (tylko SK 204 T)5 Uchwyt6 Nóżki7 Listwa mocująca8 Tabliczka znamionowaZakres stosowaniaNiedozwolone jest stosowanie w urządzenia w łazienkach, podobnych pomieszczeniach o dużejwilgotności oraz na otwartej przestrzeni.Należy uwzględnić prawidłowy dobór mocy grzewczej urządzenia do zapotrzebowania ciepłapomieszczenia. W przypadku zbyt dużej mocy w stosunku do wielkości pomieszczenia może dochodzićdo przegrzania pomieszczeń i ewentualnych z tym związanych szkód.Jako konwektor stojący urządzenie może być używane wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkienagrzewanie (przed uruchomieniem urządzenia jako konwektor stojący należy zamontować nóżki).Należy upewnić się, czy przewód zasilający nie został przykryty np. dywanem i nie znajduje się wprzejściu, aby uniknąć przewrócenia urządzenia. Odległość konwektora od uziemionego gniazdkaelektrycznego należy dobrać tak, aby przewód zasilający nie był zawieszony w powietrzu z uwagi naniebezpieczeństwo przewrócenia się przechodzących osób.Należy unikać stosowania przedłużacza elektrycznego. Jeśli jest to jednak konieczne, dozwolonejest stosowanie wyłącznie nieuszkodzonych przedłużaczy o przewodzie posiadającym pole przekrojuodpowiadające pełnej mocy grzewczej urządzenia. Gniazdko do których podłączany będzie konwektornie może być w żadnym przypadku uszkodzone.Konwektor należy ustawić na twardym i równym podłożu. W przypadku miękkiego podłoża konwektormoże przewrócić się lub też dojdzie do zasłonięcia otworów powietrznych.Do przenoszenia urządzenia należy używać przewidzianych do tego celu uchwytów (5). W żadnymwypadku nie wolno przenosić urządzenia za przewód zasilający.DziałaniePowietrze dopływające do urządzenia poprzez otwory umieszczone w jego dolnej części zostaje ogrzane przezelementy grzejne i poprzez naturalną konwekcję wypływa z urządzenia przez górne otwory wylotu powietrza (3).W konwektorach SK 204 T możliwe jest użycie dmuchawy (4) do wzmocnienia efektu ogrzewania.1. 2 ObsługaElementy obsługowe konwektora znajdują się z lewej strony urządzenia.Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrętłem doboru temperatury (1) bezstopniowo, wzakresie pomiędzy ok. 5°C i 35°C.Dla u¿ytkownika

Strona: 2

33Regulator temperatury wbudowany w konwektor utrzymuje temperaturę powietrza pomieszczenia nanastawionej wartości poprzez powtarzające się krótkie nagrzewanie.Poprzez użycie przełącznika (2) możliwy jest wybór kilku stopni mocy grzewczej (patrz tabela). Pozwalato na szczególnie oszczędne i dokładne dopasowanie mocy urządzenia do zapotrzebowania ciepładanego pomieszczenia.Zabezpieczenie przeciwmrozoweW przypadku użycia konwektora jako urządzenia zabezpieczającego pomieszczenie przed zamarzaniemnależy obrócić pokrętło doboru temperatury w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara,do symbolu * i włączyć jeden lub oba przełączniki mocy grzewczej. Regulator temperatury włączaogrzewanie automatycznie w przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu do wartości ok. 7°C.W konwektorach SK 204 T w przypadku włączenia przełącznika II następuje włączenie dmuchawy.W przypadku chęci wyłączenia urządzenia należy wszystkie przełączniki ustawić w pozycji „wył. ” i wyjąćwtyczkę z gniazdka (wtyczki nie wolno wyciągać z gniazdka za przewód).123 456Zabezpieczenie przeciwmrozowe 750 W I 0 Grzanie mocą 750 W I 0 1 - 6SK204zkonwekcjąjenTdmuchawąWYŁ.WŁ.Grzanie mocą 1250 W 0 II 1 - 6Grzanie mocą 2000 W I II 1 - 6Zabezpieczenie przeciwmrozowe 1250 W 0 II Zabezpieczenie przeciwmrozowe 2000 W I II Grzanie mocą 1000 W I 0 1 - 6Grzanie mocą 1000 W + dmuchawa 0 II 1 - 6Grzanie mocą 2000 W + dmuchawa I II 1 - 6Zabezpieczenie przeciwmrozowe 1000 W I 0 Zabezpieczenie przeciwmrozowe 1000 W + dmuchawa 0 II Zabezpieczenie przeciwmrozowe 2000 W + dmuchawa I II Nastawa urządzeniaMoce grzewcze w zależnościod zapotrzebowania ciepłaWyłączanie urządzenia 0 01. 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa                                    Urządzenie nie może być w żadnym wypadku użytkowane w chwili gdy w pomieszczeniach, w których sięznajduje prowadzone są prace malarskie, układanie podłóg lub wykładzin, czyszczenie przy użyciu benzynylub podobnych płynów łatwopalnych oraz pastowanie podłóg.Powierzchnie obudowy i kratki wylotu powietrza mogą podczas pracy urządzenia nagrzewać się dotemperatury ok. 80°C.W pobliżu konwektora w żadnym przypadku nie powinny przebywać dzieci!Z uwagi na niebezpieczeństwo zapalenia się nie należy układać na ogrzewaczu, opierać ani wsuwaćpomiędzy ogrzewacz i ścianę żadnych przedmiotów np. ręczników, bielizny itp. Ponadto w najbliższymotoczeniu urządzenia nie mogą znajdować się żadne serwety, zasłony lub pojemniki z substancjamiłatwopalnymi.W celu zabezpieczenia konwektora przed przegrzaniem nie wolno go zakrywać.Polksi

