Ogólna instrukcja montażu Frigidaire Cgeb30s9ds3

Montaż lodówki Frigidaire Cgeb30s9ds3 jest dość prosty, ale wymaga czasu i staranności. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że zostały zakupione odpowiednie elementy instalacyjne. Po zakupie elementów instalacyjnych należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i przestrzegać wszystkich wytycznych. Następnie należy przygotować lodówkę do montażu, uważnie przeczytać instrukcje dotyczące montażu i postępować zgodnie z instrukcjami. Należy pamiętać, aby podczas montażu używać odpowiednich narzędzi, takich jak śrubokręty, klucze, taśmy izolacyjne, a także zabezpieczyć odpowiednie połączenia przewodów elektrycznych. Po zakończeniu montażu należy wyregulować pokrętła i przetestować wszystkie funkcje lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Ogólna instrukcja montażu Frigidaire Cgeb30s9ds3

Jest 24 produktów.

Pokazano 1-12 z 24 pozycji

11, 90 zł netto

Cena14, 64 zł brutto

W magazynie

5, 95 zł netto7, 32 zł bruttoDostępny

7, 90 zł netto9, 72 zł brutto

Ostatnie sztuki

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP WYPOROWYCH RISTAM SERII K i L RISTAM POLSKA Sp. z o. o. ; ul. Marconich 8, Warszawa Tel. : (022), ax (022); Tel. kom fristam@neostrada. pl Siedziba: ul. Arctowskiego 28 m 24; Warszawa Prezes Zarządu: mgr inż. Andrzej Gliwiak Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy RHB NIP: REGON: Raiffeisen Bank BGŻ I O Warszawa

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L Spis treści strona 1. Uwagi ogólne Zastosowanie 1 2. Bezpieczeństwo Oznakowanie wskazówek w 1 instrukcji obsługi 2. 2 Kwalifikacje personelu i szkolenie Niebezpieczeństwa wynikające z niestosowania wskazówek bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy Wskazówki bhp dla obsługujących Wskazówki bhp przy pracach 2 inspekcyjnych i montażowych 2. 7 Własnoręczna przebudowa i 2 wytwarzanie części zamiennych 2. 8 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji 2 3. Transport i przechowywanie Środki bezpieczeństwa Transport Przechowywanie Ochrona przed wpływem otoczenia 3 4. Opis i części składowych Uwagi ogólne Rodzaje budowy Wykonanie K Wykonanie L 4 5. Ustawienie i montaż Miejsce ustawienia Kontrola przed montażem Instalacja elektryczna Rurociągi Uwagi ogólne 5 strona Przewód ssący Przewód zasilający Poziom cieczy Przewód tłoczący Przewód wody blokującej 5 6. Uruchomienie Uwagi ogólne Przepisy szczególne Podwójne uszczelnienie wału Urządzenia regulujące i kontrolne 6 7. Wyłączanie z ruchu 6 8. Konserwacja Uwagi ogólne Podwójne uszczelnienie wału Tabele substancji do smarowania Smary do K Oleje do K i KN Oleje i smary do LN Demontaż Demontaż głowicy Montaż Uwagi ogólne Momenty dociągania śrub Montaż bez kontroli szczeliny 8 wypornika Montaż z kontrolą szczeliny wypornika Przygotowanie do pomiaru 8 szczeliny Montaż po ustawieniu szczeliny Części zamienne Awarie, przyczyny, usuwanie 11 1

