Podręcznik krok po kroku Ge Jbp35dmbb

Podręcznik krok po kroku Ge Jbp35dmbb to instrukcja obsługi, która wyjaśnia, jak używać i utrzymywać Ge Jbp35dmbb. Przewodnik jest szczegółowy i wyjaśnia wszystkie funkcje i ustawienia kuchenki mikrofalowej. Zawiera także informacje dotyczące używania elementów grzewczych, czyszczenia i przechowywania urządzenia oraz wszystkich funkcji dodatkowych, takich jak funkcja czasowa i funkcja przycisku Stop. Przewodnik zawiera również instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności, które należy przestrzegać podczas używania kuchenki mikrofalowej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik krok po kroku Ge Jbp35dmbb

Wprowadzenie do programu Power BI Desktop - Power BI | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 20 min

DOTYCZY: Power BI Desktop usługa Power BI

Witamy w przewodniku Wprowadzenie do programu Power BI Desktop. W tym przewodniku pokazano, jak działa program Power BI Desktop, jakie są jego możliwości oraz jak tworzyć niezawodne modele danych i wspaniałe raporty wspierające analizę biznesową.

Aby szybko poznać, jak działa program Power BI Desktop i jak z niego korzystać, możesz przejrzeć ekrany przedstawione w tym przewodniku w ciągu zaledwie kilku minut. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz przeczytać poszczególne sekcje, wykonać opisane w nich czynności i utworzyć własny plik programu Power BI Desktop w celu opublikowania go w usłudze Power BI i udostępnienia innym osobom.

Możesz również obejrzeć wideo Wprowadzenie do programu Power BI Desktop i pobrać skoroszyt programu Excel zawierający przykład Financial Sample skorelowany z wideo.

Ważne

Najnowszą wersję programu Power BI Desktop można uzyskać ze Sklepu Windows lub jako pojedynczy plik wykonywalny zawierający wszystkie obsługiwane języki do pobrania i zainstalowania na komputerze.

Jak działa program Power BI Desktop

Program Power BI Desktop umożliwia:

 1. Nawiązywanie połączenia z danymi, w tym z wieloma źródłami danych.
 2. Kształtowanie danych za pomocą zapytań umożliwiających tworzenie szczegółowych, atrakcyjnych modeli danych.
 3. Używanie modeli danych do tworzenia wizualizacji i raportów.
 4. Udostępnianie plików raportów innym użytkownikom, którzy mogą z nich korzystać, bazować na nich i je udostępniać. Pliki pbix programu Power BI Desktop można udostępniać tak samo jak inne pliki, ale najbardziej atrakcyjną metodą jest przekazanie ich do usługi Power BI.

Program Power BI Desktop integruje sprawdzony aparat zapytań firmy Microsoft, modelowanie danych i technologie wizualizacji. Analitycy danych i inni użytkownicy mogą tworzyć kolekcje zapytań, połączeń danych, modeli i raportów oraz łatwo udostępniać je innym osobom. Dzięki połączeniu możliwości programu Power BI Desktop i usługi Power BI nowe szczegółowe informacje bazujące na danych są łatwiejsze do modelowania, tworzenia, udostępniania i rozszerzania.

Program Power BI Desktop centralizuje, upraszcza i ułatwia proces projektowania i tworzenia repozytoriów i raportów analizy biznesowej, który może być w innym przypadku odłączony, rozproszony i uciążliwy.Chcesz spróbować? Zacznijmy.

Instalowanie i uruchamianie programu Power BI Desktop

Aby pobrać program Power BI Desktop, przejdź do strony pobierania programu Power BI Desktop i wybierz przycisk Pobierz bezpłatnie. Aby sprawdzić opcje pobierania, wybierz pozycję Zobacz opcje pobierania lub języka.

Program Power BI Desktop można również pobrać z poziomu usługi Power BI. W tym celu wybierz ikonę pobierania na górnym pasku menu, a następnie wybierz pozycję Power BI Desktop. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/gsg_download. png" alt="Zrzut ekranu usługi Power BI z widoczną opcją pobierania programu Power BI Desktop. " data-linktype="relative-path"/>

Na stronie sklepu Microsoft Store wybierz pozycję Pobierz i postępuj zgodnie z monitami, aby zainstalować program Power BI Desktop na komputerze. Uruchom program Power BI Desktop z poziomu menu Start systemu Windows lub za pomocą ikony na pasku zadań systemu Windows.

Podczas pierwszego uruchomienia programu Power BI Desktop jest wyświetlany ekran powitalny.