Strona: 3

34Sprawdzić, czy…... Włączony jest wyłącznik wł. /wył.... Włączone lub nieuszkodzone są bezpieczniki.Usunąć przyczynę!Jeżeli po okresie stygnięcia konwektor nadal nie włącza się należy zawiadomićZakład SerwisowySprawdzić czy konwektor nie jest przykryty i nie doszło do jego przegrzania (np.zasłonięte kratki wlotu lub wylotu powietrzaOdczytać i podać Serwisantowi odczytane z tabliczkiznamionowej (8) dane urządzenia• Konwektor nie grzeje• Konwektor wyłączasię samoczynnie• Należy zawiadomićCo robić gdy …?Modell: SK....E-Nr. :......F-Nr. :........Made in E. C.A od wszystkich przedmiotów jak np. meble, zasłony, firanki lub innych palnych lub niepalnych przedmiotównależy zachować następujące minimalne odległości, w szczególności od kratek wylotu powietrza:Kratka wylotu powietrza do przodu 500 mmKratka wylotu powietrza do góry przy parapecie a <200 mm 500 mmBok konwektora 150 mmTył konwektora 20 mmNależy zapewnić nieograniczony wypływ gorącego powietrza!Nie wolno wkładać, zawieszać, ani opierać żadnych przedmiotów o otwory konwektora, gdyż może tospowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.Konwektora nie wolno używać jako podnóżek.Nie wolno dokonywać żadnych zmian w urządzeniu.Nie pozostawiać pracującego konwektora bez nadzoru. Niedozwolone jest stosowanie dodatkowychprogramatorów powodujących zdalne lub automatyczne włączanie urządzenia.Szczególną ostrożność należy zachować w przypadkach bawiących się dzieci, przebywania starszychniepełnosprawnych osób lub zwierząt w pobliżu urządzenia.W przypadku uszkodzenia części składowej konwektora, upadku konwektora lub wystąpienia jakiejkolwiekusterki nie wolno go uruchamiać.1. 4 Czyszczenie i konserwacjaPrzed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji konwektora należy bezwzględnie wyciągnąć wtyczkę zgniazdka.W przypadku ewentualnego wystąpienia na obudowie urządzenia lekkich brązowych przebarwień, należyje niezwłocznie usunąć wilgotną ściereczką.Urządzenie należy myć po ostygnięciu używając zwykłych środków pielęgnacyjnych. Unikać środkówszorujących i żrących. Nie wolno pryskać środków czyszczących do otworów wlotu i wylotu powietrza.Konwektor można podłączać do sieci i użytkować dopiero po jego całkowitym wyschnięciu!Podczas transportu chronić konwektor przed wstrząsami, upadkiem, kurzem i zamoczeniem.2. Instrukcja montażu2. 1 Przepisy i zaleceniaKonwektory nie są przewidziane do stosowania w pomieszczeniach narażonych na możliwośćpożaru lub eksplozji przez występujące w nich chemikalia, kurz, gazy, opary. W warsztatach lubinnych pomieszczeniach w których występują spaliny, opary oleju, benzyny lub używane sąrozpuszczalniki może występować długotrwałe utrzymywanie się nieprzyjemnego zapachu. Patrztakże pkt. 1. 3 „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”.Konwektor może być mocowany tylko przy użyciu załączonej listwy mocującej (7), na pionowej ścianie,odpornej na temperatury do co najmniej 80C.