3 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L 1. Uwagi ogólne Instrukcja obsługi dotyczy wszystkich pomp typu K i L. Należy się z nią zapoznać przed instalacją i używaniem. Proszę przestrzegać wszystkich wskazówek odnośnie bezpieczeństwa. 1. 1 Przeznaczenie W zależności od wykonania według wymagań kontraktowych, stosowane są m. in. do: Produktów mlecznych: śmietana, jogurt, ser twarogowy, pudding, masło, koncentraty mleka i mleka chudego i maślanki, desery, łom serowy. ser topiony Produktów spożywczych: oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zupy, produkty z jaj, dania gotowe, ciasta surowe, sałatki, konfitury, ketchup pomidorowy, odżywki dla dzieci, miód, mus jabłkowy Browarnictwo, napoje bezalkoholowe i alkoholowe: likier jajeczny, szampan, drożdże, koncentraty owocowe, syropy, ekstrakt słodowy Kosmetyki, farmacja: maści, mleczka, ekstrakty roślinne, płyny do kąpieli, szampony, kremy kosmetyczne, pasta do zębów Biotechnologia: Zawiesiny komórkowe, roztwory odżywcze, enzymy Cukier, wyroby cukiernicze: cukier płynny, melasa, roztwór skrobi, czekolada, masa na cukierki, toffi, lukier, wypełnienie do pralinek, Chemia: emulsje fotograficzne, kleje, roztwory żywic, żelatyna, zawiesiny tworzyw sztucznych Przemysł mięsny i rybny: krew, aspik, masa kiełbasiana, kawior, sałatki mięsne i rybne oraz także w następujących procesach technicznych: Rozlew Napełnianie i opróżnianie Dozowanie Podnoszenie ciśnienia Odparowywanie Zagęszczanie Emulgacja Odgazowywanie Ekstrakcja ermentacja iltracja Homogenizacja Krystalizacja Separacja Transfer Suszenie 2. Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, które należy stosować przy ustawianiu, eksploatacji i konserwacji. Dlatego też z instrukcją powinni się zapoznać monterzy i personel specjalistyczny przed uruchomieniem i montażem. Powinna ona być dostępna przy maszynie. Przestrzegać należy nie tylko podanych w tym punkcie zaleceń bhp, ale również wskazówek odnośnie bezpieczeństwa, podanych w innych punktach instrukcji np. w przypadku prywatnego użytkowania. 2. 1 Oznakowanie wskazówek w instrukcji obsługi Wskazówki bhp, których nieprzestrzeganie stanowić może zagrożenie dla personelu zostały oznakowane ogólnie stosowanymi symbolem ostrzegającym przed niebezpieczeństwem: Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W 9 przy ostrzeżeniu przed napięciem elektrycznym Znak bezpieczeństwa wg DIN W 8 Wskazówki bhp, których nieprzestrzeganie może grozić urządzeniu i jego funkcjom oznaczone zostały słowem Achtung! (Uwaga) Bezpośrednio na urządzeniu naniesione wskazówki, np. : strzałka wskazująca kierunek obrotu oznakowanie dla przyłączy płynnych powinny być bezwzględnie przestrzegane i utrzymane w stanie pozwalającym na całkowitą ich czytelność. 2 Kwalifikacje personelu i szkolenie Personel do obsługi, konserwacji, przeglądów i montażu powinien wykazywać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu prac. Zakres odpowiedzialności, kompetencje i nadzór personelu powinny zostać przez użytkownika dokładnie określone. Jeśli personel nie dysponuje koniecznym zasobem umiejętności, należy go przeszkolić i poinstruować. Szkolenie może przeprowadzić producent/ dostawca urządzenia. Następnie użytkownik powinien sprawdzić czy zawartość instrukcji obsługi jest w pełni zrozumiała przez personel. 1

4 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L 2. 3 Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania wskazówek bhp Jeśli wskazówki odnośnie bezpieczeństwa nie są przestrzegane, może to spowodować zagrożenie zarówno dla personelu, jak i dla środowiska i maszyny. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może także spowodować utratę prawa do odszkodowania za poniesione straty. Skutki nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa mogą być przykładowo następujące: zanik istotnych funkcji urządzenia nieskuteczność zalecanych metod konserwacji i napraw zagrożenie dla personelu spowodowane oddziaływaniem elektrycznym, mechanicznym lub chemicznym zagrożenie dla środowiska urządzenia poprzez przeciek niebezpiecznych substancji. 4 Bezpieczeństwo pracy Przestrzegać należy wskazówek bezpieczeństwa przytoczonych w tej instrukcji obsługi, aktualnych przepisów krajowych o zapobieganiu wypadkom oraz również ewentualnych wewnętrznych przepisów BHP użytkownika. 5 Wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika / obsługującego Jeżeli gorące lub zimne elementy urządzenia mogą być niebezpieczne dla obsługujących, to użytkownik powinien części te odpowiednio zabezpieczyć przed dotknięciem. Osłony części ruchomych (np. sprzęgła) nie mogą być usuwane w czasie ruchu maszyny. Wycieki (np. z uszczelnień wału) szkodliwych mediów (np. wybuchowych, trujących, gorących) powinny być odprowadzane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób i otoczenia. Należy stosować się do odnośnych przepisów. Wykluczyć należy niebezpieczeństwo porażenia energią elektryczną (odnośnie szczegółów należy zapoznać się z przepisami VDE-Związku Niemieckich Elektryków i lub z miejscowymi przepisami wykonywania instalacji elektrycznych). 6 Wskazówki bhp przy wykonywaniu konserwacji, kontroli i prac montażowych Użytkownik powinien zadbać o to, by wszelkie prace związane z konserwacją, kontrolą i montażem prowadzone były przez autoryzowany i wykwalifikowany personel specjalistyczny, który w wystarczającym stopniu zapoznał się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Zasadniczo wszelkie prace wykonywać należy w czasie postoju maszyny. Stosować się należy bezwzględnie do podanego w instrukcji postępowania prowadzącego do unieruchomienia urządzenia. Pompy i agregaty pompowe przepompowujące niebezpieczne dla zdrowia media powinny zostać najpierw odkażone. Natychmiast po zakończeniu prac założyć należy lub uczynnić wszelkie osłony i zabezpieczenia. Przed pierwszym uruchomieniem względnie przed każdym ponownym uruchamianiem urządzenia należy stosować się do punktów zamieszczonych w rozdziale "Uruchamianie" Samowolna przebudowa i produkcja części zamiennych Przebudowa i zmiany w maszynie są dozwolone jedynie po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części i autoryzowane przez producenta wyposażenie służą zachowaniu bezpieczeństwa. Użycie innych części znosi odpowiedzialność za następstwa ich zastosowania. 8 Niedopuszczalne sposoby użytkowania Bezpieczeństwo użytkowania jest gwarantowane jedynie w przypadku zgodnego z instrukcją stosowania urządzenia. Podane w dokumentacji do konkretnego zamówienia wielkości graniczne nie mogą zostać w żadnym przypadku przekroczone. 3. Transport i przechowywanie 3. 1 Środki bezpieczeństwa Pompę przed transportem należy zabezpieczyć przed upadkiem, np. poprzez zamocowanie pasami transportowymi do palety poprzez przykręcenie do palety 3. 2 Transport Wybór środka transportu zależy od wielkości i jej ciężaru. Pompę można łatwo transportować za pomocą dźwigu, wózka, podnośnika widłowego, np. za pomocą dźwigu dźwig i pas muszą być wystarczająco zwymiarowane. Ucha silnika nie służą do podnoszenia czy transportowania. 2

