Nota aplikacyjna Hitachi Ds14dvc

Notatka aplikacyjna Hitachi DS14DVC to uniwersalny akumulatorowy wkrętarko-wiertarka, który może być używany do wszystkich rodzajów prac wykończeniowych. Jest wyposażony w silnik bezszczotkowy z technologią litowo-jonową, który zapewnia wyjątkową wydajność i trwałość. Przycisk zmiany biegu pozwala na wygodne wybieranie odpowiedniego biegu dla każdego zadania. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania, a silnik o mocy 1400 W zapewnia wydajność i trwałość. Notatka aplikacyjna Hitachi DS14DVC jest wyjątkowo wszechstronna i idealna do wszelkiego rodzaju prac wykończeniowych, takich jak montaż i demontaż mebli, montaż listew przypodłogowych, wiercenie otworów i inne.

Ostatnia aktualizacja: Nota aplikacyjna Hitachi Ds14dvc

Oferowane treści obejmują wskazówki i porady, praktyczne doświadczenia, aż po ambitne opracowania techniczne dotyczące poszczególnych aspektów naszych rozwiązań. Na pierwszym planie są tu przykłady z codziennych zastosowań i ich opisy.

Noty aplikacyjne odnoszą się głównie do zastosowania komponentów MICROSENS generacji (G6). Oprócz obecnej serii Micro Switch i Industrial Profi Line G6, MICROSENS G6 obejmuje również agenta zarządzającego MSP1000 Optical Transport Platform.

Uziemienie przełączników MICROSENS

Niniejsza nota aplikacyjna stanowi dodatek do instrukcji instalacji przełączników MICROSENS G6 z zasilaniem 48/54 V DC i zasilaniem zewnętrznym. Opisuje ona środki, które należy podjąć, aby dostosować zasilanie DC, przełącznik PoE i podłączone urządzenie PD do tego samego poziomu uziemienia. Dokument dotyczy wszystkich przełączników MICROSENS Micro Switch oraz wszystkich przełączników przemysłowych MICROSENS z rodzin produktów PL, PL+, PLM, PLR i PLR 10G.

Podstawowa konfiguracja urządzeń G6

Niniejsza nota aplikacyjna zawiera opis podstawowych czynności konfiguracyjnych, które są zazwyczaj niezbędne do skonfigurowania przełącznika MICROSENS G6 do pracy. Wyjaśnia ona również podstawowe koncepcje przełączania sieci i prowadzi krok po kroku przez przykładowe konfiguracje, wykorzystując praktyczne scenariusze. Opiera się ona na informacjach zawartych w podręczniku szybkiej instalacji, dostarczanym wraz z każdym urządzeniem MICROSENS G6. Obecna wersja tego dokumentu została rozszerzona o treść noty aplikacyjnej "Podstawowa konfiguracja urządzeń G6 - automatyczna konfiguracja DHCP" (patrz rozdział 2. 5).

Podstawowa konfiguracja urządzeń G6 - automatyczna konfiguracja DHCP

Niniejsza nota aplikacyjna została wycofana. Jej treść została włączona do noty aplikacyjnej "Podstawowa konfiguracja urządzeń G6".

Korzystanie z RADIUS w urządzeniach G6

Niniejsza nota aplikacyjna pomaga w konfiguracji i obsłudze funkcji RADIUS w przełączniku MICROSENS G6. Wyjaśnia ona podstawową koncepcję RADIUS, a następnie koncentruje się na poszczególnych aspektach RADIUS.

Konfiguracja VLAN w urządzeniach G6

Niniejsza nota aplikacyjna pomaga w konfiguracji i obsłudze funkcji VLAN w przełączniku Microsens G6. Wyjaśnia ona podstawowe pojęcia związane z VLAN, a następnie prowadzi przez odpowiednie kroki konfiguracji opcji i parametrów VLAN za pomocą trzech udokumentowanych przykładów konfiguracji.

Niniejsza nota aplikacyjna składa się z kilku udokumentowanych przykładów konfiguracji, w tym konfiguracji przełącznika MICROSENS G6 jako bramy AVAYA Fabric Attach.

Używanie protokołów redundancji z urządzeniami G6

Niniejszy dokument przedstawia kroki konfiguracyjne, które są zwykle potrzebne do skonfigurowania protokołów redundancji do obsługi sieci redundantnych.

Dokument prowadzi również krok po kroku przez przykładowe konfiguracje (jedną lub więcej), wykorzystując scenariusze praktyczne. Opiera się on na informacjach zawartych w Podręczniku szybkiej instalacji dostarczanym z każdym urządzeniem MICROSENS G6 oraz dokumencie "Product Manual Firmware, Generation 6", który jest dołączony do każdego archiwum oprogramowania i może być również pobrany z paska nawigacyjnego Web Managera za pomocą łącza "Documentation". Dodatkowo, aby skorzystać z niniejszej noty aplikacyjnej, wymagana jest wcześniejsza znajomość podstaw sieci IP i wirtualnych sieci LAN.

