Konserwacja i czyszczenie 2n 9153202 E

Konserwacja i czyszczenie 2N 9153202 E to złożony proces wymagający precyzyjnych działań. Przede wszystkim należy zadbać o czystość i higieniczność urządzenia. Powierzchnie urządzenia oraz jego obudowy należy regularnie czyścić, aby uniknąć zanieczyszczeń i uszkodzeń. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie elementy i podzespoły są prawidłowo zamontowane. Ważne jest również, aby sprawdzić, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. Konserwacja i czyszczenie 2N 9153202 E powinny być przeprowadzane okresowo, aby zapewnić, że urządzenie będzie sprawne i bezpieczne w użytkowaniu.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i czyszczenie 2n 9153202 E

ARPOL jest dystrybutorem urządzeń do elektronicznej ochrony mienia: telewizji przemysłowej (CCTV), systemów alarmowych (SSWN), przeciwpożarowych (SAP, PPOŻ), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i systemów nagłośnieniowych i konferencyjnych (PA), kontroli dostępu (KD). Oferujemy produkty takich firm jak: AXIS, BOSCH, Satel, Genetec, Avigilon, CIAS, Assa Abloy, Dahua, METEL, NEC, Pulsar, Zyxel.

Dzięki technologii delikatnej pianki firmy JURA można smakować najwyższej jakości specjały kawowe, takie jak kawa latte macchiato, kawa cappuccino, kawa espresso macchiato lub kawa flat white. Aby zawsze tak było, stworzono środek czyszczący do cappuccino. W połączeniu z automatycznym procesem czyszczenia środek czyszczący do cappuccino firmy JURA wyjątkowo skutecznie usuwa tłuszcz mleczny i białko. W ten sposób zawsze higienicznie czyste przewody gwarantują zawsze lekką, delikatną piankę mleczną.

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczącybezpieczeństwa.

13. 1 Czyszczenie obudowy

Urządzenie należy czyścić wyłącznie zapomocą ciepłej wody z łagodnymmydłem. Dokładnie osuszyć wszystkiepowierzchnie.

UWAGA!

Nie stosować alkoholu,rozpuszczalników aniproduktów chemicznych.

Nie czyścić powierzchnimetalowych za pomocądetergentów z chlorem.

13. 2 Odkamienianie

Jeśli woda na danymobszarze jest twarda lubumiarkowanie twarda,zaleca się stosowanieśrodka zmiękczającegowodę przeznaczonego dopralek.

Regularnie sprawdzać bęben pod kątemtworzenia się kamienia.

Nawet zwykłe detergenty zawierająśrodki zmiękczające wodę, ale zaleca sięokresowe uruchamianie cyklu z pustymbębnem i środkiem do odkamieniania.

Należy zawsze przestrzegaćinstrukcji umieszczonej naopakowaniu produktu.

13. 3 Pranie konserwacyjne

Regularne stosowanie programów wniskiej temperaturze przez dłuższy czasmoże być przyczyną powstawaniaosadów detergentu, gromadzenia sięwłókien oraz rozwoju bakterii wewnątrzbębna i zbiornika. Może to być przyczynąpowstawania nieprzyjemnych zapachów ipleśni. Aby usunąć osady i oczyścićwewnętrzne części urządzenia, należyregularnie (co najmniej raz w miesiącu)przeprowadzać pranie konserwacyjne.

Należy zapoznać się zrozdziałem „Czyszczeniebębna”.

13. 4 Uszczelka drzwi z kieszonką

Urządzenie wyposażono w

samoczyszczący układ odpływowy, który samoczynnie usuwa

nagromadzone włókna z tkanin wraz zwodą. Eliminuje to koniecznośćregularnego czyszczenia i konserwacjitego obszaru przez użytkownika.

Należy regularnie sprawdzać uszczelkę iusuwać obce przedmioty z jej

wewnętrznej strony. Monety, guziki innemałe przedmioty pozostawione wkieszeniach ubrań gromadzą siępodczas prania w specjalnej kieszonceuszczelki drzwi, skąd można je łatwowyjąć po zakończeniu cyklu.

13. 5 Czyszczenie bębna

Należy regularnie sprawdzać bęben, abynie dopuścić do tworzenia się osadów.

Osady rdzy zbierające się na bębniemogą być spowodowane rdzewiejącymi

ciałami obcymi obecnymi w praniu lubosadami żelaza w wodzie

Wyczyścić bęben specjalnym środkiemdo czyszczenia stali nierdzewnej.