5 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L za pomocą wózka paletowego lub podnośnika widłowego 3. 3 Przechowywanie Miejsce składowania powinno być -suche -nie zakurzone -ogrzewane (temp. ok C) - z dostępem powietrza Przed składowaniem należy pompę oczyścić. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że pozostałości tłoczonego medium stwardnieją i uszkodzą pompę. Po oczyszczeniu i przed zamknięciem króćców ssącego i tłoczącego należy wysuszyć wnętrze. 4 Ochrona przed wpływami środowiska Przy wysokiej wilgotności powietrza (> 50%) zaleca się pakowanie z żelem krzemionkowym. Osłonięcie plandeką pozwoli uniknąć kondensowania się na niej wody. Przy dłuższym składowaniu (ponad 6 m-cy) przed ponownym uruchomieniem urządzenia, należy poddać kontroli uszczelnienia, łożysko i smarowanie. Dodatkowo co trzy miesiące części ruchome powinny zostać obrócone. 4. Opis i jej wyposażenia 4. 1 Uwagi ogólne Pompy wyporowe ristam typu K są samozasysającymi pompami z wymuszonym przepływem z jedno lub dwuskrzydłowymi wypornikami. Pompy ristam z tłokami obrotowymi typu L są pompami z wymuszonym przepływem z wypornikami dwuskrzydłowymi. Pompy ristam są niezawodne dzięki zastosowaniu elementów konstrukcyjnych z masywnych odlewów lub odkuwek ze stali szlachetnej. Pompy obu typów w standardowym wykonaniu napędzane są albo motoprzekładnią ze stałą liczbą obrotów albo motoprzekładnią o napędzie pasowym (ze zmienną liczbą obrotów). Na życzenie klienta zastosowane mogą być również inne systemy napędowe; (patrz dokumentacja dotycząca zlecenia). Zależnie od warunków pracy stosuje się pojedyncze lub podwójne uszczelnienie wału. W razie potrzeby korpus i pokrywa może zostać wyposażona w płaszcz grzewczy lub chłodzący Rodzaje budowy Warianty wykonania pomp wyporowych K Opis K K S K N K N S poziome przyłącza X X pionowe przyłącza X X Konstrukcja blokowa Konstrukcja oddzielna ze sprzęgłem i ramą nośną X X X X Tab. Dla pomp o wielkości 25, 25/30, 40, 40/45 Opis poziome przyłącza pionowe przyłącza Konstrukcja oddzielna ze sprzęgłem i ramą nośną K N X K N S X X X Tab. 2 Dla pomp o wielkości 48, 50 i 50/75 Ponadto dostarcza się w wykonaniach specjalnych oznaczone literami:... h - wykonanie wysokociśnieniowe (łożyska ślizgowe w pokrywie), np. KH... V - podwójne uszczelnienie wału, np. KNSV... Ü - zawór nadprądowy w pokrywie, np. KNÜ W wykonaniu specjalnym obudowa i / lub pokrywa mogą być wyposażone w płaszcz grzewczy. Litera "H" względnie "h" podana po wielkości oznacza: - obudowa z płaszczem grzejnym "H" (np. K 25 H) - pokrywa z płaszczem grzejnym "h" (np. K 25/30 h) - obudowa i pokrywa z płaszczem grzejnym (np. K 40/45 Hh) 3

