Instrukcja obsługi sterownika drukarki Cadillac 2002 Escalade

Instrukcja obsługi sterownika drukarki Cadillac 2002 Escalade oferuje użytkownikom szczegółowe informacje na temat tego, jak prawidłowo instalować i konfigurować sterownik drukarki. Instrukcja zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania czynności, takich jak instalacja sterownika, ustawianie opcji skanowania i drukowania oraz konfigurowanie drukarki do używania z siecią. Instrukcja obsługi zawiera również informacje na temat czyszczenia drukarki i zasad zarządzania zasobami drukarki, a także wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z drukarką. Instrukcja obsługi sterownika drukarki Cadillac 2002 Escalade jest kluczem do optymalnego wykorzystania drukarki i zapewnienia jej długiego, niezawodnego działania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi sterownika drukarki Cadillac 2002 Escalade

Pobieranie sterowników, oprogramowania i instrukcji obsługi

Aby uzyskać dostęp do zasobów wymienionych powyżej (i nie tylko), w tym do aplikacji, oprogramowania układowego, sekcji często zadawanych pytań i kodów błędów, wyszukaj swój produkt poniżej lub wybierz jedną z naszych popularnych grup produktów.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

W celu uzyskania wsparcia możesz również przejrzeć nasze strony dotyczące pomocy technicznej dla firm.

Oprogramowanie EOS Webcam Utility firmy Canon

Używaj swojego aparatu Canon jako wysokiej jakości kamery internetowej – wystarczy, że zainstalujesz nasze oprogramowanie EOS Webcam Utility.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury naprawlub

 • Produkty wróć do Produkty

  Technika łączeniowa

  • Złączki szeregowe
  • Złącza
  • Zaciski przyłączeniowe i złącza PCB
  • Złącza do płytek drukowanych
  • Bezstykowa technika łączeniowa
  • Systemy wpustów kablowych i komponenty
  • Przewody konfekcjonowane, krosowe i przyłączeniowe
  • Rozwiązania dotyczące okablowania systemowego PLC/DCS i migracji
  • Interfejsy serwisowe
  • Rozdzielacze

  Elektronika

  • Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
  • Kondycjonowanie sygnałów analogowych
  • Zasilacze
  • Obudowy do elektroniki
  • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
  • Rozdzielacze magistrali
 • Rozwiązania wróć do Rozwiązania
  • Rozwiązania zarządzania energią Obniżenie kosztów energii w promocji do 40%
  • Automatyka Optymalizuj swoją automatykę za pomocą pakietu u-mation.
  • Infrastruktura budynkowa
  • Zdecentralizowana automatyzacja Ekonomiczne rozwiązania dla zadań dotyczących zdecentralizowanej automatyki, umożliwiające łączenie jednostek funkcyjnych z wyjątkową łatwością
  • Rozwiązania dla stanowisk pracy Optymalizacja procesów warsztatowych w prefabrykacji szaf elektrycznych, dzięki doskonale skoordynowanym rozwiązaniom dla każdej fazy łańcucha produkcyjnego.
  • Ethernet jednoparowy Infrastruktura sieci dla przemysłowego IoT
  • Rozwiązania dla przemysłowego IoT Łatwy sposób na przemysłowy IoT – od danych do wartości, dzięki naszej kompleksowej i najnowocześniejszej ofercie rozwiązań dla IIoT
  • Doświadczenie rynkowe i branżowe Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł stoczniowy, motoryzacyjny czy odnawialne źródła energii: umożliwiamy naszym klientom jak najlepsze sprostanie ich wyzwaniom
  • Analityka Przemysłowa Analiza, wyświetlenie, przewidywanie – za pomocą narzędzia do analityki przemysłowej
  • Weidmüller Configurator Wyższy poziom inżynierii cyfrowej – intuicyjnie, nieskomplikowanie, szybko
  • Rozwiązania dla fotowoltaiki Ochrona inwestycji z pomocą innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań, umożliwiających tworzenie długoterminowo rentownych parków, o skali przemysłowej
  • Power to X i energetyka wodorowa Aktywowanie potencjału nowej energii
  • Rozwiązania dla energetyki wiatrowej Sprawniejsza obsługa turbin wiatrowych — optymalna wydajność dzięki naszym produktom i rozwiązaniom
  • e-mobilność Rozwiązania dla elektromobilności
 • Serwis
 • Sprzedaż Firma Kariera

Ograniczenia sterownika drukarki

 • Podczas pracy z niektórymi aplikacjami ustawienie Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki może nie być aktywne.
  W takim przypadku użyj ustawienia liczby kopii w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji.

