Podręcznik dla pracowników Hitachi Cp X958e

Podręcznik dla pracowników Hitachi CP X958e to kompleksowe narzędzie, które zapewnia użytkownikom zasoby potrzebne do tworzenia i zarządzania systemami sterowania. Podręcznik zawiera informacje na temat instalacji i konfiguracji systemu sterowania, a także przykłady kodu i instrukcje. Zawiera również szczegółowe szkice, wizualizacje i obrazy, które pomagają użytkownikom stworzyć systemy sterowania. Podręcznik dla pracowników Hitachi CP X958e jest wyposażony w wyczerpujące informacje techniczne, które pomagają użytkownikom tworzyć i zarządzać systemami sterowania. Może być stosowany do zarządzania wszystkimi elementami systemu, w tym czujnikami, elementami sterującymi, programem sterującym, interfejsem użytkownika i innymi.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników Hitachi Cp X958e

Wersja kontrastowa

ZalogujMenu

"

Uniwersytet Jagielloński

Pomiń baner

Inspektor Ochrony Danych

 • Uniwersytet Jagielloński/
 • Inspektor Ochrony Danych/
 • Druki/
 • Obowiązki informacyjne - konferencje, badania i inne

  Pliki do pobrania

  docx

  Informacja o fotografowaniu i filmowaniu wydarzenia

  Klauzula informacyjna wraz ze zgodą - wzór ogólny

  Klauzula "Pozostańmy w kontakcie"

  EN - klauzula wraz ze zgodą

  EN - klauzula informacyjna - ogólna

  EN - klauzula przekazywanie danych

  Konferencje - obowiązek informacyjny

  EN - Konferencje - obowiązek informacyjny

  Oświadczenie uczestnika publicznej obrony doktorskiej

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - rejestracja obrazu i dźwięku podczas egzaminu

  EN - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - rejestracja obrazu i dźwięku podczas egzaminu

  Klauzula informacyjna dla uczestnika rekrutacji do szkoły doktorskiej

  EN - Klauzula informacyjna dla uczestnika rekrutacji do szkoły doktorskiej

  Klauzula informacyjna dla doktoranta szkoły doktorskiej

  EN - Klauzula informacyjna dla doktoranta szkoły doktorskiej

  Klauzula do ewidencji osób odwiedzających budynki UJ

  Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu

  EN - Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu

  Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

  EN - Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

  Klauzula informacyjna dla postępowań ws. nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego

  Klauzula do wniosku o dostęp do informacji publicznej

  Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych uczestnika badania naukowego

  doc

  Klauzula informacyjna dla uczestnika badania naukowego otrzymującego odpłatność za udział w badaniu

  Klauzula informacyjna dot. dobrowolnego przekazania informacji o zaszczepieniu

  EN_Klauzula informacyjna dot. pl/documents/138774264/142530079/2023. 01. 03_Klauzula+nostryfikacja. docx/9020761c-74b0-476a-a1b1-1e1ec952cd3a">

  Klauzula informacyjna - postępowanie nostryfikacyjne

  Wizerunek

  EN - wizerunek

  EN - wizerunek pracownicy

  Wizerunek pracownicy

  Wizerunek ogólny

  Wzory umów i regulaminów

  Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  EN - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Wzór umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi

  Wzór umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi - KONFERENCJE

  Wzór regulaminu - wydarzenia organizowane w UJ

  Dokumentacja ochrony danych w UJ

  Zał. nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa - Wykaz budynków

  Zał. nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa - Wykaz zbiorów danych

  Zał. nr 9 do Polityki Bezpieczeństwa - Opis struktury zbiorów danych

  Zał. nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa - Upoważnienie do przetwarzania danych

  pdf

  EN - Zał. pl/documents/138774264/142525721/Ewidencja_osob_upowaznionych_Zalacznik_nr_11_do_Polityki_Bezpieczenstwa. docx/0cb260e6-5079-4997-bd49-4c0c2abb7ba2">

  Zał. nr 11 do Polityki Bezpieczeństwa - Ewidencja osób upoważnionych

  Zał. nr 12 do Polityki Bezpieczeństwa - Informacja o przekazywaniu danych

  Zał. nr 13 do Polityki Bezpieczeństwa - Określenie środków technicznych

  Rejestr naruszeń i incydentów

  Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

  DZP Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  DZP Załącznik do oferty