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L Przy ciśnieniu tłoczenia większym od 5 barów wyporowe ristam (o oznakowaniu np. KH) powinny być wyposażone lub dozbrojone w łożyska ślizgowe w pokrywie Typ zalecana max. wielkość ciśnienia podnoszenia przy wykonaniu wysokociśn. (w barach) KH / KNH KHV / KNHV KH / KNH 25/30 12 KHV / KNHV 25/30 12 KH / KNH KHV / KNHV KH / KHV 40/45 12 KHV / KNHV 40/45 12 KNH / KNHV KNH KNHV KNH / KNHV 50/75 10 Tab. 3 Zalecana maksymalna wielkość ciśnienia tłoczenia Przy wyższych ciśnieniach należy skontaktować się z producentem. Pompy mogą być wyposażone w wyporniki normalne lub temperaturowe; patrz tab. Tabela temperatur pracy wyporników Typ wypornika Temp. [ C] Wypornik normalny 95 Wypornik temperaturowy 150 Tab. 4 Maksymalne temperatury przepływających mediów Przy przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury mediów przepływających istnieje zagrożenie uszkodzenia Warianty wykonania wyporowej L Opis L N L N S poziome przyłącza X pionowe przyłącza X Konstrukcja oddzielna ze sprzęgłem na ramie nośnej X X Tab. 5 Dla pomp o wielkościach 55, 75, 100 i 130 Ponadto dostarcza się także w wykonaniu specjalnym oznakowane literami:... v - podwójne uszczelnienie wału, np. LNSV... Ü - zawór nadprądowy w pokrywie np. LNÜ Pompy wyporowe L są dostarczane z krótkimi lub długimi wypornikami. Litery "S" lub "L" podane po wielkości wskazują na długość wypornika - wypornik krótki np. LN 55 S - wypornik długi np. LN 75 L W wykonaniu specjalnym obudowa i / lub pokrywa mogą być wyposażone w płaszcz grzewczy. LN 55 S H) - pokrywa z płaszczem grzejnym "h" (np. LN 50 L h) - obudowa i pokrywa z płaszczem grzejnym (np. LN 75 Hh) Typ LN 55 S 9 55 L 6 75 S L S L S L 8 max. ciśnienie podnoszenia [bar] Tab. 6 Max. ciśnienie podnoszenia Wyróżnia się wyporniki normalne i temperaturowe; patrz tab. 7 Tabela temperatur pracy wyporników Typ wypornika Temp. [ C] Wypornik normalny 110 Wypornik temperaturowy 160 Tab. 7 Maksymalne temperatury przepływających mediów Przy przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury mediów przepływających istnieje zagrożenie uszkodzenia. 5. Ustawienie i montaż 5. 1 Miejsce ustawienia Przed ustawieniem należy sprawdzić: 1. czy fundament, na którym pompa zostanie osadzona jest wystarczająco zwymiarowany w stosunku do jej ciężaru 2. czy powierzchnia ustawienia jest równa 3. czy jest dostatecznie dużo miejsca na prowadzenie prac konserwacyjnych 4. czy jest zapewniony dostateczny dopływ powietrza, pozwalający na skuteczne chłodzenie silnika 5. czy właściwości pomieszczenia odpowiadają normom dozwolonego hałasu. 4

7 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L 6. czy pompa jest odpowiednia do warunków w miejscu ustawienia, np. użytkowanie w środowisku grożącym wybuchem. Jeśli pompa nie jest wyposażona w silnik w wykonaniu przeciweksplozyjnym, to nie może być użytkowana w środowisku grożącym wybuchem. Przy ustawianiu należy zwrócić uwagę aby pompa nie była poddawana naprężeniom pod wpływem sił zewnętrznych. Naprężeń można uniknąć przez: precyzyjne ustawienie przyłączy Ustawianie przyłącza kątownikiem wsparcie rurociągu przed i za pompą Odciążenie rurociągu 5. 2 Kontrola przed zamontowaniem Przed włączeniem należy ją oczyścić i sprawdzić, czy jakieś zanieczyszczenia nie przedostaną się do niej przez instalację. 3 Instalacja elektryczna Przestrzegać przepisów o instalacjach elektrycznych. Zwrócić uwagę na podane na tabliczce znamionowej wartości i ich nie przekraczać. Instalację wykonać może tylko wykwalifikowany specjalista. Połączenia w skrzynce zaciskowej wykonać zgodnie ze schematem. Skrzynkę zaciskową i przepusty kablowe chronić przed wilgocią 5. 4 Rurociągi Uwagi ogólne Aby pompa pracowała bez zakłóceń, przestrzegać należy następujących wskazówek instalacyjnych: unikać gwałtownych przejść w układzie rurociągów Przejścia w rurociągach unikać osadów Zagrożenie osadem Przewód ssący możliwie najkrótszy jeśli niezbędny jest zawór odcinający, ta należy go umieścić jak najbliżej. Nie regulować zaworem odcinającym Przewód dopływowy wystarczająco zwymiarować tak, aby NPSH układu > NPSH zminimalizować opory w rurociągu. Unikać wbudowywania zaworów, kolanek, redukcji itp Poziom cieczy Napełnić pompę przed użytkowaniem medium Przewód tłoczący Wbudować w przewód tłoczący zawór odcinający Przewód wody blokującej w przewodzie dolotowym przewidzieć zawór dławiący. w przewodzie odpływowym przewidzieć kontrolę przepływu. 6. Uruchomienie 6. 1 Uwagi ogólne wyczyścić pompę wyczyścić rurociągi napełnić pompę pompę uruchamiać zawsze przy otwartych zaworach Uruchomienie na sucho może spowodować uszkodzenie uszczelnień wału. Przy podwójnym uszczelnieniu wału należy sprawdzić przed uruchomieniem dopływ cieczy blokującej do uszczelnień wału. Zamknięcie przewodu tłoczącego powoduje uszkodzenie agregatu pompowego i ewentualnie instalacji. 2 Przepisy szczególne Podwójne uszczelnienie wału zachować podane ciśnienie blokujące (patrz tab. 9) medium musi być czyste i nie może zawierać składników agresywnych mechanicznie temperatura czynnika blokującego nie może przekroczyć 70 C 5