Na ekranie powitalnym można pobrać dane, zobaczyć najnowsze źródła, otworzyć ostatnio używane raporty, otworzyć inne raporty lub wybrać inne linki. Wybierz ikonę zamknięcia, aby zamknąć ekran powitalny. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_startsplashscreen. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający ekran powitalny. " data-linktype="relative-path"/>

Po lewej stronie Power BI Desktop znajdują się ikony dla trzech widoków Power BI Desktop: Raport, Dane i Model, od góry do dołu. Bieżący widok jest wskazywany przez żółty pasek z lewej strony. Widoki można zmieniać, wybierając dowolną z tych ikon.

Jeśli używasz nawigacji za pomocą klawiatury, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przenieść fokus do tej sekcji przycisków w oknie. Aby dowiedzieć się więcej na temat ułatwień dostępu i usługi Power BI, odwiedź nasze artykuły dotyczące ułatwień dostępu. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_viewtypes. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający ikony raportów, danych i modelu. " data-linktype="relative-path"/>

Widok domyślny to widok Raport. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer-gsg-blank-report. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający widok domyślny. " data-linktype="relative-path"/>

Program Power BI Desktop zawiera również Edytor Power Query, który jest otwierany w osobnym oknie. W Edytorze Power Query możesz tworzyć zapytania i przekształcać dane, a następnie załadować dostosowany model danych do programu Power BI Desktop w celu utworzenia raportów.

Łączenie z danymi

Po zainstalowaniu programu Power BI Desktop możesz połączyć się z nieustannie rozszerzającym się światem danych. Aby wyświetlić wiele dostępnych typów źródeł danych, wybierz pozycję Pobierz dane>Więcej na karcie Strona główna programu Power BI Desktop, a następnie w oknie Pobieranie danych przewiń listę wszystkich źródeł danych. W tym szybkim przewodniku nawiążesz połączenie z kilkoma różnymi internetowymi źródłami danych. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/getdataweb. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający narzędzie Pobierz dane. " data-linktype="relative-path"/>

Wyobraź sobie, że jesteś analitykiem danych pracującym dla detalicznego sprzedawcy okularów przeciwsłonecznych. Chcesz pomóc swojemu klientowi nakierować sprzedaż na miejsca, w których słońce świeci najczęściej. Na stronie z opisem najlepszych i najgorszych stanów do przejścia na emeryturę w serwisie Bankrate. com znajdują się interesujące dane dotyczące tego tematu.

Na karcie Strona główna programu Power BI Desktop wybierz pozycję Pobierz dane>Internet, aby nawiązać połączenie z internetowym źródłem danych. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/gsg_syw_2. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję Internet narzędzia Pobierz dane. " data-linktype="relative-path"/>

W oknie dialogowym Z sieci Web wklej adres https://www. com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ do pola Adres URL i wybierz przycisk OK. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/gettingstarted_8. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający okno dialogowe Z sieci Web. " data-linktype="relative-path"/>

Jeśli zostanie wyświetlony monit, na ekranie Dostęp do zawartości z Internetu wybierz pozycję Połącz, aby użyć dostępu anonimowego.

Funkcja zapytań programu Power BI Desktop nawiąże kontakt z zasobem internetowym. Okno Nawigator zwraca informacje znalezione na stronie internetowej. W tym przypadku tabela HTML o nazwie Ranking najlepszych i najgorszych stanów na emeryturę oraz pięć innych sugerowanych tabel. Interesuje Cię tabela HTML, więc wybierz ją, aby wyświetlić podgląd.

W tym momencie możesz wybrać opcję Załaduj, aby załadować tabelę, lub opcję Przekształć dane, aby wprowadzić zmiany w tabeli przed jej załadowaniem. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/datasources_fromnavigatordialog. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający wyświetloną tabelę zaimportowanych danych. " data-linktype="relative-path"/>

Po wybraniu opcji Przekształć dane jest uruchamiany Edytor Power Query z reprezentatywnym widokiem tabeli. Po prawej stronie znajduje się okienko Ustawienia zapytania. Można je zawsze wyświetlić, wybierając pozycję Ustawienia zapytania na karcie Widok w Edytorze Power Query. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_editquery. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający Edytor Power Query z okienkiem Ustawienia zapytania. " data-linktype="relative-path"/>

Aby uzyskać więcej informacji o łączeniu się z danymi, zobacz Nawiązywanie połączenia z danymi w programie Power BI Desktop.

Kształtowanie danych

Teraz po nawiązaniu połączenia ze źródłem danych możesz dostosować dane do swoich potrzeb. Aby ukształtować dane, należy w Edytorze Power Query wprowadzić instrukcje krok po kroku dotyczące dostosowywania danych podczas ładowania i prezentowania. Kształtowanie nie ma wpływu na oryginalne źródło danych, tylko na ten konkretny widok danych.