Strona: 4

35Dla instalatoraNależy przestrzegać minimalnych odległości od przedmiotów A.Wszelkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniamiZakładów Energetycznych.Konwektor nie może być nigdy umieszczany pod gniazdkiem elektrycznym.Konwektor musi być zamontowany w taki sposób, aby dostępna była jego wtyczka.Przestrzegać danych zawartych na tabliczce znamionowej.Podane na tabliczce napięcie znamionowe musi być zgodne z napięciem sieci elektrycznej.Przewód zasilający może w przypadku potrzeby być wymieniony tylko przez Zakład Serwisowy, naprzewód oryginalny.2. 2 Montaż urządzenia2. 2. 1 Montaż nóżek BNóżki (6) wraz z wkrętami mocującymi są dostarczane wraz z urządzeniem.Wsunąć nóżki w prowadnice o różnej grubości znajdujące się w dolnej części urządzenia i przykręcić.Przy tym należy zwrócić uwagę, że przy prawej nóżce (6a) należy przez znajdujący się tam karbpoprowadzić przewód zasilający.2. 2 Montaż na ścianie C (możliwe tylko bez nóżek)Mocowanie konwektora wykonać następująco: przymocować załączoną listwę mocującą (7) pionowo do ściany. Użyć w tym celu odpowiednich dorodzaju ściany kołków rozporowych i wkrętów. Zachować odpowiedni odstęp od podłogi; konwektor zawiesić na listwie mocującej za nacięcie w tylnej jego ściance; zatrzasnąć zabezpieczenia (w górnej części listwy mocującej) obracając je przy pomocy śrubokrętazgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara2. 3 Podłączenie elektrycznePodłączenie elektryczne konwektora może być wykonane tylko do gniazdka prądu zmiennego o napięciu230V i częstotliwości 50 Hz, z uziemieniem.Przy montażu konwektora na ścianie, do podłączenia elektrycznego należy w odległości co najmniej10 cm od boku urządzenia zainstalować gniazdko elektryczne z uziemieniem lub puszkę elektryczną dopodłączenia stałego.Uwaga! Ruchomy przewód zasilania elektrycznego nie może w żadnym przypadku znajdować się wpobliżu kratek wylotu ciepłego powietrza.2. 4 Przekazanie UżytkownikowiNiniejszą instrukcję należy starannie przechować i w przypadku sprzedaży ogrzewacza przekazać nowemuwłaścicielowi. Przy ewentualnych naprawach i konserwacjach udostępnić do wglądu Serwisantowi.Zbiórka i recykling zużytych urządzeń muszą być bezwzględnie prowadzone zgodnie z Ustawą o recyklinguoraz lokalnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.3. GwarancjaGwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Naprawy gwarancyjnenależy zgłaszać do Zakładu Serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.Montaż, podłączenie elektryczne oraz naprawy i konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłącznieprzez uprawnionego Instalatora lub Serwisanta, pod rygorem utraty gwarancji.Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z montażu i / lubużytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją montażu i obsługi.3. 1 Recykling urządzeń elektrycznychUrządzenia oznakowane znaczkiem przekreślonego pojemnika na śmieci nie mogą być wrzucane do po-jemników na śmieci i muszą być oddzielnie zbierane i składowane.Zbiórka i recykling zużytych urządzeń muszą być bezwzględnie prowadzone zgodnie z Ustawą o re-cyklingu oraz lokalnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Instrukcja obsługi i połączeń Aeg Sk 204

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i połączeń Aeg Sk 204

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i połączeń Aeg Sk 204