8 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L Urządzenia regulacji i kontroli Jeżeli są - patrz opis szczegółowy w dokumentacji kontraktowej. 7. Wyłączanie z ruchu zamknąć zawory odcinające w przewodzie ssącym i tłoczącym, (jeśli występują) opróżnić pompę wyczyścić pompę wysuszyć pompę chronić pompę przed wpływem otoczenia ( kurz, wilgoć, wysokie temperatury) 8. Konserwacja 8. 1 Uwagi ogólne Należy stosować się do instrukcji konserwacji. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie obniżenia wydajności i skrócenia jej żywotności. Przed każdą pracą konserwacyjną należy odciąć dopływ prądu. 8. 3 Tabele materiałów smarnych Smarowanie smarem pomp K Przekładnie pracujące współbieżnie w pompach o wielkościach do 40/45 mogą być smarowane smarem lub olejem. Ilość materiału smarnego zależy od położenia (wykonanie pionowe lub poziome) Wielkość Smar Częstotliwość Ilość smaru wymiany 25 i 25/30 Aral Aralub co 4000 h ok. 600 g 40 i 40/45 GP 000 lub h ok g Tab. 10 Poziome rozmieszczenie króćców. Wielkość Smar / Olej Częstotliwość Ilość smaru wymiany 25 i 25/30 Aral Aralub co 4000 h ok g 40 i 40/45 GP 000 lub 2000 h ok g Tab. 11 Pionowe rozmieszczenie króćców Smarowanie olejem pomp K i KN Począwszy od pomp o wielkości K 48 dostarcza się tylko przekładnie współbieżne smarowane olejem. Wielkość Smar / Olej Częstotliwość wymiany Ilość smaru / oleju (l) 25 i 25/30 Aral Vitam co 4000 h ok. 1, 0 40 i 40/45 DE 46 wzgl h ok. 2, 5 48 ok. 4, 5 50 i 50/75 ok. 5, 5 Tab. 12 Poziome ustawienie króćców. Odłączyć zasilanie elektryczne 8. 2 Podwójne uszczelnienie wału Sprawdzić ciśnienie cieczy blokującej wg. tab. 9. Wielkość Smar / Olej Częstotliwość wymiany Ilość smaru / Olej l) 25 i 25/30 Aral Vitam co 4000 h ok. 0, 7 40 i 40/45 DE 46 wzgl h ok. 1, 8 48 ok. 4, 0 50 i 50/75 ok. 4, 0 Tab. 13 Pionowe ustawienie króćców. Typ GLRD max. ciśn. P ace to ace P=0, 2 bar Back to Back P=P System +0, 5 bar Tab. 9 Ciśnienie blokujące Wykonania specjalne: patrz dokumentacja dotycząca zamówienia 6

9 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L Smarowanie olejem i smarem LN W pompach wyporowych typu L łożyska toczne są smarowane smarem a koła zębate przekładni współbieżnych olejem. 4 Demontaż Wielkość Smar / Olej Częstotliwość wymiany Ilość smaru (g) 55 Shell co 4000 h ok. 60 g 75 Darina wzgl h ok. 120 g 100 ett 2 ok. 360 g 130 ok. 500 g Tab. 14 Smarowanie łożysk tocznych dla przekładni współbieżnych LN Wielkość Smar / Olej Częstotliwość wymiany Ilość smaru / oleju (l) 55 Aral Vitam co 4000 h ok. 0, 2 75 DE 46 wzgl h ok. 0, 4 100 ok. 1, 0 130 ok. 2, 0 Tab. 15 Smarowanie kół zębatych dla przekładni współbieżnych LN. Podana w tabeli większa częstotliwość wymiany smaru dotyczy utrudnionych warunków pracy, np. wysoka wilgotność powietrza, agresywne otoczenie, wysokie wahania temperatury. Przy porównywalnej jakości i lepkości można stosować również inne markowe materiały smarujące. Typ ARAL BP DEAT/ Texaco L Aralub Energrease Paragon HTR 2 EP 2 K Vitam DE 46 Vitam De 46 Energopol HLP-D Energopol HLP-D EL ESSO Mobil Shell GRX 500 Actis HLPD 46 Elfolna HLPD Actis Elfolna HLPD 46 HLPD HT Grease 275 HLPD- Oel 46 HLPD- Oel 46 Mobiltemp SHC 100 HLPD 46 HLPD 46 Darina Grease 2 Hydrol DO 46 Hydrol DO 46 Odłączyć zasilanie tak, aby do nie dochodziło napięcie (patrz 8. 1) Zamknąć zawory odcinające przed i za pompą (jeżeli są) Odłączyć przyłącza ssące i tłoczące i wyjąć pompę z instalacji Przy niebezpiecznych mediach należy przestrzegać zasad bhp Demontaż głowicy. Opis dotyczy wszystkich pomp typu K i L: 1. Odkręcić śruby pokrywy i zdjąć ją. Odkręcić nakrętki i wymontować wyporniki 3. Odkręcić śruby mocujące obudowę i odłączyć ją ostrożnie od przekładni współbieżnej. Zdemontować uszczelnienie wału, patrz dokumentacja dotycząca zamówienia. Przy podwójnym uszczelnieniu wału należy zdemontować obie pokrywy przewodu wody blokującej. 5 Montaż Uwagi ogólne Zanim pompa zostanie zmontowana w całość, należy: wyczyścić jej części wyczyścić powierzchnie uszczelek sprawdzić, czy wszystkie części dokładnie pasują ew. obrobić nie naruszając 7