Uwaga

Dane tabeli używane w tym przewodniku mogą ulec zmianie z upływem czasu. W związku z tym kroki, które należy wykonać, mogą różnić się, co będzie wymagało od Ciebie kreatywności w dopasowaniu kroków lub wyników, jednak dzięki temu proces nauki jest jeszcze bardziej ciekawy.

Kształtowanie może oznaczać transformację danych, na przykład zmienianie nazw kolumn lub tabel, usuwanie wierszy lub kolumn bądź zmienianie typów danych. Edytor Power Query przechwytuje te kroki sekwencyjnie w obszarze Zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania. Te kroki są wykonywane przy każdym połączeniu zapytania ze źródłem danych. Dzięki temu dane są zawsze kształtowane zgodnie z Twoimi instrukcjami. Ten proces odbywa się za każdym, gdy użyjesz zapytania w programie Power BI Desktop lub gdy dowolny użytkownik użyje Twojego udostępnionego zapytania, na przykład w usłudze Power BI.

Zwróć uwagę, że w obszarze Zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania znajduje się już kilka kroków. Możesz wybrać poszczególne kroki, aby sprawdzić ich wpływ na działanie Edytora Power Query. Najpierw określono źródło internetowe, a następnie wyświetlono podgląd tabeli w oknie Nawigator. W trzecim kroku Zmieniono typ. Usługa Power BI rozpoznała dane całkowitoliczbowe podczas importowania i automatycznie zmieniła oryginalny tekstowytyp danych znalezionych w Internecie na liczby całkowite. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_appliedsteps_changedtype. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający Edytor Power Query z okienkiem Ustawienia zapytania z wyświetlonymi trzema zastosowanymi krokami. " data-linktype="relative-path"/>

Jeśli musisz zmienić typ danych, wybierz kolumnę lub kolumny, które mają zostać zmienione. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, aby zaznaczyć kilka sąsiadujących kolumn lub klawisz Ctrl, aby zaznaczyć kolumny niesąsiadujące. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, wybierz pozycję Zmień typ i wybierz nowy typ danych z menu lub z listy rozwijanej obok pozycji Typ danych w grupie Przekształć na karcie Strona główna wybierz nowy typ danych. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_changedatatype. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję zmiany typu danych. " data-linktype="relative-path"/>

Dostępne zadania można wykonywać w Edytorze Power Query w programie Power BI Desktop za pomocą wstążki lub menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Większość zadań, które można wybrać na karcie Strona główna lub Przekształć na wstążce, jest również dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu i wybraniu z wyświetlonego menu.

Teraz możesz zastosować własne zmiany oraz przekształcenia danych i zobaczyć je w obszarze Zastosowane kroki.

Na przykład w przypadku sprzedaży okularów przeciwsłonecznych najbardziej interesująca jest pogoda, dlatego decydujesz się posortować tabelę według kolumny Weather (Pogoda) zamiast według kolumny Overall rank (Klasyfikacja ogólna). Rozwiń strzałkę obok nagłówka Weather (Pogoda), a następnie wybierz pozycję Sortuj rosnąco. Teraz dane będą posortowane według klasyfikacji pogody, a krok Posortowano wiersze pojawi się w obszarze Zastosowane kroki. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/shapecombine-changetype-b. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający krok Posortowano wiersze wyświetlony w obszarze Zastosowane kroki. " data-linktype="relative-path"/>

Nie chcesz sprzedawać okularów przeciwsłonecznych w stanach, gdzie jest najgorsza pogoda, więc decydujesz o usunięciu ich z tabeli. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Zmniejsz wierszeUsuń wiersze>>Usuń dolne wiersze. W oknie dialogowym Usuwanie końcowych wierszy wprowadź 10, a następnie wybierz przycisk OK. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/pbi_gsg_getdata3. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający okno dialogowe Usuwanie końcowych wierszy. " data-linktype="relative-path"/>

Ostatnie 10 wierszy z najgorszą pogodą zostanie usuniętych z tabeli, a krok Usunięto końcowe wiersze pojawi się w obszarze Zastosowane kroki.

Tabela zawiera zbyt dużo nieistotnych informacji, więc decydujesz się na usunięcie kolumn Affordability (Dostępność), Crime (Przestępczość), Culture (Kultura) i Wellness (Zdrowie). Wybierz nagłówek każdej kolumny, która ma zostać usunięta.

Następnie w grupie Zarządzaj kolumnami na karcie Strona główna wybierz pozycję Usuń kolumny. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych nagłówków kolumn i z menu wybrać polecenie Usuń kolumny. Wybrane kolumny zostaną usunięte, a krok Usunięto kolumny pojawi się w obszarze Zastosowane kroki. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/pbi_gsg_getdata3a. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający krok Usuń kolumny dodany do obszaru Zastosowane kroki. " data-linktype="relative-path"/>

Po zastanowieniu dochodzisz do wniosku, że jednak kolumna Affordability (Dostępność) może być istotna w przypadku sprzedaży okularów przeciwsłonecznych. Chcesz odzyskać tę kolumnę. Z łatwością możesz cofnąć ostatni krok w okienku Zastosowane kroki, zaznaczając ikonę usuwania X obok tego kroku. Teraz wykonaj ponownie ten krok, zaznaczając tylko kolumny, które chcesz usunąć. Aby uzyskać większą elastyczność, możesz usunąć każdą kolumnę w osobnym kroku.

