Instrukcja operowania Epson Eb 940

Instrukcja obsługi Epson EB 940 jest kompendium wiedzy, które pozwala użytkownikom korzystać z drukarki Epson do jej pełnego potencjału. Instrukcja zawiera szczegółowy opis wszystkich funkcji drukarki, krok po kroku instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania drukarki, informacje na temat bezpiecznego użytkowania, a także wskazówki dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia. Instrukcja obsługi Epson EB 940 jest niezbędna do poprawnego działania drukarki Epson EB 940, a jej wyczerpujące informacje pozwolą użytkownikom w pełni wykorzystać jej możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja operowania Epson Eb 940

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego za pomocą przycisków na drukarce. Jeśli drukarka posiada panel LCD, wprowadź ustawienia za pomocą panelu LCD. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Podłączanie drukarki do sieci.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień za pomocą przycisków na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Jeśli drukarka jest podłączona przed kabel sieci LAN, nie można używać drukarki w bezprzewodowej sieci LAN.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Procedura konfiguracji dla trybu Przycisk (PBC)

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony do drukarki, odłącz go z drukarki.

Jeśli kabel sieci LAN zostanie odłączony, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Nie przechodź do następnego punktu do momentu aż lampka stanu sieci (pomarańczowa) się włączy lub zarówno lampka stanu sieci (pomarańczowa) jak i lampka stanu sieci (zielona) wyłączą się.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. Lampka stanu sieci (zielona) wyłączy się po pięciu minutach.

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 2.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Włóż zwykły papier do podajnika arkuszy.

Naciśnij przycisk , aby wydrukować arkusz stanu, a następnie potwierdź kod PIN na arkuszu stanu.

Trzymając przycisk WiFi, naciśnij przez 3 sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Zarejestruj kod PIN znajdujący się na arkuszu stanu w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 3.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES) lub tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS (PBC)), zabezpieczenia mogą być wprowadzone automatycznie.

Dla ustawień SES i WPS (PBC) wykonaj następującą procedurę. Oba ustawienia są automatycznie wykonywane przez drukarkę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż zapali się lampka SES.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