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L powierzchni ślizgowych uszczelnienia wału wymienić zużyte części Wymienić wszystkie uszczelki. Przy wymianie uszczelnień wału czy w przypadku demontażu głowic pomp nie jest wymagana kontrola szczelin wypornika. Dotyczy to zarówno wyporowej jak i kłykciowej. Zaleca się kontrolę szczelin wyporników po ich wymianie. Szczelinę skontrolować należy w razie demontażu przekładni współbieżnej.. Ustawienie szczeliny wyporników jest bardzo ważne dla poprawnego funkcjonowania. Niedokładny montaż obniża wydajność i może doprowadzić do jej uszkodzenia Moment dociągania śrub K i KN Moment dociągania z pierśc. poliamid. 25 i 25/30 40 Nm 40 i 40/45 80 Nm Nm 50 i 50/ Nm Tab. 16 Momenty dociągania śrub wyporników dla pomp K Pompy LN Moment dociągania z pierśc. poliamid Nm Nm Nm Nm Tab. 17 Momenty dociągania śrub wyporników dla pomp L M8 M10 M12 M16 Nm Tab. 18 Śruby stalowe klasy 8. 8 M8 M10 M12 M16 Nm 17, Tab. 19 Śruby stalowe A2-70 i A Montaż bez kontroli wielkości szczelin 1. Obudowę uszczelnienia wału uzbroić w uszczelki i od tyłu włożyć w obudowę, patrz dokumentacja odnośnie zamówienia. Tylko przy mimośrodowym uszczelnieniu wału: mimośrodowy pierścień oporowy zamontować w obudowie uszczelnienia przez obrócenie do oporu. Wmontować części uszczelnienia wału, patrz dokumentacja dotycząca zamówienia. Nie zamieniać tulei ustalających, gdyż w przeciwnym razie nie zgadzać się będzie fabryczne ustawienie szczelin wypornika. Dlatego tuleje ustalające w pompach K oznaczono literami: - A dla wału napędowego - G dla wału przekładni W pompach L wyporniki, tuleje ustalające i wały pomp oznaczone są punktami. Tylko części z takim samym oznaczeniem można montować razem. Obudowę założyć na przekładnię współbieżną i przykręcić. Obudowa musi przy tym płasko przylegać do korpusu przekładni, gdyż inaczej może zostać przekoszona.. Nasunąć na wał napędowy lub przekładniowy przednią tuleję uszczelnienia wału. Nasunąć oba wyporniki na wały. Naciąć nowe pierścienie poliamidowe i założyć na wycięcie wału za końcem gwintu. Dokręcić nakrętki wyporników odpowiednim momentem obrotowym dla K (tab. 16) i L (tab. 17). Nałożyć pokrywę i przykręcić Montaż z uwzględnieniem kontroli szczeliny wypornika Przygotowanie do pomiaru szczeliny. Przed przystąpieniem do pomiaru szczeliny, należy: zdemontować głowicę usunąć olej względnie smar z przekładni współbieżnej zdemontować trzy uszczelki promieniowe w przekładni współbieżnej 1. Zamontować ponownie obudowę bez obudowy uszczelnienia wału i pierścienia oporowego. Obudowa musi przy tym płasko dolegać do skrzyni przekładni, gdyż inaczej może zostać przekoszona. Nasunąć na wał wszystkie wirujące elementy uszczelnienia (patrz dokumentacja). Zwrócić uwagę, że obie tuleje ustalające są szlifowane na wymiar i oznaczone. 8