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny krok w okienku Zastosowane kroki, a następnie go usunąć, zmienić jego nazwę, przenieść go w górę lub w dół lub dodać bądź usunąć kroki następujące po nim. W przypadku kroków pośrednich w programie Power BI Desktop zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli zmiana może wpłynąć na późniejsze kroki i przerwać zapytanie. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_install. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcje modyfikacji obszaru Zastosowane kroki. " data-linktype="relative-path"/>

Przykładowo jeśli nie chcesz już sortować tabeli według kolumny Weather (Pogoda), możesz spróbować usunąć krok Posortowano wiersze. W programie Power BI Desktop zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że usunięcie tego kroku może spowodować przerwanie zapytania. Po posortowaniu tabeli według pogody usunięto 10 ostatnich wierszy, więc jeśli usuniesz krok sortowania, różne wiersze zostaną usunięte. Ostrzeżenie zostanie również wyświetlone, jeśli zaznaczysz krok Posortowano wiersze i na tym etapie spróbujesz dodać nowy krok pośredni. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/deletestepwarning. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający okno dialogowe Usuwanie kroku. " data-linktype="relative-path"/>

Na koniec zmieniasz tytuł tabeli tak, aby nawiązywał do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych, a nie do przechodzenia na emeryturę. W obszarze Właściwości w okienku Ustawienia zapytania zastąp stary tytuł wyrażeniem Best states for sunglass sales (Najlepsze stany do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych).

Gotowe zapytanie dotyczące ukształtowanych danych wygląda następująco:

Aby uzyskać więcej informacji na temat kształtowania danych, zobacz Kształtowanie i łączenie danych w programie Power BI Desktop.

Łączenie danych

Dane dotyczące różnych stanów są interesujące i będą użyteczne podczas tworzenia dodatkowych zapytań i analizowania. Jest jednak jeden problem: w większości istniejących danych używane są dwuliterowe skróty kodów stanów, a nie pełne ich nazwy. Aby móc korzystać z tych danych, musisz znaleźć sposób na skojarzenie nazw stanów z ich skrótami.

Masz szczęście. Zrobiono to w innym publicznym źródle danych, ale konieczne będzie odpowiednie ukształtowanie tych danych, zanim będzie można połączyć je z tabelą zawierającą dane o okularach przeciwsłonecznych.

Aby zaimportować dane skrótów nazw stanów do Edytora Power Query, wybierz pozycję Nowe źródło>Internet z grupy Nowe zapytanie na karcie Strona główna na wstążce. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/pbi_gettingstartedsplash_resized. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający Edytor Power Query z wybraną opcją Internet z poziomu obszaru Nowe źródło. " data-linktype="relative-path"/>

W oknie dialogowym Z sieci Web wprowadź adres URL witryny skrótów stanów: https://en. wikipedia. org/wiki/List_of_U. S. _state_abbreviations.

W oknie Nawigator wybierz tabelę Codes and abbreviations for U. states, federal district, territories, and other regions (Kody i skróty nazw stanów USA, okręgów federalnych, terytoriów i innych regionów), a następnie wybierz przycisk OK. Tabela zostanie otwarta w Edytorze Power Query.

Usuń wszystkie kolumny z wyjątkiem pola Nazwa i stan regionu, Nazwa i stan regionu oraz ANSI. Aby zachować tylko te kolumny, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i wybierz kolumny. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z nagłówków kolumn i wybierz polecenie Usuń inne kolumny lub w grupie Zarządzaj kolumnami na karcie Strona główna wybierz pozycję Usuń inne kolumny.

Rozwiń strzałkę obok pozycji Nazwa i stan nagłówka kolumny region_1, a następnie wybierz pozycję Filtry>Równa się. W oknie dialogowym Filtrowanie wierszy rozwiń pole Wprowadź lub wybierz wartość obok pola równa się i wybierz pozycję State. Wybierz przycisk OK. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/filterrows. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający pole zapytania Filtrowanie wierszy w Edytorze Power Query. " data-linktype="relative-path"/>

Po usunięciu dodatkowych wartości dotyczących na przykład okręgów federalnych i wysp masz teraz listę 50 stanów z oficjalnymi dwuliterowymi skrótami ich nazw. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwy kolumn, aby wskazywały one na ich zawartość, na przykład State name (Nazwa stanu), Status (Stan) i Abbreviation (Skrót). W tym celu wystarczy kliknąć nagłówki kolumn prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zmień nazwę.

