Podręcznik użytkownika i instrukcje Haier L15t12w C

Podręcznik użytkownika i instrukcje Haier L15t12w C to kompletny zestaw informacji dotyczących użytkowania i konfiguracji urządzenia. Podręcznik zawiera dokładne instrukcje krok po kroku dotyczące wszystkich funkcji urządzenia, wraz z informacjami na temat bezpieczeństwa, konserwacji i naprawy. Podręcznik użytkownika jest także dobrze połączony z instrukcjami dotyczącymi obsługi i instrukcjami dotyczącymi ustawień, które pomogą użytkownikowi w pełni wykorzystać potencjał urządzenia. Zawiera on również wskazówki dotyczące przechowywania urządzenia, jak również informacje na temat zasilania i zarządzania energią.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcje Haier L15t12w C

hp-support-head-portlet

Działania

 • ${title}

Trwa ładowanie...

hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

Szukaj

hp-hero-support-search

Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie
  hp-detect-load-my-device-portlet
  hp-product-information-portlet

  Masz już konto HP? Wybierz z posiadanych przez ciebie produktów.Zaloguj się/Zarejestruj się

  Wybierz inny produkt

  Dodaj ten produkt do Mojego pulpitu

  Ten produkt został dodany do pulpitu

  hp-product-builder-portlethp-pdp-secondary-navigation-portlet

  hp-promotion-tiles-portlethp-country-locator-portlet

  Kraj/region:Polskahp-product-warranty-check

  Lodówka

  HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
  * = MP, MX, PG, PH, PB, PW

  Lodówka

  EN

  Instrukcja obsługi

  Lodówka

  DE

  Bedienungsanleitung

  Refrigérateur

  FR

  Tryb pracy

  lodówka

  IT

  Przewodnik użytkownika

  ES Instrukcja del usuario

  PT

  NL Obsługa

  Mlody

  PL

  Podręcznik użytkownika

  Chladnicka

  CZ

  Uzivatelská pirucka

  Htszekreny

  HU

  Instrukcja obsługi

  EL

  BG

  PL OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru/materiału łatwopalnego. Symbol wskazuje, że istnieje ryzyko pożaru ze względu na użycie materiałów łatwopalnych. Uważaj, aby nie spowodować pożaru przez zapalenie materiałów łatwopalnych.
  DE WARNUNG: Brandgefahr / Brennbare Stoffe. Das Symbol weist darauf hin, dass aufgrund der Verwendung von brennbaren Materialien eine Brandgefahr besteht. Achten Sie darauf, dass Sie kein Feuer verursachen, indem Sie brennbare Materialien entzünden.
  FR UWAGA: Risque d'incendie/matériau łatwopalny. Le symbole indique qu'il ya un risque d'incendie car des materiaux infects sont utilisés. Veillez à ne pas provoquer d'incendie en manipulant des matériaux infuels.
  IT AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiale infiammabile. Symbol indica, który jest esiste un rischio di incendio poiché vengono utilizzati materiali infiammabili. Prestare attenzione a non provocare un incendio dando fuoco a materiale infiammabile.
  ES ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/materiał łatwopalny. El símbolo indica que existe un riesgo de incendio ya que se utilizan materiales inflamables. Proceda con cuidado para evitar encender material inflamable y causar un incendio.
  PT AVISO: Risco de incêndio/material inflamável. O simbolo indica que existe risco de incêndio devido ao uso de materiais inflamáveis. Cuidado para evitar provocar um incêndio ao materiał acender inflamável.
  NL WAARSCHUWING: Materiał Brandgevaar/ontvlambaar. Het symbool geeft aan dat er brandgevaar bestaat omdat ontvlambare materialen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u geen brand veroorzaakt door het ontsteken van ontvlambaar materiaal.
  HU FIGYELEM! Tzveszély/gyúlékony anyagok. Szzimbolum tzveszélyre utal, mivel termék gyúlékony anyagokat tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy ne okozzon tüzet a gyúlékony anyagok meggyújtásával.
  2

  PL OSTRZEENIE: ryzyko poaru/materialy latwopalne. Symbol oznaczający ryzyko poaru, ponieważ uywane s materialy latwopalne. Naley uwaa, aby nie spowodowanie poaru przez zaplon materialów latwopalnych. CZ WAROVNÍ! Nebezpecí pozáru / holavý materiál. Symbol oznacuje nebezpecí pozáru, protoze se používají holavé materiály. Dbejte na to, aby nedoslo k zapálení holavého materiálu. E! /... BG: /.,,..
  3

  Instrukcja obsługi
  Chłodziarko-zamrażarka HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
  * = MP, MX, PG, PH, PB, PW
  EN

