Podręcznik planisty systemu Epson Cpd 9992

Podręcznik planisty systemu Epson CPD 9992 oferuje szeroki zakres funkcji planowania i sterowania, które umożliwiają zarządzanie zadań produkcji i zarządzanie zapasami. Można go wykorzystać do tworzenia harmonogramów produkcji, zarządzania zadaniami i zasobami, a także planowania zapasów. Podręcznik planisty systemu Epson CPD 9992 może współpracować z wieloma innymi systemami w celu ułatwienia współpracy między działami. Ponadto, system oferuje szereg narzędzi do analizy danych i raportowania, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie i modyfikowanie swoich procesów produkcyjnych. Wszystkie te funkcje sprawiają, że Podręcznik planisty systemu Epson CPD 9992 jest wysoce wydajnym i wszechstronnym narzędziem do zarządzania produkcją.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planisty systemu Epson Cpd 9992

Odinstalowywanie sterownika drukarki

Odinstalowywanie sterownika drukarki może być konieczne w następujących przypadkach:

kiedy wykonywana jest aktualizacja systemu operacyjnego komputera.

kiedy użytkownik ręcznie aktualizuje sterownik drukarki (w przeciwieństwie do aktualizacji automatycznej wykonywanej przez sterownik; w tym przypadku starszy sterownik jest usuwany automatycznie).

kiedy wystąpi problem ze sterownikiem drukarki.

Jeśli wykonywana jest aktualizacja systemu operacyjnego lub wersji sterownika drukarki, przed przeprowadzeniem aktualizacji lub zainstalowaniem nowego sterownika należy odinstalować aktualny sterownik drukarki. W przeciwnym razie aktualizacja sterownika nie będzie działała.

W systemie Windows Vista

Uwaga:

Aby usunąć programy z systemu Windows Vista, gdy użytkownik jest zalogowany z ograniczonym dostępem, konieczne jest posiadanie konta i hasła administratora.

Wyłącz drukarkę i odłącz kabel interfejsu.

Kliknij przycisk Start i wybierz Control Panel (Panel sterowania).

Wybierz Uninstall a program (Odinstaluj program) w kategorii Programs (Programy), a następnie wybierz z listy swoją drukarkę. com/onlineguides/pl/sx600series/html/files/step_4. gif"/>

Kliknij Uninstall/Change (Odinstaluj/Zmień), a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) w oknie User Account Control (Kontrola konta użytkownika). com/onlineguides/pl/sx600series/html/files/step_5. gif"/>

Wybierz ikonę drukarki i kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/sx600series/html/files/step_6. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby odinstalować sterownik drukarki.

W systemach Windows XP i 2000

Aby usunąć programy z systemu Windows XP, należy zalogować się w komputerze używając konta Computer Administrator (Administrator komputera).

Aby odinstalować programy w systemie Windows 2000, należy zalogować się do systemu jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi (należący do grupy Administratorzy).

Windows XP:
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz Control Panel (Panel sterowania).

Windows 2000:
Kliknij przycisk Start wybierz pozycję Settings (Ustawienia), a następnie wybierz Control Panel (Panel sterowania).

Kliknij dwukrotnie ikonę Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy) i wybierz z listy swoją drukarkę.

Kliknij przycisk Change/Remove (Zmień/Usuń).

W systemie Mac OS X

Aby usunąć programy, należy zalogować się, korzystając z konta Computer Administrator (Administrator komputera). Nie można odinstalować aplikacji, będąc zalogowanym jako użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami.

Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki Epson do komputera Macintosh.

W folderze Epson dwukrotnie kliknij ikonę Install Navi. Zostanie wyświetlony ekran Instalatora CD.

Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania i kliknij przycisk Accept (Akceptuj).

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz opcję Single Install (Instalacja pojedyncza) z listy Mode (Tryb). com/onlineguides/pl/sx600series/html/files/step_7. gif"/>

Z listy Software List (Lista oprogramowania) wybierz pozycję Printer Driver (Sterownik drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Authenticate (Uwierzytelnianie), należy wpisać hasło lub frazę i kliknąć przycisk OK. com/onlineguides/pl/sx600series/html/files/step_8. gif"/>

Z rozwijanego menu w lewej górnej części okna wybierz pozycję Uninstall (Odinstaluj), a następnie kliknij przycisk Uninstall (Odinstaluj). com/onlineguides/pl/sx600series/html/files/step_10. gif"/>

Aby odinstalować sterownik drukarki, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Uwaga dla użytkowników Mac OS X 10. 3 lub 10. 4:

Jeśli nazwa drukarki pozostanie w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie instalacji drukarki), należy wybrać nazwę z Printer List (Lista drukarek) i kliknąć przycisk Delete (Usuń).