 • Jeśli wartość opcji Język (Language) wybrana w oknie dialogowym Informacje (About) na karcie Obsługa (Maintenance) nie jest zgodna z językiem interfejsu systemu operacyjnego, ekran sterownika może zostać niepoprawnie wyświetlony. Nie zmieniaj ustawień właściwości drukarki na karcie Zaawansowane (Advanced). W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień nie będzie można poprawnie korzystać z poniższych funkcji.
  Ponadto, gdy zostanie wybrana opcja Drukuj do pliku (Print to file) w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji i w przypadku aplikacji, które uniemożliwiają buforowanie EMF, takich jak Adobe Photoshop LE i MS Photo Editor, następujące funkcje nie będą działały. Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na karcie Główny (Main)Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) okna dialogowego Opcje wydruku (Print Options)Układ strony (Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster), Broszura (Booklet), Drukowanie dwustronne (Ręczne) (Duplex Printing (Manual)), Określ margines... (Specify Margin... ), Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page), Sortuj (Collate) i Stempel/Tło... (Stamp/Background... ) (Stempel... (Stamp... )) na karcie Ustawienia strony (Page Setup)Opcja Drukuj wzór dopasowywania kolorów (Print a pattern for color adjustment) na karcie Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) w oknie dialogowym Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment)
Ponieważ rozdzielczość podglądu wydruku różni się od rozdzielczości samego wydruku, tekst i linie na podglądzie wydruku mogą się różnić od widocznych na wydruku. Niektóre aplikacje dzielą wydruk na szereg zadań drukowania.
Aby anulować drukowanie, należy wówczas usunąć wszystkie zadania drukowania. Jeśli obraz nie zostanie wydrukowany poprawnie, wyświetl okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) i zmień ustawienie opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Może to rozwiązać problem.

Uwaga

Po zastosowaniu sterownika drukarki XPS nie można korzystać z opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Użycie opcji Bluetooth w wymienionych poniżej warunkach może spowodować zablokowanie zadania drukowania z wyświetlanym na monitorze stanu komunikatem „Drukowanie”, nawet jeśli drukowanie zostało zakończone i nastąpiło wysunięcie wydruku. W takim przypadku należy kliknąć przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing) na monitorze stanu drukarki lub anulować to zadanie drukowania w kolejce zadań drukarki. W trakcie drukowania urządzenie zostanie przeniesione do miejsca, gdzie nie dochodzą fale radiowe, lub pogorszy się jakość połączenia. Jeśli urządzenie zostanie wyłączoneJeśli w trakcie korzystania z drukarki z funkcją Bluetooth po wystąpieniu błędu drukowania zostanie ono anulowane na drukarce, wykonanie kolejnych operacji drukowania może być niemożliwe. W takim przypadku należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Podczas korzystania z funkcji Bluetooth nie można używać panelu operacyjnego urządzenia, jeśli za pomocą przycisku Wyświetl stan drukarki... (View Printer Status... ) na karcie Obsługa (Maintenance) został wyświetlony monitor stanu. Programu Canon IJ Network Tool nie należy uruchamiać, gdy trwa drukowanie. Nie należy rozpoczynać drukowania, gdy działa program Canon IJ Network Tool. Uwagi dotyczące aplikacji z ograniczeniamiOgraniczenia dotyczące programu Microsoft Word(Microsoft Corporation). Jeśli program Microsoft Wordma te same funkcje drukowania, co sterownik drukarki, należy użyć programu Word do ich określenia. W przypadku wybrania opcji Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page Layout) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrana funkcja drukowania może być nieaktywna, w zależności od wersji programu Word.
W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę.
 1. Otwórz okno dialogowe Drukowanie (Print) programu Word.
 2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony (Page Setup), a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Nie uruchamiając drukowania, zamknij okno dialogowe Drukuj (Print).
 4. Otwórz ponownie okno dialogowe Drukowanie (Print) programu Word.
 5. Ponownie otwórz okno ustawień sterownika drukarki i kliknij przycisk OK.
 6. Rozpocznij drukowanie.
Jeśli w programie Adobe Illustrator (firmy Adobe Systems Incorporated) jest włączona funkcja drukowania map bitowych, drukowanie potrwa dłużej lub część danych nie zostanie wydrukowana. Uruchom drukowanie po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Drukowanie mapy bitowej (Bitmap Printing) w oknie dialogowym Drukuj (Print).

Instrukcja obsługi sterownika drukarki Cadillac 2002 Escalade

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi sterownika drukarki Cadillac 2002 Escalade

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi sterownika drukarki Cadillac 2002 Escalade