  DZP Obowiązek informacyjny - zapytanie ofertowe

  DZP Klauzula informacyjna do umowy na wykonanie projektu

  Rekrutacja, zatrudnienie, umowy cywilno-prawne

  Kandydat do pracy - informacja o przetwarzaniu danych

  EN - Kandydat do pracy - informacja o przetwarzaniu danych

  Pracownik - oświadczenie o odbyciu szkolenia

  Pracownik - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  EN - Pracownik - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Umowy cywilno-prawne - rekrutacja

  Umowy cywilno-prawne - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  EN - Obowiązek informacyjny do umów cywilno-prawnych

  Klauzula informacyjna w postępowaniu dyscyplinarnym

  Jak wypełniać upoważnienie

  IT9105 Instrukcja dla DSO

  Pracownik administracyjny CM

  Pracownik administracyjny UJ

  Pracownik administracyjny CM i UJ

  Prowadzący zajęcia CM

  Prowadzący zajęcia UJ

  Prowadzący zajęcia CM i UJ

  Materiały edukacyjne

  Art 49 RODO. Wytyczne Komisji Europejskiej

  Zmiany w Kodeksie Pracy w związku z RODO

  Poradnik dla szkół

  Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

  Wskazówki PUODO dotyczące wykorzystywania monitoringu

  RODO w praktyce Biur Karier - prezentacja IOD UJ z Konferencji Biur Karier, Szczecin 25. 05. 2019 r.

  Poradnik UODO "Obowiązki administratorów związane z naruszeniami danych osobowych"

  Podręcznik dla pracownika "Ochrona danych osobowych w UJ"

  EN_Podręcznik dla pracownika "Ochrona danych osobowych w UJ"

  Praca i nauka zdalna - przepisy wewnętrzne

  §3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeńParagraf ten obejmuje w szczególności nagrody resortowe, w tym nagrody ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrodyministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo zacałokształt dorobku nagrody konkursowe, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie pracbadawczych oraz zastosowania ich wyników w praktyce, nagrody Prezesa Rady Ministrów zawyróŜniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową, nagrody kuratoraoświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. " nie ma tu mowy o nagrodach dla uczni

  • Cytuj

  Poradniki i publikacje związane z Niskimi podatkami

  Poradniki dla podatnika

  Podręcznik Niskie podatki

  • Obniżka PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, możliwość rozliczenia części składek zdrowotnych w podatku dochodowym przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
  • Bez zmian pozostają korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym m. in. wyższa kwota wolna (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).
  • Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2022 r.

  Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. umożliwia likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców (niekorzystających z obniżonej stawki PIT) wprowadzono odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

  Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej mogą rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wynosi 8, 7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców to 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

  Nowe rozwiązania dają również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

  Preferencje prorodzinne

  Ustawa Niskie podatki przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) mogą korzystać wszyscy samotni rodzice. Zwiększono limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061, 28 zł w 2022 r. ), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.

  W wyniku zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6 tys. zł wynagrodzenia rocznie.

  Więcej informacji na temat zmian, m. dotyczących ulg podatkowych i form opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 r. oraz pytania i odpowiedzi znajdziesz w przewodniku Niskie podatki.

 • Podręcznik Niskie Podatki (PDF, 602 kB)

 • Preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

 • Przywrócono możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, które polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.
 • Podwyższono limit dochodu pełnoletniego, uczącego się dziecka, który warunkuje możliwość skorzystania przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania - do 16 061, 28 zł.
 • Zrezygnowano z doliczania rent małoletnich dzieci, w tym rent rodzinnych, do dochodów rodziców. Oznacza to, że te świadczenia będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł. Ponadto renty małoletnich dzieci nie będą podlegały składce zdrowotnej.
 • Kto może skorzystać z rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci

  Z preferencyjnego opodatkowania dochodów możesz skorzystać, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, będącym: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

  Więcej informacji, np. o warunkach, które uprawniają do preferencyjnego rozliczenia, na czym ono polega, jak obliczyć podatek, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz w przewodniku Preferencyjne rozliczenie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

 • Preferencyjne rozliczenie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci (PDF, 2222 kB)

 • Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej

 • Jeżeli przed 1 lipca 2022 roku do swoich przychodów (dochodów) uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (jednoosobowo, w spółce, w formie przedsiębiorstwa w spadku), działów specjalnych produkcji rolnej, najmu prywatnego stosowałeś podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, możesz zmienić ich opodatkowanie na zasady ogólne według skali podatkowej.
 • Jeżeli byłeś opodatkowany podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego – możesz opodatkować według skali podatkowej dochody uzyskane w całym 2022 roku.
 • Jeżeli byłeś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – możesz opodatkować według skali podatkowej przychody uzyskane w całym 2022 roku albo od 1 lipca 2022 roku.

 • Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców

 • Od 1 lipca 2022 roku przepisy pozwalają niektórym podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą na uwzględnienie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ustalasz na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 • Możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 1 stycznia 2022 roku. Rozliczeniu podlegają te składki, które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

 • Ulga dla pracujących seniorów (PIT-0)

 • Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85, 5 tys.
 • Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys.
 • Ulga dotyczy kobiet w wieku powyżej 60. lat i mężczyzn powyżej 65.
 • Na czym polega ulga

  Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo.

  Kto może skorzystać z ulgi

  Z ulgi mogą korzystać:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia,
 • jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby
  mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.
 • Jakie przychody obejmuje ulga

  Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy
  stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19 proc.
  podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów
  ewidencjonowanych, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom
  społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • z zasiłku macierzyńskiego.
 • Więcej informacji o zmianach (np. jakich przychodów nie obejmuje ulga i kiedy może być stosowana), najważniejsze pytania i odpowiedzi oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi znajdziesz w poradniku PIT-0 dla seniorów.

 • Poradnik Ulga dla pracujacych seniorów (PIT-0) (PDF, 934 kB)

 • Ulga dla rodzin 4+

 • Rodzice, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, mogą liczyć na ulgę PIT-0 dla rodzin 4+. To aż ok. 85 tys. zł przychodu bez PIT na każdego rodzica.
 • Z ulgi mogą korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych.
 • Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.
 • Ulga polega na zwolnieniu z PIT niektórych przychodów tych podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej 4 dzieci.

  Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Kto może skorzystać z ulgi Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:
 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej.
 • Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

  Jaka kwota podlega zwolnieniu

  Zwolnieniu podlega kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

  Więcej informacji, m. jakich dzieci dotyczy ulga, które przychody obejmuje ulga, a których nie, oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi znajdziesz w poradniku PIT-0. Ulga dla rodzin 4+.

 • Poradnik PIT-0 - Ulga dla rodzin 4+ (PDF, 2675 kB)

 • Ulga na zabytki od 1 stycznia 2023 roku

 • Ulga w podatku PIT to zachęta do inwestowania w zabytek nieruchomy przez jego właścicieli lub współwłaścicieli.
 • Polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kwoty określonych wydatków.
 • Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków poniesionych na:

 • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
 • Ulga jest skierowana do podatników PIT, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Z ulgi mogą korzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli ww. wydatki. jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi, jak stosować odliczenie, a także przykłady i korzyści z zastosowania ulgi oraz słownik pojęć znajdziesz w przewodniku Ulga na zabytki od 1 stycznia 2023 roku.

 • Poradnik Ulga na zabytki (PDF, 2675 kB)

 • Oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek – zmiany od 2023 roku

  Od 1 stycznia 2023 roku przepisy pozwalają na:

 • stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m. in: pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe). Płatnicy stosują pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek z „urzędu”, czyli z mocy ustawy, lub po otrzymaniu od podatnika oświadczenia w tej sprawie,
 • dzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników.
 • Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik, który osiąga przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.
 • Więcej informacji, np. jak można składać oświadczenie, w jakiej wysokości może być stosowana kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz w przewodniku Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

 • Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (PDF, 2304 kB)

 • Zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki – zmiany od 2023 roku

 • Od 1 stycznia 2023 roku ujednolicono zasady składania oświadczeń i wniosków oraz zasady uwzględniania ich przez płatników.
 • Złożone przed 1 stycznia 2023 roku wnioski i oświadczenia (np. : oświadczenie PIT-2, oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów) zachowują moc
  prawną. Podatnik nie musi składać ich ponownie, jeżeli zawarte w nich informacje są aktualne.
 • Zasady składania oświadczeń i wniosków

  Oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na obliczenie zaliczki, podatnicy będą mogli składać płatnikom (np. : pracodawcom, zleceniodawcom):

 • na piśmie albo
 • w inny sposób przyjęty u płatnika.
 • Zasady składania oświadczeń może wskazać płatnik, przy czym podatnik może skorzystać:

 • ze wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej lub
 • z formy określonej przez płatnika (np. z systemu kadrowo-płacowego, który funkcjonuje u płatnika). o wzorach oświadczeń i wniosków, terminie ich obowiązywania, uwzględnianiu ich przez płatnika, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz w przewodniku Zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

 • Zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki (PDF, 2222 kB)
Podręcznik dla pracowników Hitachi Cp X958e

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników Hitachi Cp X958e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników Hitachi Cp X958e