  Dziękuję Ci

  EN

  Dziękujemy za zakup produktu Haier.
  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą w jak najlepszym wykorzystaniu urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację. Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby w każdej chwili można było się z nią zapoznać w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli sprzedajesz urządzenie, oddajesz je lub zostawiasz podczas przeprowadzki, upewnij się, że przekazałeś również tę instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
  Legenda
  Ostrzeżenie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
  Ogólne informacje i wskazówki
  Informacje dotyczące środowiska
  Sprzedaż
  Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzkie. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby je poddać recyklingowi. Pomóż w recyklingu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Zwróć produkt do lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z gminą

  OSTRZEŻENIE!
  Ryzyko obrażeń lub uduszenia! Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Przed prawidłową utylizacją upewnij się, że przewody obwodu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Odetnij przewód zasilający i wyrzuć go. Wyjmij tace i szuflady, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.
  Stare urządzenia nadal mają pewną wartość rezydualną. Przyjazna dla środowiska metoda utylizacji zapewni, że cenne surowce można odzyskać i ponownie wykorzystać.
  Cyklopentan, łatwopalna substancja nieszkodliwa dla ozonu, służy jako ekspander do pianki izolacyjnej.
  Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w innym przypadku.
  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt, obsługiwanym przez profesjonalistów.

  2

  EN

  Treść

  1 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa ……………………………………………………………………………………………………… 4 2 - Przeznaczenie …… ………………………………………………………………………………………………………….. 9 3 - Opis produktu ……… ………………………………………………………………………………………… 12 4 - Panel sterowania …………………………… …………………………………………………………………………………….. 13 5 - Użytkowanie …………………………………… …………………………………………………………………………………………….. 14 6 - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ……………………… …………………………………………………………………………………. 24 7 - Wyposażenie ………………………………………… ……………………………………………………………………… 25 8 - Pielęgnacja i czyszczenie …………………………………………… ………………………………………………………… 27 9 - Rozwiązywanie problemów ……………………………………………………………… ……………………………………….. 30 10 - Instalacja ………………………………………………………………………………… …………………………………. 34 11 - Dane techniczne ……………………………………………………………………………………… ……………………… 39 12 - Obsługa klienta …………………………………………………………………………………………………… …… 40

  3

  1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  EN

  niższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! : OSTRZEŻENIE!

  Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych. Usuń wszystkie opakowania i trzymaj poza zasięgiem dzieci. Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia
  Urządzenie zawsze obsługują co najmniej dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.
  Instalacja
  Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad i wokół urządzenia.
  OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.
  Nigdy nie umieszczaj urządzenia w adamp obszar lub miejsce, w którym może zostać zachlapany wodą. Czyste i suche rozpryski wody i plamy miękką czystą szmatką.
  Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np. Piecyków, grzejników).
  Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim do jego wielkości i zastosowania.
  Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z zasilaniem. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z elektrykiem.
  Urządzenie zasilane jest z zasilacza 220-240 VAC / 50 Hz
  rozruchu lub uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki, lub może wystąpić nietypowy hałas podczas pracy. W takim przypadku należy zamontować regulator automatyczny. Nie należy używać rozgałęźników ani przedłużaczy. OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia. OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony. Nie stawaj na kablu zasilającym.
  4

  EN

  1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE!
  Użyj osobnego uziemionego gniazdka dla źródła zasilania, które jest łatwo dostępne. Urządzenie musi być uziemione. Tylko dla Wielkiej Brytanii:

  pliance, wtyczka powinna być dostępna.
  OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
  Codzienny użytek
  To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
  Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać
  urządzeń chłodniczych, ale nie wolno czyścić i instalować urządzeń chłodniczych. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia. Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna

  i okien i nie odłączać przewodu zasilającego lodówki

  zamrażarka / zamrażarka lub jakiekolwiek inne urządzenie.

  -

  bient w zakresie od 10 do 38 ° C. Urządzenie może nie działać

  prawidłowo, jeśli zostanie pozostawiony przez długi czas w temperaturze powyżej lub poniżej

  niski wskazany zakres.

  wody) na lodówce / zamrażarce, aby uniknąć obrażeń ciała

  spowodowane upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.

  Nie ciągnij za półki na drzwiach. Drzwi można wyciągnąć ukośnie,

  półka na butelki może zostać wyciągnięta lub urządzenie może się przewrócić.