Zwróć uwagę, że wszystkie wykonywane kroki są rejestrowane w obszarze Zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania.

Przekształcona tabela wygląda teraz następująco:

Zmień tytuł tabeli na State codes (Kody stanów) w polu Właściwości w okienku Ustawienia zapytania.

Po ukształtowaniu tabeli State codes można połączyć te dwie tabele w jedną. Ponieważ tabele, którymi teraz dysponujesz, są wynikiem zastosowanych zapytań do danych, są one również nazywane zapytaniami. Istnieją dwa podstawowe sposoby łączenia zapytań: scalanie i dołączanie.

Jeśli masz co najmniej jedną kolumnę, którą chcesz dodać do innego zapytania, scalasz zapytania. Jeśli masz dodatkowe wiersze danych, które chcesz dodać do istniejącego zapytania, wówczas dołączasz zapytanie.

W tym przypadku scalisz zapytanie State codes z zapytaniem Best states for sunglasses. Aby scalić zapytania, przełącz się do zapytania Best states for sunglasses, wybierając je w okienku Zapytania po lewej stronie Edytora Power Query. Następnie wybierz pozycję Scal zapytania z grupy Połącz na karcie Strona główna na wstążce.

W oknie Scalanie rozwiń pole, aby wybrać pozycję State codes z innych dostępnych zapytań. Wybierz kolumny, które mają być dopasowane z każdej tabeli. W tym przypadku jest to kolumna State z zapytania Best states for sunglasses i kolumna State name z zapytania State codes.

Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Poziomy prywatności, zaznacz pole wyboru Ignoruj kontrole poziomów prywatności dla tego pliku, a następnie wybierz przycisk Zapisz. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/shapecombine_merge. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający okno Scal zapytania. " data-linktype="relative-path"/>

Po prawej stronie tabeli Best states for sunglass sales pojawi się nowa kolumna o nazwie State codes. Zawiera ona zapytanie z kodami stanów, które zostało scalone z zapytaniem dotyczącym najlepszych stanów do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych. Wszystkie kolumny ze scalonej tabeli zostały zagęszczone w kolumnie State codes. Możesz rozszerzyć tę scaloną tabelę i uwzględnić tylko istotne kolumny. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/mergedquery. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający kolumnę State codes. " data-linktype="relative-path"/>

Aby rozwinąć scaloną tabelę i wybrać kolumny do dołączenia, wybierz ikonę Rozwiń w nagłówku kolumny. W oknie dialogowym Rozwiń zaznacz tylko kolumnę Abbreviation. Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu, a następnie wybierz przycisk OK. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/shapecombine_mergeexpand. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający kolumnę Abbreviation tabeli State codes. " data-linktype="relative-path"/>

Jeśli chcesz, możesz spróbować poeksperymentować z tabelą State codes. Jeśli nie spodobają Ci się wyniki, po prostu usuń ten krok z listy Zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania. Możesz powtarzać te czynności dowolną liczbę razy, aż dostosujesz proces rozwijania do swoich potrzeb.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis kroków kształtowania i łączenia danych, zobacz

Teraz masz pojedynczą tabelę zapytań, która łączy w sobie dwa źródła danych, a każde z nich zostało ukształtowane zgodnie z Twoimi potrzebami. To zapytanie może służyć jako podstawa dla bardziej interesujących połączeń danych, takich jak dane demograficzne, poziomy bogactwa lub możliwości rekreacyjne w stanach. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/mergedcolumn. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający Edytor Power Query z ukształtowanymi i połączonymi zapytaniami. " data-linktype="relative-path"/>

Na razie masz dość danych, aby utworzyć interesujący raport w programie Power BI Desktop. Ponieważ jest to kamień milowy, zastosuj zmiany w Edytor Power Query i załaduj je do Power BI Desktop, wybierając pozycję Zamknij & zastosuj na karcie Narzędzia główne na wstążce. Możesz również wybrać tylko opcję Zastosuj, aby podczas pracy w programie Power BI Desktop zapytanie było nadal otwarte w Edytorze Power Query. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/shapecombine_closeandapply. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję zmian Zamknij i zastosuj. " data-linktype="relative-path"/>

Możesz wprowadzić więcej zmian w tabeli po załadowaniu jej do Power BI Desktop i ponownie załadować model, aby zastosować wprowadzone zmiany. Aby ponownie otworzyć Edytor Power Query z Power BI Desktop, wybierz pozycję Przekształć dane na karcie Narzędzia główne na wstążce Power BI Desktop.