User’s Guide

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Notations Used in This Guide • Safety indications The documentation and the projector use graphical symbols to show how to use the projector safely. Please understand and respect these caution symbols in order to avoid injury to persons or property. This symbol indicates information that, if ignored, could possibly result in personal injury or even death due to incorrect handling. Warning This symbol indicates information that, if ignored, could possibly result in personal injury or physical da
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Contents 3 Switch to the target image by Remote Control.......................... 22 Notations Used in This Guide........................ 2 Connecting with a USB Cable and Projecting (USB Display).... 23 System Requirements.......................................... 23 Introduction Connecting................................................. 24 Connecting for the first time
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Contents 4 Changing methods.......................................... 41 Using the Mail Notification Function to Report Problems...... 66 Changing the aspect ratio for video equipment images.................. 42 Management Using SNMP.................................. 67 Changing the aspect ratio for computer images (EB-460i/460)............. 43 Changing the aspect ratio for computer images (EB-450Wi/450
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Contents 5 Screen Size and Projection Distance........................ 117 Troubleshooting Projection Distance (EB-460i/460).................................. 117 Projection Distance (EB-450Wi/450W/440W).......................... 117 Using the Help............................................. 93 List of Supported Resolutions............................. 119 Problem Solving....................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Introduction This chapter explains the projector's features and the part names.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Projector Features 7 • Speaker Convenient Equipment Designed for Ease of Use The incorporation of a high-output 10 W speaker enables your voice to reach the edges of the room even in spacious classrooms. Easy to handle • Projection screen for WXGA (EB-450Wi/450W/440W only) With a computer that has a 16:10 WXGA wide LCD display, the image • Easy wall mounting can be projected in the same aspect. This allows you to effectively use the The projector is supplied with a dedicated slide plate that mak
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Projector Features 8 Controlling Computer on Projection Surface Selecting Various Input Sources with Multi- (EB-460i/450Wi Only) Connection As well as connecting a computer cable, you can select various interfaces Easy Interactive Function such as a USB cable, USB memory, or LAN connection. This allows you to select from a range of input sources to match your usage environment. By simply connecting a computer to the projector, you can control the computer on the projection screen and give an eff
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Projector Features 9 • Connection method for various networks With the Quick Wireless Connection USB Key, you can connect to a The following methods are available for connecting the projector to a projector on a network even if EasyMP Network Projection is not installed. network. Select whichever method suites your environment. s EasyMP For example, you can connect under the following environments. Network Projection Operation Guide • Connect in Quick Connection Mode using the optional Wireless
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Projector Features 10 s p. 116 • This projector is not compatible with the Network Projector function which is a standard feature in Windows Vista and q Windows 7. • Limitations when projecting from Windows Media Center When Windows Media Center is in full-screen mode, images cannot be projected. Switch to the window display mode to project the images. Projecting JPEG images without connecting a computer You can project a slideshow of JPEG images saved on a USB device such as a USB compatible dig
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Part Names and Functions 11 Name Function Front/Top Screws to fix the cable cover in place. E Cable cover fixing screws s Quick Start Guide When connecting to an input port, loosen the two screws F Cable cover and open this cover. s Quick Start Guide Control panel Allows you to operate and check the status of the G projector. s p. 15 Speaker Outputs audio for images currently being projected or H audio from the Microphone (Mic) input port. Name Function Receives signals from the remote control. A
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Part Names and Functions 12 Name Function Sides Receives signals from the Easy Interactive Pen. C Easy Interactive s p. 54 Function receiver (EB-460i/450Wi only) Projects images. D Projection window Warning • Do not look at this during projection. • Do not place objects on or hand nears this. Doing so is dangerous because the focus of projection light results in high temperatures. Insert the optional wireless LAN unit. 38 E Wireless LAN unit insertion slot Adjusts the image focus. F Focus le
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Part Names and Functions 13 Name Function Interfaces When controlling the projector from a computer, connect C RS-232C port it to the computer with an RS-232C cable. This port is for Remove the cable cover to view the following ports. control use and should not normally be used. 122 Remove the cable cover to connect equipment. Outputs the image signals from the computer connected D Monitor Output s Quick Start Guide to the Computer1 input port to an external monitor. This (Monitor Out) port
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Part Names and Functions 14 Name Function Base (with Slide Plate) Inputs image signals from a computer and component H Computer2 input port video signals from other video sources. A slide plate is attached to the projector main unit at the time of shipment. Audio2 port Connects to the audio output port of equipment connected to the Computer2 input port to input audio. Also, when the input source is one of the following and you want to output audio from the projector, connect the audio source
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Part Names and Functions 15 Base (without Slide Plate) Control panel Name Function Turns the projector power on or off. A [t] button s Quick Start Guide The color of the indicators and whether they are flashing Status indicators B Name Function or lit indicate the status of the projector. 94 Connect the ceiling mount fixing points to a commercially A Ceiling mount fixing [Source Search] Changes to the next input source that is connected to the C available ceiling mount or wall mount when mou
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Part Names and Functions 16 Name Function Remote Control Corrects Keystone distortion. In the following cases, E [w][v] buttons however, these buttons function as the [] and [] buttons. – When the projected image is being sent through a Network connection – When the Slideshow function is being used for projection If pressed when a Configuration Menu or Help screen is displayed, these buttons selects menu items and setting values. s Quick Start Guide, p. 73 Displays and closes the Help screen
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Part Names and Functions 17 Name Function Name Function Turns the projector power on or off. When the Configuration Menu or Help screen is A [t] button M [Enter] button displayed, pressing this button confirms the current item s Quick Start Guide and moves to the next level. 73, p. 93 Each time you press the button, input changes between B [Computer] button Acts as a mouse's left button when using the Wireless images from the Computer1 input port and the Mouse function. 48 Computer2 input
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Part Names and Functions 18 Name Function Easy Interactive Pen(EB-460i/450Wi Only) Select any frequently used item from the five available T [User] button Configuration Menu items, and assign it to this button. By pressing the button the assigned menu item selection/ adjustment screen is displayed, allowing you to make one- touch settings/adjustments. 76 The menu Power Consumption is assigned as the default setting. Each time you press the button, input changes between U [USB] button images
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Various Ways to Use the Projector This chapter explains useful functions for giving presentations, connecting external equipment, and security functions.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Changing the Installation Mode 20 The projector supports the following two different projection methods. Install according to the conditions of the installation location. • Suspend the projector from the • Suspend the projector from the ceiling and project images from ceiling and project images from in front of the screen. (Front/ behind a translucent screen. Ceiling projection) (Rear/Ceiling projection) At the time of shipment, the projector is set to be installed suspended from a ceiling and t