  5

  1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  EN

  OSTRZEŻENIE!
  Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą uchwytów. Szczelina między drzwiami a szafką jest bardzo wąska. Nie wkładaj rąk do drzwi lodówki / zamrażarki tylko wtedy, gdy w zasięgu ruchu drzwi nie ma dzieci.
  Nigdy nie przechowuj butelkowanego piwa ani napojów, płynów w butelkach lub puszkach (poza wysokim procentem)tage spirytusy), zwłaszcza napoje gazowane w zamrażarce, ponieważ pękają podczas zamrażania.
  Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem z
  W urządzeniu nie wolno przechowywać lekarstw, bakterii ani środków chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów wymagających ścisłej temperatury.
  Sprawdź stan żywności, jeśli doszło do nagrzania w zamrażarce.
  Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Przy wysokich ustawieniach mogą wystąpić ujemne temperatury. Uwaga: butelki mogą pęknąć
  Nie dotykać zamrożonych produktów mokrymi rękami (nosić rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z zamrażalnika. Istnieje ryzyko zamarznięcia lub powstania pęcherzy po mrozie. PIERWSZA pomoc: natychmiast trzymać pod bieżącą zimną wodą. Nie odsuwaj się!
  Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą przymarznąć do powierzchni.
  Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Odczekaj co najmniej 7 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
  OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

  6

  EN

  1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE!
  Konserwacja / czyszczenie
  Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji.
  Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.
  Odłączając urządzenie, trzymaj wtyczkę, a nie kabel. Nie czyścić urządzenia twardymi szczotkami, szczotkami drucianymi,
  detergent w proszku, benzyna, octan amylu, aceton i podobne roztwory organiczne, roztwory kwaśne lub zasadowe. Proszę czyścić specjalnym detergentem do lodówek / zamrażarek, aby uniknąć uszkodzeń. Na koniec użyj ciepłej wody i roztworu sody oczyszczonej - około łyżki stołowej sody oczyszczonej na litr / kwartę wody. Dokładnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha. Nie używaj proszków do czyszczenia ani innych ściernych środków czyszczących. Nie myć zdejmowanych części w zmywarce. spraye, grzejniki elektryczne, takie jak grzejnik, suszarka do włosów, odkurzacze parowe lub inne źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
  uniknąć zagrożenia. Nie próbuj naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia przez:
  samego siebie. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Jeśli podświetlenie lamps są uszkodzone, należy je wymienić
  der, aby uniknąć zagrożenia. Co najmniej raz w roku usuwaj kurz z tyłu urządzenia

  7

  1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  EN

  Do czyszczenia urządzenia nie używaj zraszania wodą ani pary. Nie czyść zimnych szklanych półek ani szklanych drzwi gorącą wodą.
  Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
  Jeśli nie używasz urządzenia na dłuższy czas, zostaw je otwarte, aby zapobiec gromadzeniu się w nim nieprzyjemnych zapachów.

  Informacje o gazie chłodniczym

  OSTRZEŻENIE!

  (R600a). Upewnij się, że obwód czynnika chłodniczego nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować uszkodzenie wzroku
  źródła, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów zasilających urządzenia lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta. W przypadku kontaktu oczu z czynnikiem chłodniczym, natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast wezwij okulistę. OSTRZEŻENIE: Układ chłodniczy znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Nie rób
  instalować, obsługiwać i serwisować urządzenie ściśle według instrukcji i skontaktować się z profesjonalnym przedstawicielem lub naszym serwisem posprzedażnym w celu utylizacji urządzenia.

  OSTRZEŻENIE!
  W przypadku lodówek z funkcją wody lodowej należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenie: W przypadku urządzeń nieprzeznaczonych do podłączenia do źródła wody: OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń przeznaczonych do podłączenia do źródła wody: OSTRZEŻENIE: podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Jeśli chcesz wyczyścić system wodny, zapoznaj się z instrukcją obsługi. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą posprzedażową.

  8

  EN

  2-Przeznaczenie

  2. 1 Przeznaczenie

  To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak

  -

  -

  menty; - gospodarstwa agroturystyczne i przez klientów w hotelach, motelach i innych domach–

  środowiska typu tial;

  - środowiska typu bed and breakfast;

  - catering i podobne zastosowania niedetaliczne.

  Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, i

  Lodówka / zamrażarka: - Wyjąć żywność. - Odłącz przewód zasilający. - Opróżnij i wyczyść zbiornik na wodę. - Wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem. - Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów w
  z boku.
  przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie należy czyścić przynajmniej raz na cztery tygodnie
  dla dobrej konserwacji i zapobiegania zapachom przechowywanej żywności. Zawsze utrzymuj uszczelkę drzwi w czystości. (1. ) Proszę wyszorować lodówkę wewnątrz i na zewnątrz, w
  łącznie z uszczelką drzwi, półką na drzwiach, szklanymi półkami, pudełkami itp., z miękkim ręcznikiem lub gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent). (2. ) W przypadku przypadkowego rozlania płynów wszystkie skażone elementy należy wyjąć i umieścić pod bieżącą wodą. Po umyciu wytrzeć i wysuszyć. (3. ) Jeśli jest rozlana śmietana (np. Śmietana, topiące się lody), należy usunąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je do

  wodą, osusz i włóż z powrotem do lodówki / zamrażarki. (4. ) W przypadku, gdy jakaś mała część lub komponent dostanie się do wnętrza
  lodówce (między półkami lub szufladami), użyj małej miękkiej szczoteczki, aby ją wyjąć. Jeśli nie możesz dotrzeć do części, skontaktuj się z serwisem Haier.