Tworzenie raportów

W widoku Raport programu Power BI Desktop możesz tworzyć wizualizacje i raporty. Widok Raport ma sześć głównych obszarów:

 • Wstążka w górnej części ekranu, na której wyświetlono typowe zadania związane z raportami i wizualizacjami.
 • Obszar kanwy w środku, w którym tworzysz i rozmieszczasz wizualizacje.
 • Obszar karty stron u dołu, który umożliwia wybieranie lub dodawanie stron raportu.
 • Okienko Filtry, w którym można filtrować wizualizacje danych.
 • Okienko Wizualizacje, w którym można dodawać, zmieniać lub dostosowywać wizualizacje oraz stosować przeglądanie szczegółowe.
 • Okienko Format, w którym projektujesz raport i wizualizacje.
 • Okienko Pola, w którym są wyświetlane dostępne pola w zapytaniach. Te pola można przeciągać na kanwę, do okienka Filtry lub do okienka Wizualizacje, aby tworzyć lub modyfikować wizualizacje.
 • Okienka Filtry, Wizualizacje i Pola można rozwijać i zwijać za pomocą strzałek w górnej części okienek. Po zwinięciu okienek na kanwie pozostaje więcej miejsca na tworzenie wspaniałych wizualizacji. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_collapsepanes. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający okienko Pola. " data-linktype="relative-path"/>

  Aby utworzyć prostą wizualizację, wystarczy wybrać dowolne pole na liście pól lub przeciągnąć pole z listy Pola na kanwę. Spróbuj na przykład przeciągnąć pole State z tabeli Best states for sunglass sales na kanwę i zobacz, co się stanie. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer_gsg_reportfirstdrag. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający przeciąganie pola State w celu utworzenia wizualizacji mapy. " data-linktype="relative-path"/>

  Spójrz na to! Program Power BI Desktop rozpoznał, że pole State (Stan) zawiera dane geolokalizacji i automatycznie utworzył wizualizację opartą na mapie. Wizualizacja przedstawia punkty danych dla 40 stanów z modelu danych.

  Okienko Wizualizacje zawiera informacje o wizualizacji i umożliwia ich modyfikację. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer-gsg-visualization-types. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający okienko Wizualizacje. " data-linktype="relative-path"/>

 • Opcja Pola w okienku Wizualizacja umożliwia przeciąganie pól danych do Legendy i innych źródeł w okienku.
 • Opcja Format umożliwia zastosowanie formatowania i innych kontrolek do wizualizacji.
 • Ikony pokazują typ utworzonej wizualizacji. Typ wybranej wizualizacji można zmienić, wybierając inną ikonę lub tworząc nową wizualizację przez wybranie ikony bez wybranej istniejącej wizualizacji.
 • Opcje dostępne w obszarach Pola i Format zależą od typu wizualizacji i posiadanych danych.

  Chcesz, aby na Twojej wizualizacji mapy było wyświetlane tylko 10 stanów z najlepszymi warunkami pogodowymi. Aby wyświetlić tylko 10 najważniejszych stanów, w okienku Filtry umieść wskaźnik myszy na elemencie State jest (wszystko) i rozwiń strzałkę, która zostanie wyświetlona. W obszarze Typ filtru rozwiń listę rozwijaną i wybierz pozycję Pierwsze N. W obszarze Pokaż elementy wybierz pozycję Ostatnie, ponieważ chcesz pokazać elementy o najniższych rangach liczbowych, a w następnym polu wprowadź wartość 10.

  Przeciągnij pole Weather (Pogoda) z okienka Pola do pola Według wartości, a następnie wybierz pozycję Zastosuj filtr. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/top-n-filter-weather. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający filtr Weather. " data-linktype="relative-path"/>

  W wizualizacji mapy jest teraz widocznych tylko 10 stanów z najlepszymi warunkami pogodowymi.

  Możesz zmienić tytuł wizualizacji. Wybierz ikonę Format w okienku Wizualizacja i wpisz tytuł w polu Wyszukaj. Na karcie Tytuł wpisz top 10 stanów pogodowych w obszarze Tekst. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/designer-gsg-report-1. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający pole zmiany tytułu w okienku Wizualizacje. " data-linktype="relative-path"/>

  Aby dodać wizualizację przedstawiającą nazwy 10 pierwszych stanów pogodowych i ich klasyfikacje z zakresu od 1 do 10, wybierz pusty obszar kanwy, a następnie wybierz ikonę Wykres kolumnowy grupowany w okienku Wizualizacje. W okienku Pola wybierz pozycje State (Stan) i Weather (Pogoda). Na wykresie kolumnowym jest wyświetlanych 40 stanów z zapytania sklasyfikowanych według rangi liczbowej od najwyższej do najniższej, czyli od najgorszych warunków pogodowych do najlepszych. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/weather-by-state-column-chart. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający wizualizację wykresu kolumnowego. " data-linktype="relative-path"/>

  Aby przełączyć kolejność klasyfikacji tak, aby liczba 1 pojawiła się jako pierwsza, wybierz pozycję Więcej opcji (... ) w prawym górnym rogu wizualizacji, a następnie wybierz pozycję Sortuj rosnąco z menu. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/weather-by-state-sort-ascending. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję Sortuj rosnąco. " data-linktype="relative-path"/>

  Aby ograniczyć tabelę do 10 najważniejszych stanów, zastosuj ten sam filtr 10 ostatnich elementów, który zastosowano do wizualizacji mapy.