Migracja SEEmiles do NMP

Celem niniejszej noty aplikacyjnej jest dostarczenie klientom MSP1000 wskazówek dotyczących migracji z oprogramowania zarządzającego SEEmiles do MICROSENS NMP (Network Management Platform). NMP oferuje zaawansowane funkcje zarządzania dla sprzętu MSP1000 (wcześniej nazywanego "TeraMiles") i służy jako ujednolicony interfejs łączący bezproblemowo komponenty transmisji optycznej sieci z komponentami Ethernet. Dlatego też zdecydowano się wybrać NMP jako wszechstronny i przyszłościowy Network Managament System, na którym skupimy nasze działania. Niniejszy przewodnik po migracji pomaga użytkownikowi w rozpoczęciu pracy, opisując typowe zadania związane z zarządzaniem na nowej platformie oraz wskazując różnice strukturalne obu systemów.

Serwer terminali G6

Od wersji oprogramowania sprzętowego v10. 6 przełączniki MICROSENS Generation 6 (G6) posiadają funkcję wewnętrznego serwera terminali. Funkcja ta rozszerza możliwości przełączników G6 o integrację pojedynczych urządzeń szeregowych z infrastrukturą sieci LAN. Przełącznik G6 pracujący w trybie serwera, klienta lub wirtualnego portu COM umożliwia realizację szerokiej gamy aplikacji przekształcających komunikację LAN w komunikację danych szeregowych i odwrotnie. Niniejsza nota aplikacyjna ilustruje konfigurację przełączników MICROSENS jako serwerów terminali na udokumentowanych przykładach.

Wykorzystanie portów I/O ogólnego przeznaczenia za pomocą microScript

Zestaw funkcji przełączników przemysłowych MICROSENS G6 (PL+, PLM) obejmuje dwa porty I/O ogólnego przeznaczenia. Stany sygnałów na portach wejściowych mogą być wykorzystywane do wyzwalania predefiniowanych działań na portach wyjściowych. Język skryptowy MICROSENS microScript umożliwia użytkownikom rozszerzenie funkcjonalności ich przełączników MICROSENS za pomocą indywidualnych skryptów. Niniejsza nota aplikacyjna oferuje łatwe wprowadzenie do tworzenia i używania skryptów opartych na języku microScript. Cel ten może być osiągnięty poprzez objaśnienie kilku udokumentowanych przykładów skryptów dotyczących obsługi zmian stanu na portach I/O.

Zabezpieczanie urządzeń G6 i sieci - wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przełączniki ethernetowe i moduły zarządzające generacji 6 (G6) i nowsze oferują ogromną liczbę funkcji i opcji. Dla zwykłego operatora może nie być oczywiste, które opcje powinny być używane w celu zabezpieczenia systemu i sieci przed exploitami i nadużyciami. W tym dokumencie opisano parametry związane z kwestiami bezpieczeństwa i przedstawiono wytyczne dotyczące ich efektywnego konfigurowania.

Noty Aplikacyjne firmy WAVECOM (CH)

1. Phase plane presentation, NOTA APLIKACYJNA (pdf)
2. Ports in Windows 7 Firewalls, NOTA APLIKACYJNA (pdf)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) dopuszcza możliwość przyłączania przyborów sanitarnych do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji (§25. 8). 

Zgodnie z §25. 9 możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Powszechnie stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinającymi są zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane poprzez załączanie i wyłączanie napięcia elektrycznego.

Sterowanie pracą zaworu może odbywać się w jeden z poniższych sposobów:

• Za pomocą wyłącznika elektrycznego umieszczonego w miejscu, do którego istnieje dostęp także w przypadku pożaru budynku. 
• Poprzez sygnał ze sterownika instalacji przeciwpożarowej. Zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia pożaru.
• Poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej. Wówczas zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej.


Zalety stosowania zaworów elektromagnetycznych:

• Pomiar spadku ciśnienia za pomocą presostatu bezpośrednio w instalacji hydrantowej a nie w punkcie montażu zaworu na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawność zadziałania
• Możliwość sterowania pracą zaworu bezpośrednio z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP
• Kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy zastosowaniu presostatu z funkcją “minimum reset”
• Układ ręcznego otwierania, który umożliwia ręczne otwarcie elektrozaworu - gwarancja dostawy wody w przypadku braku napięcia zasilania

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Dokumentacja techniczna, atesty oraz deklaracje.

  • Nota aplikacyjna
  • Karta katalogowa – zawory EV220B 15-50Referencje GrudziądzKarta katalogowa – zawory EV220B 65-100Karta katalogowa – presostaty RTKarta katalogowa – presostaty KPIAtest PZH – elektrozawory EV220B 15-50Atest PZH – elektrozawory EV220B 65-100Atest PZH – presostatyDeklaracje zgodności - elektrozaworyDeklaracja zgodności - presostatyInstrukcja – podłączenie zaworu i presostatuPoradnik projektanta oraz instalatoraInstrukcja – podłączenie zaworu i presostatu min. reset

Nota aplikacyjna Hitachi Ds14dvc

Bezpośredni link do pobrania Nota aplikacyjna Hitachi Ds14dvc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Nota aplikacyjna Hitachi Ds14dvc