  9

  2-Przeznaczenie

  EN

  Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących zaleceń:

  konstrukcje:

  -

  -

  wzrost temperatury w przedziałach aplikacji

  ance.

  - Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i

  dostępne systemy odwadniające.

  -

  instalacja wodna podłączona do źródła wody, jeśli woda nie była

  ciągnione przez 5 dni.

  -

  -

  zamrażarkę / zamrażarkę, tak aby nie stykała się z innymi ani nie kapała na nią

  - Dwugwiazdkowe przedziały na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i produkcji kostek lodu.
  - Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
  - Jeśli urządzenie chłodnicze jest pozostawione puste przez dłuższy czas, -
  pleśń odpowietrzająca rozwijająca się w urządzeniu. Szczegóły na najbardziej odpowiedniej części w komorze
  biorąc pod uwagę rozkład temperatur, które mogą występować w
  instrukcji.

  10

  PL Utylizacja

  2-Przeznaczenie

  Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że ​​tego produktu nie wolno traktować jak zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu,
  serwis lub sklep, w którym dokonałeś zakupu. -
  skontaktuj się z profesjonalnym agentem lub naszym serwisem posprzedażnym, aby pozbyć się urządzenia.
  OSTRZEŻENIE! Ryzyko zranienia lub uduszenia!
  Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej
  i szuflad, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.
  2. 2 Akcesoria Sprawdź akcesoria i literaturę zgodnie z poniższą listą (Rys. 2. 2):

  2 klipsy 11

  Opis 3-produktów
  Ogłoszenie
  Zdjęcie urządzenia (rys. 3)

  EN
  +9 (10) 11 12 13 XNUMX XNUMX+XNUMX (XNUMX) XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX+XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

  7
  8 A: Zamrażarka 1 Sufit camp 2 Kostkarka do lodu z pojemnikiem na lód 3 Kanał powietrzny 4 Dozownik wody i lodu 5 Półki do przechowywania 6 Czujnik 7 Szuflady

  14
  B: Lodówka 8 Regulowane nóżki 9 Kanał powietrzny 10 Sufit lamp 11 Tacka na jajka 12 Półka na drzwiach/uchwyt na butelki 13 Półki 14 Szuflady

  12

  PL Panel sterowania (rys. 4)
  ac

  4-panel sterowania
  4 b1 b2 h f1 f2 dge

  Panel sterowania (rys. 4)

  A

  E

  B

  F

  C

  G

  H
  Przyciski: A Włączanie / wyłączanie funkcji wakacyjnej B Regulacja temperatury zamrażarki C Reset filtra D Włączanie / wyłączanie funkcji kostkarki do lodu E Włączanie / wyłączanie funkcji Auto Set F Regulacja temperatury lodówki G Przełącznik blokady panelu H Wybór funkcji dozownika

  D
  Wskaźniki: a Tryb wakacyjny b1 Temperatura zamrażarki b2 Tryb Super Freeze c Stan wymiany filtra d Stan kostkarki e Stan Auto Set f1 Temperatura lodówki f2 Tryb Super-Cool g Blokada panelu h Stan dozownika

  13

  5-użycie

  EN

  Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 2 godziny przed podłączeniem go do zasilania. Patrz rozdział INSTALACJA
  5 Zobacz tryb ręcznej regulacji. Klawisze na panelu sterowania to klawisze sensorowe, które mogą reagować przy lekkim dotknięciu palcem.

  5

  sekundy. W przypadku jakichkolwiek ustawień, z wyjątkiem funkcji dozownika, panel sterowania musi być odblokowany. 14

  EN

  5-użycie

  Tryb Auto Set zaleca użycie trybu Auto Set: W tym trybie
  Dotknij klawisza „E” (Auto Set) (Rys. 5. 7. 1-1). Powtarzając powyższe kroki lub wybierając tryb Holiday Super-Freeze / Super-Cool, można ponownie wyłączyć tę funkcję.
  Tryb automatycznego ustawiania
  W trybie Auto Set temperatura lodówki i zamrażarki nie może być regulowana ręcznie.