  Zmień tytuł wizualizacji w taki sam sposób jak w przypadku wizualizacji mapy. W sekcji Format w okienku Wizualizacja zmień Oś Y>Tytuł osi z Weather na Weather ranking (Ranking pogodowy), aby był on bardziej zrozumiały. Następnie ustaw selektor osi Y na wartość Wyłączone. Wyszukaj suwak Powiększenia i ustaw go na Wartość Włączone, a następnie ustaw pozycję Etykiety danych na Włączone.

  Teraz 10 stanów z najlepszymi warunkami pogodowymi jest wyświetlanych w kolejności rankingu wraz z wartościami liczbowymi rankingu. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/top-ten-weather-column-chart. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający ukończony wykres kolumnowy. " data-linktype="relative-path"/>

  Podobne lub inne wizualizacje można utworzyć dla pól Affordability (Dostępność) i Overall ranking (Klasyfikacja ogólna). Można też połączyć kilka pól w jedną wizualizację. Istnieją różnego rodzaju interesujące raporty i wizualizacje, które możesz utworzyć. Na poniższych wizualizacjach typu Tabela oraz Wykres liniowy i kolumnowy grupowany przedstawiono 10 stanów z najlepszymi warunkami pogodowymi wraz z ich dostępnością i ogólną klasyfikacją:

  Poszczególne wizualizacje można wyświetlać na różnych stronach raportu. Aby dodać nową stronę, wybierz symbol + obok istniejących stron na pasku stron lub wybierz kolejno pozycje Wstaw>Nowa strona na karcie Strona główna na wstążce. Aby zmienić nazwę strony, kliknij dwukrotnie nazwę strony na pasku stron lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę strony i wpisz nową nazwę. Aby przejść do innej strony raportu, wybierz stronę na pasku stron. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/pages. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający pasek stron. " data-linktype="relative-path"/>

  Do stron raportu można dodawać pola tekstowe, obrazy i przyciski, korzystając z grupy Wstaw na karcie Strona główna. Aby ustawić opcje formatowania wizualizacji, wybierz wizualizację, a następnie wybierz ikonę Format w okienku Wizualizacje. Aby skonfigurować rozmiar stron, tła i inne informacje o stronie, wybierz ikonę Format bez zaznaczania wizualizacji. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/new-finished-report. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający stronę ukończonego raportu. " data-linktype="relative-path"/>

  Po zakończeniu tworzenia stron i wizualizacji wybierz pozycję Plik>Zapisz i zapisz swój raport. Aby uzyskać więcej informacji o raportach, zobacz Widok raportu w programie Power BI Desktop.

  Po utworzeniu raportu programu Power BI Desktop można udostępnić go innym osobom. Istnieje kilka sposobów na udostępnienie wyników pracy. Plik pbix raportu można dystrybuować podobnie jak każdy inny plik. Plik pbix można też przekazać do usługi Power BI lub opublikować w usłudze Power BI bezpośrednio z poziomu programu Power BI Desktop. Aby móc publikować i przekazywać raporty do usługi Power BI, musisz mieć konto usługi Power BI.

  Aby opublikować raport w usłudze Power BI z poziomu programu Power BI Desktop, na karcie Strona główna wstążki wybierz pozycję Publikuj. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/gsg_syw_1. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję Publikuj. " data-linktype="relative-path"/>

  Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Power BI lub o wybranie lokalizacji docelowej.

  Po zakończeniu procesu publikowania zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

  Jeśli wybierzesz link umożliwiający otwarcie raportu w usłudze Power BI, raport zostanie otwarty w witrynie Power BI w obszarze Mój obszar roboczy>Raporty.