Usuwanie z komputera Przewodnika użytkownikaW systemie Windows Vista

Aby móc odinstalowywać programy w systemie Windows Vista, gdy użytkownik jest zalogowany z ograniczonym dostępem, konieczne jest posiadanie konta i hasła administratora.

Kliknij przycisk Uninstall a program (Odinstaluj program) w kategorii Programs (Programy).

Wybierz Podręcznik drukarki z listy.

Kliknij przycisk OK.

W systemach Windows XP i 2000

W systemie Windows XP:

Kliknij dwukrotnie ikonę Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy).

W systemie Mac OS X

Z listy Software List (Lista oprogramowania) wybierz pozycję User's Guide (Przewodnik użytkownika), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Kliknij przycisk Uninstall (Odinstaluj).

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odinstalować User's Guide (Przewodnik użytkownika).

Usuwanie z komputera innych aplikacji firmy Epson

Można odinstalować aplikacje, które nie są potrzebne. Wykonaj poniższe kroki.

W systemie Windows Vista

Wybierz z listy oprogramowanie, które chcesz odinstalować.

Po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk Yes (Tak).

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

W systemach Windows XP i 2000

Aby usunąć programy z systemu Windows XP, należy zalogować się w komputerze używając konta Computer Administrator (Administrator komputera). Nie można odinstalować aplikacji, jeśli użytkownik zaloguje się z ograniczonymi uprawnieniami.

Aby usunąć programy w systemie Windows 2000, należy zalogować się do systemu jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi (należący do grupy Administratorzy).

W systemie Mac OS X

W zależności od aplikacji program instalacyjny może być oddzielony od programu deinstalacyjnego.

W folderze Epson kliknij dwukrotnie ikonę Install Navi.

Z listy Software List (Lista oprogramowania) wybierz aplikację, która ma zostać usunięta, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlona umowa licencyjna, przeczytaj ją i kliknij Accept (Akceptuj).

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby odinstalować aplikację.

Jeśli w punkcie 9 wybór opcji Uninstall (Odinstaluj) nie jest możliwy, dwukrotnie kliknij folder Applications (Programy) na dysku Mac OS X, wybierz aplikację do odinstalowania i przeciągnij ją na ikonę Trash (Kosz).

Epson to potentat wśród producentów drukarek, kserokopiarek i projektorów. Nie wszyscy wiedzą, że Epson jest własnością jednego z największych producentów zegarków elektronicznych na świecie - firmy Seiko. Założona w 1942 roku firma znana była pod nazwą Daiwa Kogyo i była zalążkiem tak Epsona jak i Seiko. Gdy marka stała się oficjalnym producentem czasomierzy sportowych na potrzeby olimpiady w 1964 okazało się, że organizator potrzebuje stoperów z możliwością wydruku. Tak właśnie zaczęła się przygoda marki z urządzeniami biurowymi.

W 1975 roku pojawiła się marka Epson. W 1978 roku świat dzienny ujrzała legendarna drukarka TX-80 przeznaczona do użytku z równie legendarnym komputerem Commodore PET.  Rok później Epson został najpopularniejszym producentem drukarek w USA. Od tamtej pory jest jednym z liderów rynku urządzeń biurowych i nie tylko.

W dziale download znajdziecie sterowniki do tak popularnych linii modelowych jak "Stylus", "Action Laser" i wielu innych.

Za pomocą programu Epson Scan można utworzyć plik PDF o następujących cechach.

Skanowanie wielu stron dokumentu do jednego pliku PDF: Można skanować wiele stron dokumentu i zapisać je w jednym pliku PDF.

Tworzenie wyszukiwalnego pliku PDF (tylko Windows): Można utworzyć plik PDF z funkcją wyszukiwania słów w pliku docelowym. (Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych krajach. )

Określanie liczby stron w jednym pliku PDF: Można określić maksymalną liczbę stron, które mają być umieszczone w jednym pliku PDF. Na przykład, jeśli skanowany jest dokument składający się z 20 stron, a ustawienie stron dokumentu w jednym pliku PDF zostanie ustawione na 4, automatycznie utworzonych zostanie 5 plików PDF.

Uwaga:

Do korzystania z niektórych funkcji niezbędny jest program ABBYY FineReader dostarczony ze skanerem. Jeśli zainstalowano oprogramowanie do skanowania w sposób opisany na arkuszu Rozpocznij tutaj, program jest już zainstalowany.

Skanowanie do pliku PDF za pomocą przycisku PDF

Naciśnij przycisk PDF  na skanerze.

Kliknij przycisk Settings (Ustawienia). com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/images/ca1220008u. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/files/step_4. gif"/>

Wprowadź wymagane ustawienia.