  5 "
  15

  5-użycie

  EN

  Urlop lub Auto Set) jest włączone lub wyświetlacz jest zablokowany. Odpowiedni wskaźnik zacznie migać wraz z brzęczykiem.

  "

  "

  Ta funkcja zostanie automatycznie wyłączona po około 6 godzinach

  .

  Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.

  146

  EN

  5-użycie

  "

  Funkcja Super-Freeze wyłącza się automatycznie po około 50 godzinach. Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.
  Funkcja wakacyjna

  (Święto)

  Wakacje

  Gdy funkcja Holiday jest aktywna, w lodówce nie wolno przechowywać żadnych towarów.

  17

  5-użycie

  EN

  1. 1

  Powtarzając krok 2 - krok 4, można ponownie wyłączyć tę funkcję.
  Jeśli kostki lodu nie są potrzebne przez dłuższy czas, należy wyłączyć funkcję kostkarki do lodu, opróżnić pojemnik i włożyć wyczyszczony pojemnik.

  5. 11. 1-2

  5. 1-1

  1. Rys. 1-2
  3.
  4.

  Ryc. 1-1

  18

  EN

  5-użycie

  Nie umieszczaj kostek lodu, które nie zostały wyprodukowane przez kostkarkę, do pojemnika na lód, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.

  1.

  Rys. 2

  2. 1-2

  -

  3. Upewnij się, że szklanka znajduje się blisko wylotu dystrybutora, aby zapobiec wypadnięciu pokruszonego lodu. 4.

  Nigdy nie wkładaj napojów w puszkach ani jedzenia do pojemnika na lód, ponieważ spowoduje to uszkodzenie
  Nie zdejmuj pokrywy kostkarki do lodu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

  2. 3.

  19

  5-użycie

  EN

  1.

  Przy pierwszym użyciu należy nacisnąć dźwignię dozownika przez 3 minuty, aby usunąć powietrze z przewodu.
  Jeśli lubisz bardzo zimną wodę, włóż do szklanki kilka kostek lodu z pojemnika na lód.

  ani wody (około 7 szklanek) nie należy pić. 20

  EN

  5-użycie

  4

  1

  5

  2

  6 3
  7

  8

  9

  21

  5-użycie

  EN

  1 2
  22

  EN
  najpierw ugotowane, w przeciwnym razie może stać się niejadalne.

  5-użycie

  23

  6-wskazówki dotyczące oszczędzania energii

  EN

  Otwierać drzwi urządzenia możliwie jak najmniej i na krótko.
  Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby urządzenie utrzymywało szuflady, pojemnik na żywność i półki w stanie fabrycznym, a żywność powinna być umieszczana jak najdalej, bez blokowania wylotu powietrza z kanału.

  24

  EN

  7-Wyposażenie

  7. 3 7. 3
  7. 4 7. 1 Jeśli lód lub woda nie są potrzebne przez dłuższy czas, można zamknąć zawór między dopływem wody a urządzeniem.
  7. 2 7. 2 Wyjmowanie pojemnika na lód (rys. 2)
  Podnieś pojemnik. Wyciągnij pojemnik.
  25

  7-Wyposażenie

  EN

  7. 3 Ponowna instalacja pojemnika na lód (rys. 3)
  Aby ponownie zainstalować pojemnik na lód, wspornik w kształcie litery U za pojemnikiem na lód (1 na Rys. 3) musi być wyrównany z odpowiednią metalową konstrukcją. Wykonaj czynności od 7. 2 w odwrotnej kolejności.

  7. 5 Światło

  26

  EN

  8-Pielęgnacja i czyszczenie

  27

  8-Pielęgnacja i czyszczenie

  EN

  8. 3 Rozmrażanie

  8. 4 Wymiana diody LED-lamps

  3 W 8. 5 Wymiana filtra

  OSTRZEŻENIE!

  z gniazdka sieciowego.

  8. 5-1

  8. 5-2

  2

  „SU / P4 Y4 4 FDV JOHUIFQ

  1

  A

  C

  OSTRZEŻENIE!

  1. Zdejmij (1) zatrzask blokujący (C) po obu stronach
  2.
  Odwrotna kolejność. Włóż wtyczkę do gniazdka i otwórz wodę
  4. Zresetuj wskaźnik „Change Filter”: Dotknij klawisza „C” (reset filtra) przez 3 sekundy, wskaźnik „c” zgaśnie (rys. 8. 5-2).

  wolne od wycieków!