11 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L Dlatego tuleje ustalające w pompach K oznaczono literami: - A dla wału napędowego - G dla wału przekładni W pompach L wyporniki, tuleje ustalające i wały pomp oznaczone są punktami. Mocno dokręcić śruby mocujące obudowę, patrz tab Wbudować oba wyporniki i dokręcić ich nakrętki bez pierścieni poliamidowych. Moment dokręcenia patrz tab. 20 dla pomp K i tab. 21 dla pomp L. Pompy K i KN Moment dociągania bez pierśc. poliam. 25 i 25/30 21 Nm 40 i 40/45 50 Nm 48, 50 i 50/ Nm Tab. 20 Momenty dociągania nakrętek wyporników dla pomp K Pompy LN Moment dociągania bez pierśc. poliam Nm Nm Nm Nm Tab. 21 Momenty dociągania nakrętek wyporników dla pomp L 5. Ustalić szczelinę osiową wyporników wprowadzając szczelinomierz przez króciec ssący lub tłoczący. Wymiary szczelin w tab. 22 i 23 dotyczą tylko montażu nowych wyporników. W wyniku zużycia materiału przez ścieranie szczeliny w wypornikach używanych są większe. Po montażu należy sprawdzić czy wypornik obraca się bez oporów. Wielkość Szczelina normalny wypornik/obudo wa Szczelina temperaturowy wypornik/obudo wa 25 i 25/30 0, 03 mm 0, 13 mm 40 i 40/45 0, 05 mm 0, 15 mm 48 0, 18 mm 0, 28 mm 50 i 50/75 0, 15 mm 0, 25 mm Tab. 22 Szczeliny osiowe dla pomp K i KN W wypornikach temperaturowych szczeliny są większe niż w normalnych. Za wąsko ustawiona szczelina może doprowadzić do uszkodzenia przy eksploatacji. Wielkość Szczelina normalny wypornik/ obudowa [mm] Szczelina temperaturowy wypornik/ obudowa [mm] 55 S/L 0, 14-0, 16 0, 19-0, 21 75 S/L 0, 19-0, 21 0, 24-0, S 0, 24-0, 26 0, 29-0, L 0, 24-0, 26 0, 30-0, S 0, 24-0, 26 0, 30-0, L 0, 27-0, 29 0, 33-0, 35 Tab. 22 Szczeliny osiowe dla pomp LN 6. Jeżeli szczelina jest za duża, należy wymienić tuleję ustalającą lub odpowiednio ją zeszlifować. Jeśli szczelina jest za mała, można ją powiększyć za pomocą podkładek dystansowych. Aby określić liczbę podkładek należy wykonać następujące czynności: zdemontować wypornik odpowiednio do odchyłki wymiaru założyć podkładki prowizorycznie przed uszczelnienie wału zamontować ponownie wypornik i zmierzyć wielkość szczeliny proces ten należy powtarzać do momentu uzyskania prawidłowego wymiaru szczeliny Po zakończeniu kontroli szczelin osiowych należy sprawdzić szczeliny promieniowe wypornika. Sprawdzić szczelinę promieniową między obudową a wypornikiem przy użyciu szczelinomierza. Szczelina musi być w każdym miejscu jednakowa. Jeśli szczelina promieniowa jest w jakimś miejscu za wąska, należy na nowo ustalić położenie korpusu i zakołkować. 10. Kołkowanie należy tak przeprowadzić, aby możliwy był demontaż, tzn. : -kołek stożkowy (w pompie K) lub kołek cylindryczny (w pompie L) osadzony na stałe w pompie - swobodne, ale bez luzu osadzenie kołków w przekładni 11. Przykręcić pokrywę. 12. Obrócić wał napędowy i sprawdzić, czy wypornik obraca się swobodnie. Wyporniki powinny się dawać łatwo obracać ręcznie, w przeciwnym razie należy 9

12 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L ponownie ustawić szczelinę. Przy wykonaniu łożyskiem ślizgowym w pokrywie należy sprawdzić, czy pompa daje się swobodnie obracać. Jeżeli nie, to należy na nowo ustalić położenie pokrywy i zakołkować Ponowny montaż po ustawieniu szczeliny 1. Zdemontować wypornik, głowicę i uszczelnienie wału. Obudowę uszczelnienia wału uzbroić w uszczelki i od tyłu wmontować w obudowę, patrz dokumentacja dotycząca zlecenia 3. Tylko przy mimośrodowym uszczelnieniu wału: Pierścień oporowy mimośrodu mocuje się w obudowie uszczelnienia przez obrót do oporu. W razie potrzeby zastosować podkładki dystansowe pomiędzy odsadzeniem wału i tulejami ustalającymi. Ilość podkładek zależy od ustalonego odchylenia od wymiaru żądanego. Obudowę przykręcić do skrzyni przekładni. Pompa musi przy tym płasko dolegać do skrzyni, gdyż inaczej może nastąpić jej przekoszenie. Nasunąć przednią tuleję uszczelnienia na wał napędowy lub współbieżny. Nasunąć na wały oba wyporniki. Naciąć nowe pierścienie poliamidowe i włożyć do rowka wału za gwintem. Dokręcić nakrętki wyporników stosując momenty docisku: dla K -tab. 16, dla L - tab Nałożyć i przykręcić pokrywę. Wlać materiał smarujący do przekładni i sprawdzić jego poziom. Części zamienne Stosować tylko oryginalne części zamienne ristam. Przy montażu innego typu części zamiennych wygasa prawo do gwarancji. Aby zapewnić szybką dostawę potrzebnych części zamiennych, prosimy o podanie: 1. Typ i jej numer 2. Numer w wykazie części zamiennych 3. Numer części, do której ma być zastosowana część zamienna 4. Żądany rodzaj materiału 5. Ilość części zamiennych. Zamontować wirujące części uszczelnienia wału, patrz dokumentacja odnośnie zamówienia. 10