Kliknij opcję File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików). W opcji Details (Szczegóły) zostają wyświetlone bieżące ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru), Orientation (Orientacja) i Margin (Margines) oraz inne. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/images/c47400044u. gif"/>

Jeśli zaznaczenie pola wyboru Show Add Page dialog after scanning (Po zakończeniu skanowania wyświetl okno dodawania strony) w oknie File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) zostanie usunięte, to okno Add Page Confirmation (Potwierdzenie dodania strony) nie zostanie wyświetlone i program Epson Scan automatycznie zapisze dokument. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/files/step_6. gif"/>

Aby zmienić którekolwiek z ustawień pliku PDF, kliknij Options (Opcje). com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/images/c47400011u. gif"/>

Karta Text (Tekst) jest dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowano program ABBYY FineReader dostarczony ze skanerem.

Wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK. Zostaje wyświetlone okno File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików).

Aby uzyskać informacje na temat innych ustawień w oknie EPSON PDF Plug-in Settings (Ustawienia dodatku EPSON PDF), patrz Pomoc programu Epson Scan. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/files/step_7. gif"/>

Wprowadź inne ustawienia zapisywania pliku i kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/files/step_8. gif"/>

Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć okno Scan to PDF Settings (Ust. skan. do PDF), a następnie kliknij Scan (Skanuj) lub naciśnij przycisk Start  na skanerze. Epson Scan:skanowanie strony.

W przypadku skanowania jednej strony przejdź do kroku 10. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/files/step_9. gif"/>

Natomiast jeśli zadanie skanowania składa się z wielu stron, na tacy dokumentów umieść kolejną stronę i kliknij ponownie przycisk Scan (Skanuj) lub naciśnij przycisk Start . Powtarzaj ten krok dla każdej strony dokumentu. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/files/step_10. gif"/>

Kliknij przycisk Finish (Zakończ) lub naciśnij przycisk PDF Skanowanie do pliku PDF za pomocą programu Epson Scan

Full Auto Mode (Tryb automatyczny): Kliknij przycisk Customize (Dostosuj) i opcję File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików). Przejdź do kroku 5.

Kliknij przycisk Scan (Skanuj).

Wybierz ustawienie PDF opcji Type (Typ). com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/images/c47400052u. gif"/>

Jeśli zaznaczenie pola wyboru Show Add Page dialog after scanning (Po zakończeniu skanowania wyświetl okno dodawania strony) w oknie File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) zostanie usunięte, to okno nie zostanie wyświetlone i program Epson Scan automatycznie zapisze dokument.

Kliknij przycisk Options (Opcje), aby dokonać szczegółowych ustawień.

Wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień w oknie EPSON PDF Plug-in Settings (Ustawienia dodatku EPSON PDF), patrz Pomoc programu Epson Scan.

Wprowadź inne ustawienia zapisywania pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

Full Auto Mode (Tryb automatyczny): Kliknij przycisk OK w oknie Customize (Dostosuj), a następnie przycisk Scan (Skanuj).

Program Epson Scan zaczyna skanowanie dokumentu i wyświetla poniższe okno. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/images/c47400045u. gif"/>

Wybierz jedną z następujących opcji.

Add page (Dodaj stronę): Kliknij ten przycisk, aby zeskanować kolejną stronę dokumentu. Zastąp pierwszą stronę na tacy dokumentów kolejną stroną i kliknij przycisk Scan (Skanuj). Na koniec kliknij przycisk Edit page (Edytuj stronę) i przejdź do kroku 9.

Edit page (Edytuj stronę): Kliknij ten przycisk, jeśli zeskanowano wszystkie niezbędne strony, aby można było edytować zeskanowane strony przed zapisaniem ich w jednym pliku PDF. Następnie przejdź do kroku 9.

Save File (Zapisz plik): Kliknij ten przycisk, aby zakończyć skanowanie i zapisać zeskanowane strony do pliku PDF bez jego edycji. Następnie przejdź do kroku 11.

Zostaje wyświetlone okno Editing Page (Edycja strony) wraz z miniaturami każdej zeskanowanej strony. com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/images/c47400046u. gif"/>

Do wybierania, obracania, zmiany kolejności i usuwania stron można użyć narzędzi dostępnych pod oknem Editing Page (Edycja strony).

Jeśli plik PDF ma zawierać wszystkie strony tak, jak teraz wyglądają, przejdź do kroku 13.

Jeśli zaznaczono wszystkie strony, przycisk usuwania  nie jest dostępny.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi w oknie Editing Page (Edycja strony), patrz pomoc programu Epson Scan.

Po zakończeniu edycji stron kliknij przycisk OK. Strony zostają zapisane w pliku PDF w folderze Pictures (Obrazy), My Pictures (Moje obrazy) lub w lokalizacji wybranej w oknie File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików), a aplikacja powraca do okna Office Mode (Tryb biurowy). com/onlineguides/pl/perfv33perfv330/html/files/step_11. gif"/>

Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć program Epson Scan.

Podręcznik planisty systemu Epson Cpd 9992

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planisty systemu Epson Cpd 9992

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planisty systemu Epson Cpd 9992