Nie wolno czyścić bębnażrącymi środkami dousuwania kamienia,środkami do szorowaniazawierającymi chlor animetalowymi myjkami.

Dokładne czyszczenie:

1. Wyjąć pranie z bębna.

2. Uruchomić program Bawełna znajwyższą temperaturą.

3. Dodać niewielką ilość detergentu dopustego bębna, aby wypłukaćwszelkie pozostałościzanieczyszczeń.

Od czasu do czasu, pozakończeniu cyklu, nawyświetlaczu może pojawićsię symbol – sygnalizujeon potrzebę oczyszczeniabębna. Symbol zniknie poprzeprowadzeniuczyszczenia bębna.

13. 6 Czyszczenie dozownika detergentu

Aby zapobiec możliwemu tworzeniu sięosadów detergentu lub zestalaniu siępłynu zmiękczającego, a takżepowstawaniu pleśni w szufladzie nadetergenty, należy co pewien czaswykonywać poniższą procedurę:

1. Otworzyć szufladę. Nacisnąć rygieldo dołu, jak pokazano na ilustracji, iwyjąć szufladę.

2. Zdjąć górną część przegródki nadodatki, aby ułatwić czyszczenie, iprzepłukać pod bieżącą ciepłą wodąw celu usunięcia pozostałościnagromadzonego detergentu. Poumyciu umieścić górną część naswoim miejscu.

3. Usunąć wszelkie pozostałościdetergentu z dolnej i górnej części

wnęki. Do czyszczenia wnęki użyćmałej szczotki.

4. Włożyć szufladę w prowadnice izamknąć ją. Uruchomić programpłukania bez prania w bębnie.

13. 7 Czyszczenie pompy opróżniającej

Należy regularnie sprawdzać filtr pompy opróżniającej i pilnować, aby był czysty.

Wyczyścić pompę opróżniającą, jeśli:

• Urządzenie nie wypompowuje wody.

• Bęben nie obraca się.

• Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy z powodu zablokowania pompyopróżniającej.

• Na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowyOSTRZEŻENIE!

• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

• Nie wyjmować filtra, gdy urządzenie pracuje.

• Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca.

Odczekać, aż woda ostygnie.

• Powtórzyć kilkakrotnie krok 3, zamykając i otwierając zawór, ażprzestanie wypływać woda.

Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczasodkręcania filtra.

Wyczyścić pompę według poniższej procedury:

1. 2.

3. 4.

5.

1 2

6.

7. 8.

9.

2 1

10.

Sprawdzić, czy wirnik pompy swobodnie się obraca. Jeśli nie można goobrócić, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Upewnić się również, że filtr jest dobrze dokręcony i nie przecieka.

Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomićukład odpływowy:

1. Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego dozownikadetergentu.

2. Uruchomić program, aby odpompować wodę.

13. 8 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze

31

2

45°

20°

13. 9 Awaryjne spuszczanie wody

Jeśli urządzenie nie spuszcza wody,należy przeprowadzić taką samąprocedurę, jak opisano w rozdziale

„Czyszczenie pompy opróżniającej”. Wrazie potrzeby wyczyścić pompę.

Po spuszczeniu wody przy użyciuprocedury awaryjnej należy ponownieuruchomić układ odpływowy:

1. Wlać 2 litry wody do przegródki nadetergent do prania zasadniczegodozownika detergentu.

2. Uruchomić program, abyodpompować wodę.

13. 10 Środki ostrożności podczas mrozu

Jeśli urządzenie jest zainstalowane wmiejscu, w którym temperatura możeosiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżejniej, należy usunąć pozostałą wodę z

węża dopływowego oraz z pompy

1. Wyjąć wtyczkę przewoduzasilającego z gniazdaelektrycznego.

2. Zakręcić zawór wody.

3. Umieścić dwa końce węża

dopływowego w zbiorniku i odczekać,aż woda spłynie z węża.

4. Wyczyścić pompę opróżniającą.

Przejść do awaryjnej proceduryopróżniania.

5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

Przed ponownym

uruchomieniem urządzenianależy upewnić się, żetemperatura wynosi powyżej0°C. Producent nie odpowiada zauszkodzenia spowodowaneniskimi temperaturami.

Konserwacja i czyszczenie 2n 9153202 E

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i czyszczenie 2n 9153202 E

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i czyszczenie 2n 9153202 E