  Uważaj, aby wąż nie został zgnieciony, zagięty ani skręcony

  28

  EN

  8-Pielęgnacja i czyszczenie

  29

  9-Rozwiązywanie problemów

  EN

  30

  EN

  9-Rozwiązywanie problemów

  31

  9-Rozwiązywanie problemów

  EN

  32

  EN

  9-Rozwiązywanie problemów

  33

  10-Instalacja

  EN

  38
  - Rozszerzona temperatura (SN): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C;
  - Umiarkowana (N): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C;
  - Subtropikalne (ST): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C;
  - Tropical (T): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C;

  158. 8 cm 110. 3 cm

  Aby uzyskać wystarczającą wentylację 110. 3 cm
  urządzenie ze względów bezpieczeństwa,

  informacje o wymaganej wentylacji

  przekroje poprzeczne muszą być obserwowane

  158. 8 cm

  ved (ryc. 10. 4).

  Uwaga: W przypadku urządzenia wolnostojącego: niniejsze urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

  10. 5-6

  34

  EN

  10-Instalacja

  1. Potnij rurę na dwie części za pomocą wymaganego
  (B1) i kran z wodą (B2) (rys. 5-1). Upewnij się, że uzyskasz kwadratowe cięcie za pomocą ostrego noża.
  B1

  10. 5-1
  F

  E

  A

  1 / 2 "

  D

  B2

  3 / 2 "

  2. Włożyć rurę (B1) ok. 12 mm w głąb

  10. 5-3 B1 Art. Nr 601-0005 - S xS 661-9 - S ecuring
  B1

  10. 5-2

  3. Zabezpieczyć rurę opaską blokującą (C) zgodnie z Rys. 5-3. Powtórz kroki 2 i 3 z rurą (B2) po drugiej
  5. Podłączyć koniec rury (B2) do jednego z adapterów „D” lub „E i F”, który pasuje do magistrali wodociągowej (Rys. 5-4).
  6. Wyjąć zatyczkę z zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-5). Podłączyć koniec B1 do zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-6).
  8. Otwórz zawór wody, aby sprawdzić, czy system nie przecieka
  OSTRZEŻENIE!
  Upewnij się, że połączenia są zawsze mocne, suche i szczelne.
  Upewnij się, że wąż nigdy nie jest zgnieciony, zagięty ani skręcony.

  C 3/4 ″

  A

  Art. Nr 601-0010 - S xS 661-9 - Pi pe do filtra
  A

  B2

  1 / 2 "

  10. 5-4

  1
  E

  F
  2

  2

  10. 5-5

  1
  1 2

  10. 5-6

  35

  10-Instalacja

  EN

  36

  EN

  10-Instalacja

  Drzwi mogą się przewrócić i zranić ludzi lub ulec uszkodzeniu podczas wykonywania tych czynności, należy zachować większą ostrożność podczas demontażu i montażu drzwi. Zwolnij lewą stronę dwóch złączek wodnych w lewym przednim rogu u dołu urządzenia: naciśnij i przytrzymaj kołnierz, jak pokazano na rysunku, i wyjmij rurę wodną. (Rys. 10-1). Odkręcić śrubę osłony zawiasu i zdjąć osłonę (rys. 10-2). Podczas zdejmowania drzwi zamrażarki odłącz wszystkie przewody oprócz przewodu uziemiającego.

  2

  3

  1

  10. 10-2

  37

  10-Instalacja

  10. 10-3

  10. 10-4

  3.

  4.

  EN
  (Rys. 10-3) (Rys. 10-4)

  5.
  Uwaga: drzwi lodówki
  Zdjęcia przedstawiają demontaż drzwi komory zamrażarki. W przypadku drzwi lodówki użyj odpowiednich części po drugiej stronie.

  38

  EN
  Chłodzenie objętościowe (L) Zamrażanie objętościowe (L)

  11-Dane techniczne
  2019 / 2016
  HSR3918FI * / HSOBPIF9183 / HSOGPIF9183
  K 393 337 178

  38 Klasa emisji hałasu i poziom hałasu w powietrzu (db (A) re 1pW)
  Moc wejściowa rozmrażania (W)

  SN-N-ST C (40)
  515 200 1775/908/659

  39

  Usługa 12-niestandardowa

  EN

  40

  EN
  * Czas trwania gwarancji urządzenia chłodniczego
  Minimalna gwarancja to: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, Tunezja nie jest wymagana żadna gwarancja prawna.
  * Okres części zamiennych do naprawy urządzenia
  Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez okres minimum siedmiu lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu. Klamki, zawiasy drzwiowe, tace i kosze na okres minimum 10 lat oraz uszczelki drzwi na okres minimum XNUMX lat, po wprowadzeniu na rynek ostatniego egzemplarza modelu. *Pomoc techniczna Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą webstrona: https://corporate. haier-europe. com/en/ W sekcji „webstronie”, wybierz markę swojego produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany do konkretnego webstrona, na której można znaleźć numer telefonu i formularz kontaktowy z pomocą techniczną * Więcej informacji na temat produktu można znaleźć pod adresem: https://eprel. ec. europa. eu/
  41

  HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
  *= MP, MX, PG, PH, PB, PW
  BG

  BG

  , Hajer.
  ,,., –,.
  ,.
  ,,,,,.