  Innym sposobem udostępnienia pracy jest załadowanie pliku z poziomu usług Power BI. Przejdź do witryny, https://app. com aby otworzyć usługę Power BI w przeglądarce. Na Stronie głównej usługi Power BI wybierz pozycję Pobierz dane w lewym dolnym rogu, aby rozpocząć proces ładowania raportu programu Power BI Desktop. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/pbi_gsg_getdata1. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję Pobierz dane. " data-linktype="relative-path"/>

  Na następnej stronie wybierz przycisk Pobierz w sekcji Pliki. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/pbi_gsg_getdata2. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający ekran pobierania danych. " data-linktype="relative-path"/>

  Na następnej stronie wybierz pozycję Plik lokalny. Przejdź do swojego pliku pbix programu Power BI Desktop i wybierz go, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

  Po zaimportowaniu pliku można go zobaczyć w obszarze Mój obszar roboczy>Raporty w lewym okienku usługi Power BI. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/pbi_gsg_getdata4. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający plik zaimportowany do usługi Power BI. " data-linktype="relative-path"/>

  Po wybraniu pliku zostanie wyświetlona pierwsza strona raportu. Na kartach znajdujących się po lewej stronie raportu można wybrać inne strony.

  W usłudze Power BI możesz wprowadzić zmiany w raporcie, wybierając opcję Więcej opcji>Edytuj w górnej części kanwy raportu. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/gsg_share4. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję Edytuj. " data-linktype="relative-path"/>

  Aby zapisać zmiany, wybierz pozycję Plik>Zapisz kopię. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/gsg-share-file-save-copy. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający opcję Zapisz. " data-linktype="relative-path"/>

  Istnieją różnego rodzaju interesujące wizualizacje, które możesz utworzyć na podstawie raportu w usłudze Power BI, a następnie przypiąć je do pulpitu nawigacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej o pulpitach nawigacyjnych w usłudze Power BI, zobacz Porady dotyczące projektowania doskonałych pulpitów nawigacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu, udostępnianiu i modyfikowaniu pulpitów nawigacyjnych, zobacz Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego.

  Aby udostępnić raport lub pulpit nawigacyjny, wybierz pozycję Udostępnij>raport w górnej części otwartej strony raportu lub pulpitu nawigacyjnego albo wybierz ikonę Udostępnij obok nazwy raportu lub pulpitu nawigacyjnego na listach Mojeraportyobszaru roboczego> lubPulpity nawigacyjneObszaru mój obszar roboczy>.

  Wypełnij pola na ekranie Udostępnij raport lub Udostępnij pulpit nawigacyjny, aby wysłać wiadomość e-mail bądź uzyskać link umożliwiający udostępnienie raportu lub pulpitu nawigacyjnego innym osobom. com/pl-pl/power-bi/fundamentals/media/desktop-getting-started/gsg_share6. png" alt="Zrzut ekranu programu Power BI Desktop przedstawiający ekran Udostępnij raport. " data-linktype="relative-path"/>

  Istnieją różne rodzaje interesujących kombinacji i wizualizacji związanych z danymi, które możesz wykonać przy użyciu programu Power BI Desktop i usługi Power BI.

  Istotne zagadnienia i ograniczenia

  • Aktualizacje programu Power BI Desktop są wydawane co miesiąc i uwzględniają opinie klientów oraz nowe funkcje. Obsługiwana jest tylko najnowsza wersja Power BI Desktop. Jeśli skontaktujesz się z pomocą techniczną w celu uzyskania Power BI Desktop, zostanie wyświetlony monit o uaktualnienie do najnowszej wersji.
  • Istnieje osobna, wyspecjalizowana wersja usługi Power BI o nazwie Serwer raportów usługi Power BI przeznaczona dla danych i raportów, które muszą pozostać w środowisku lokalnym. Serwer raportów usługi Power BI używa oddzielnej i wyspecjalizowanej wersji Power BI Desktop nazywanej Power BI Desktop dla Serwer raportów usługi Power BI, która jest aktualizowana trzy razy w roku. W tym artykule opisano standardowy program Power BI Desktop.
  • Następne kroki

   Program Power BI Desktop obsługuje nawiązywanie połączenia z portem diagnostycznym. Port diagnostyczny umożliwia innym narzędziom nawiązywanie połączenia i przeprowadzanie śledzeń w celach diagnostycznych. W przypadku korzystania z portu diagnostycznego wprowadzanie jakichkolwiek zmian w modelu nie jest obsługiwane. Zmiany w modelu mogą prowadzić do uszkodzenia i utraty danych.

   Aby uzyskać więcej informacji o wielu możliwościach programu Power BI Desktop, skorzystaj z następujących zasobów:

  • Omówienie zapytań w programie Power BI Desktop
  • Źródła danych w programie Power BI Desktop
  • Łączenie się z danymi w programie Power BI Desktop
  • Samouczek: Kształtowanie i łączenie danych w programie Power BI Desktop
  • Typowe zadania dotyczące zapytań w programie Power BI Desktop

  Dodatkowe zasoby

  Podręcznik krok po kroku Ge Jbp35dmbb

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik krok po kroku Ge Jbp35dmbb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik krok po kroku Ge Jbp35dmbb