13 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L 10. Awarie, ich przyczyny i usuwanie Pompa nie tłoczy Za mała wydajność Hałaśliwa praca Pompa jest nieszczelna a. pompa jest zablokowana, obce ciało w Zdemontować pokrywę i wypornik i wyczyścić pompie pompę wewnątrz b. powietrze w przewodzie ssącym i tłoczącynie wymienić Sprawdzić uszczelki przy króćcach i ewentual- c. pompa zasysa powietrze, przewód zasysający jest nieszczelny Usunąć nieszczelność d. za wysoka lepkość produktu, pompa nie Skontaktować się z serwisem ristam zasysa e. sprzęgło zostało zerwane z powodu przeciążenia Skontaktować się z serwisem ristam f. pasek klinowy przekładni regulowanej Skontaktować się z serwisem ristam ślizga się ze względu na przeciążenie a. nieszczelny przewód zasysający, pompa Usunąć nieszczelność zasysa powietrze b. liczba obrotów silnika za mała (złe napięcie) określonym na tabliczce znamionowej Skontrolować podłączone napięcie z napięciem c. za wysokie przeciwciśnienie, otwiera się Sprawdzić zawory bezpieczeństwa zawór bezpieczeństwa d. pasek klinowy przekładni regulowanej ma Skontaktować się z serwisem ristam nadmierny poślizg ze względu na przeciążenie e. lepkość medium za wysoka, nie wystarczająca wydolność ssania Skontaktować się z serwisem ristam f. zużyte wyporniki Wymienić wyporniki a. obroty za wysokie, "uderzenia Zredukować liczbę obrotów wody" w pompie b. obroty za wysokie, kawitacja Skontaktować się z serwisem ristam c. mechaniczny hałas łożysk i kół zębatych Skontaktować się z serwisem ristam w wyniku przeciążenia d. mechaniczny hałas łożysk i kół zębatych Uzupełnić smarowanie w wyniku braku smaru e. mechaniczny hałas Części nie zostały prawidłowo zmontowane a. puściły śruby pokrywy lub przyłącza obrotowy. Przykręcić śruby stosując zalecany moment b. uszczelnienie wału jest zużyte Wymienić uszczelnienie c. uszczelnienie wału jest przedwcześnie Wymienić uszczelnienie zużyte w wyniku biegu na sucho d. materiały powierzchni ślizgowych Skontaktować się z serwisem ristam uszczelnienia wału nie mają właściwej odporności chemicznej e. elastomer pierścieni uszczelniających nie Skontaktować się z serwisem ristam ma właściwej odporności chemicznej Jeśli usterka nie daje się usunąć według powyższych wskazówek, należy skontaktować się z serwisem ristam podając następujące dane: 1. Warunki pracy 2. Dokładny opis usterki 3. Typ i jej nr fabryczny 4. W miarę możliwości - schemat instalacji RISTAM POLSKA Sp. kom fristam@poczta. onet. Andrzej Gliwiak Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy RHB NIP: REGON: Raiffeisen Bank BGŻ I O Warszawa

14 INSTRUKCJA OBSŁUGI POMP K I L 12

KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY PROMASTOP®-FC I INSTRUKCJA MONTAŻU

Kołnierz stosowany jest do uszczelnienia przejścia instalacyjnego w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Montowany jest wokół instalacji rury i rur z tworzyw sztucznych.

OGNIOCHRONNY KOŁNIERZ PĘCZNIEJĄCY PROMASTOP®-FC I INSTRUKCJA MONTAŻU

Kołnierz montuje się wokół instalacji rury i rur z tworzyw sztucznych. Wykonany jest ze stali szlachetnej i używany jest do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej poprzez uszczelnienie przejść instalacyjnych. 

OPASKA OGNIOCHRONNA PROMASTOP®-W I INSTRUKCJA MONTAŻU

Opaska służy do zabezpieczenia przejść rur przez przegrody. Jest elastyczna, dzięki czemu może chronić rury o dowolnej średnicy. 

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP®-M | Instrukcja montażu

Zaprawa służy do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, klap oraz drzwi przeciwpożarowych. Jest wykonana na bazie cementu i zapewnia ochronę przeciwpożarową niezależnie od warunków atmosferycznych. 

MASA OGNIOCHRONNA PROMASEAL®-A I INSTRUKCJA MONTAŻU

Masa produkowana jest na bazie akrylu. W razie pożaru hamuje przedostanie się dymu oraz ognia do innych pomieszczeń. 

MASA OGNIOCHRONNA PROMASEAL® A SPRAY I INSTRUKCJA MONTAŻU

Masa służy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, dzięki czemu podczas pożaru ogień i dym nie przedostają się do innych pomieszczeń. Masa uszczelniająca wykonana jest na bazie akrylu - jest wodoodporna i elastyczna. 

Masa ogniochronna PROMASEAL® AG ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ RUR PRZEZ STROP I Instrukcja montażu

Masę stosuje się po to, aby zapewnić ochronę pożarową lekkim oraz masywnym ścianom i stropom tam, gdzie znajdują się różnego rodzaju kable. Sprawdź >

MASA OGNIOCHRONNA PROMASTOP®-CC I INSTRUKCJA MONTAŻU

Masa produkowana jest na bazie wody. Jest pęczniejącą powłoką ochronną, którą stosuje się w połączeniu z płytami z wełny mineralnej. 

Ogólna instrukcja montażu Frigidaire Cgeb30s9ds3

Bezpośredni link do pobrania Ogólna instrukcja montażu Frigidaire Cgeb30s9ds3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ogólna instrukcja montażu Frigidaire Cgeb30s9ds3