  .,..,,..

  !
  !
  .,,...,,.
  .,.
  ,,,.
  ,,.
  –,,,,,.
  2

  BG

  1 ………………………………………………………………………… 4

  2 ………………………………………………………………………………………….. 9

  3- …………………………………………………………………………………………………………….. 12

  4 …………………………………………………………………………………. 13

  5 …………………………………………………………………………………………………… 14

  6 ……………………………………………………………………. 24

  7 ………………………………………………………………………………………………. 25

  8 ………………………………………………………………………………………… 27

  9 …………………………………………………………………. 30

  10 ………………………………………………………………………………………………. 34

  11 …………………………………………………………………………………….. 39

  12 ……………………………………………………………………………. 40

  3

  1 -

  BG

  11 -
  ,!

  !
  ,..,,
  .,.

  . – 10.
  :.
  ,..
  (., ).
  ,.,.
  220 240 V AC/50 Hz.,..
  . :
  . :,, –
  ,,

  4

  BG

  1 -

  !
  ,..
  :: (), (). ()..

  8-,,.
  , 3 8
  ,. 3-,
  ,.
  .,.,
  , /. 10 38°C.,. (,, ) /,,..,.

  5

  1 -

  BG

  !
  ..,. /.
  , (),,.
  ,..,.
  .. :
  ()... :.!
  ,,,. 7,,.
  :,,.

  6

  BG

  1 -

  !
  /
  ,,.,
  . 7,,.,.,,,,,,., /,......,,,. :,.,,,.,..,,,.,,....,,.

  7

  1 -

  BG

  !
  IZOBUTAN (R600a).,..,,..
  :..,,,,.

  !
  ,, :
  , :
  :, :
  :.,,.,,.

  8

  BG

  2 -

  22 -
  2. 1

  –, ;
  –,, ; –; –.,, Święto" /: -. –. –, –. –, –
  .,,
  . ),,
  ,,,..,, (). ),.. ),,,, 40°C,, /. ) (),,.,, Hajer.

  9

  2 -

  BG

  ,, : –. –,,. -, 48;,,, 5. – /,., /. –,,,. –,. –,,,,,.
  -,,.

  10

  BG

  2 -

  ,

  .

  -

  .

  ,

  ,

  . -

  ,,,

  ,

  .

  ,,,. 2
  (. 2):

  6, 35 6, 35

  2

  11

  3-

  BG

  33-

  ,.
  (. 3)

  O: 1. 6.

  B: 8. 9. 12. /
  13. 14.

  12

  BG
  (. 4)

  4 -
  44 -

  :
  ,, Święto". BCD. E. FGH

  :
  wakacje"
  b1 b2,, Super zamrażanie” c
  d
  i -
  f1
  f2,, Super fajne” gh

  13

  5 -

  BG

  55 -
  5. 1
  ,,,.
  , 2,..
  ,.,, Super-Cool”,, Super-zamrażanie”.
  5°C -18°C...,.
  5. 2
  . 3 /
  ,...
  :
  5°C () -18°C ()..
  , 12,. 4 /
  ,, G” (3) 3,.
  ,, g” (. 4).,,.
  3.
  :
  , 30.,. 5
  30...

  14

  BG

  5 -

  5. 6
  1,.. 7,. 7
  :
  5. 1
  ,..
  1.,,, G” (.
  2.,, E” () (. 1-1)
  3. „, ” (. 1-2).
  ,, Wakacje”/,, Super-Zamrożenie”/,, Super-Cool”,.
  :
  ,, ”. 2
  ,, :
  5. 1
  1.,,, G” (.
  2.,, F” (),. (f1) (. 2-1).
  3.,, F” (), (. 2-2).. 1°C 1°C 9°C. 5°C.
  4.,, F” (),, 5..
  15

  5 -

  BG

  :

  , (,, Super-Cool”,,, Super-zamrażanie”,,, Wakacje”,, „).,. 2
  1.,,, G” (.
  2.,, B” (),. (b1) (. 2-3).
  3.,, B” (), (. 2-4).. 1°C -14°C 24°C. -18°C.
  4.,, B” (),, 5..

  :

  :

  5. 8 „Super fajne”

  ,, Super fajne", ().,, Super fajne". 1., –
  ,, G” (. 2.,, F” () 3.
  ,, f2″. (. 8).,, Super fajne".

  :
  6.
  ,, ",, Święto".