Oprogramowanie sprzętowe

Firmware (v1. 22)

wer. 1. 22

02-Sep-2019

30. 95 MB

. zip

Dodatkowe informacje:

Note: Specification modification for Crestron RoomView control to prevent connection failure with specific Crestron equipment.

By downloading from this website, you are agreeing to abide by the terms and conditions of Epson's Software License Agreement.

Pobierz

EasyMP Network Updater (v1. 25)wer. 25

02-May-2018

5. 13 MB

Dodatkowe informacje:

EasyMP Network Updater

Firmware Update via USB Type A (v1. 20)wer. 20

01-Aug-2016

30. 21 MB

Firmware Update via USB Type B (v1. 20)30. 25 MB

Firmware Update via USB Type B - Connected to a computer.

Inne oprogramowanieEpson Projector Management (v5. 43)wer. 5. 43

20-Dec-2022

92. 80 MB

. exe

The Epson Projector Management software allows to check the status of multiple networked projectors and perform various projector operations remotely from your computer like:
• Monitoring projectors status (power status, errors…)
• Controlling the projectors (turn on or off, input sources change, schedule various projector events)
• Updating the projector firmware
• Copying the projector menu settings
• Sending email notification when a problem occurs

This latest version includes
- Usability improvements

Epson iProjection (v3. 32 - Silent)wer. 3. 32 - Silent

13-Sep-2022

49. 18 MB

Dodatkowe informacje:

By using Epson iProjection, you can use the projectors to hold interactive meetings. You can connect up to 16 computers to one projector via a network. You can then select up to four of these connected computers and project their screens.

Epson iProjection (v3. 32)wer. 32

101. 54 MB

Throw Distance Simulator - Offline (v2. 2. 2)wer. 2

06-Sep-2021

75. 82 MB

Throw Distance Simulator is an application for calculating the throw distance between screen and the EPSON projector. com/pub/download/6416/epson641677eu. zip" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Throw Distance Simulator - Offline","asset_id": "641677"}">USB Display installer (v1. 80)wer. 80

26-May-2021

6. 23 MB

EasyMP Network Projection (v2. 89)wer. 89

18-Jan-2021

17. 20 MB

Throw Distance SimulatorDodatkowe informacje:

Throw Distance Simulator is a web application for calculating the throw distance between screen and the EPSON projector. Supported browsers: Google Chrome, Firefox, Safari

WyświetlEasyMP Network Projection (. msi) (v2. 10 (. msi))wer. msi)

08-Sep-2017

50. 40 MB

. msi

EasyMP Monitor (v4. 57)wer. 4. 57

20-Jun-2017

7. 79 MB

EasyMP Multi PC Projection (v2. 10)wer. 10

03-Feb-2017

49. 94 MB

By using EasyMP Multi PC Projection, you can use the projectors to hold interactive meetings. com/pub/download/6265/epson626558eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EasyMP Multi PC Projection","asset_id": "626558"}">

Instrukcja operowania Epson Eb 940

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja operowania Epson Eb 940

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja operowania Epson Eb 940