  16

  BG

  5 -

  5. 9,, Super zamrażanie”
  -.,.,, Super-zamrożenie”.,,, Super-zamrożenie” 12.
  2.,, B” () 3.,, b2″. 9).
  „Super zamrażanie”.

  :
  „Super zamrażanie” 50. 10 „Wakacje”
  17°C., ().. 1.,
  ,, G” (. 2.,, A” (Wakacje) 3.
  ,, a". 10).,.

  !
  ,, Święto",. +17°C.

  17

  5 -

  BG

  5. 11
  ,.
  ,.,., 1, 1, -24°C 25°C.
  1., –
  .
  2.,
  ,, G” (. „D” (. ). „d”
  (. 11). 2 4,.
  :
  ,.
  ,,,,. 1
  1.,, W kostkach”,.
  „W sześcianie” (.
  3., –
  ,.

  :
  ,, 24.
  (20),,.

  18

  BG

  5 -

  :
  -,.
  ,,
  ,. 3
  . 2,.,.,,.,. 2 1.,, Zmiażdżony”,.,, Zgnieciony"
  (. 2). 1-2)
  . 3.,,
  . 4...
  !
  ,,. 12
  ,. 1.,
  . () (. 12-1).
  3., (. 12-2).
  19

  5 -

  BG

  5. 1 1.,, ”,..
  :
  3,.
  –..,.,
  . 13
  6 (. 13).,..
  /.

  :
  .,,, –.
  (20) (7). 13. 1 „C” (3) 3.,, " (C).
  :
  ,,.

  20

  BG

  5 -

  5. 14
  5. 1
  5 ° C.
  .,, – –. (),. /,.
  ,,,,....,,. 1):
  1. 2,,
  . 4,
  . 5/6,, 7,. 8,, 9,.

  21

  5 -

  BG

  5. 2
  -18 ° C.
  12 „Super zamrażanie”; 4.
  ,, – –. 2, 5.
  –,.,.,,.
  !,,.. ).. 2):

  1 –,,,.
  2 XNUMX XNUMX /-

  :
  , 10,.
  , –,,.
  , (.. ),,.,,.
  22

  BG

  5 -

  .,,.
  -18°C 2 12 (. : 3 12, : 6)
  ,.!
  .,. 3 XNUMX,, :
  .!
  -,.
  -18°C -.
  ,,..

  23

  6 -

  BG

  66 -

  , ().
  ., -.
  ,, Super-Cool”,, Super-zamrażanie”.
  -.

  –, –, -,.

  24

  BG

  7 -

  77 -
  7. 1
  .
  1.,,
  (1) (2) (7. 1).
  2.,
  -,. 2 /
  /:
  1. / (1) (. / (2). /
  ,. 3
  , (1), (2) (. 3)
  ,. 4
  7. 1
  ,. 2 (. 2)
  1.. 2.. 3..

  25

  7 -

  BG

  7. 3 (. 3), U (1. 3).
  :
  . 5
  ,,

  26

  BG

  8 -

  !

  88 -

  .

  !
  ,,,,,,.,,.
  ,,
  ,,.
  (8.
  5,,. 2
  ,.,,.

  27

  8 -

  BG

  8. 3
  🇧🇷 🇧🇷
  8. 4 LED
  !
  PROWADZONY.,.,,.. : 12 V;. 3 W
  8. 5
  6,,,, ” (c) (. 13)..
  !
  ,.
  1. (1) (C) (A) (2) (. ;. 1.
  3.,.
  4.,, „:,, C”() 3,,, c” (.
  !
  ,,!,.

  28

  BG

  8 -

  8. 6
  ,, Święto":
  ().
  , -.

  :
  . 7
  1.. –
  . 45°,
  .
  !
  ,,

  29

  9 -

  BG

  99 -
  .,, -,..

  !

  .

  9. 1

  .

  ·. ·.
  ·.

  · -.
  · 8 12,.

  ·,,

  .

  ·

  ·.

  · –,. 24,.

  ·

  ·

  ·

  ·

  /. ·

  ·

  ,,

  .

  ·

  .

  ·

  ,,
  ...

  30

  BG

  9 -

  .
  · SuperChłodzenie/Superzamrożenie.
  ·
  .
  · SuperCool/Super zamrażanie.
  ·,.

  · ·

  ·

  .

  ·

  ·

  ·

  .

  · ·

  .

  ,

  .

  ·,

  .

  · / /.

  · /.

  ·

  ·

  ,,

  .

  · ·,

  .

  ·,..

  ·,.

  31

  9 -

  BG

  ·.

  ,.
  ·
  ·. ·
  .
  ·.!

  · PROWADZONY. ·.,.

  ·

  ·

  .
  ,,

  ·
  ·.

  · – ·. 0, 15 MPa

  ·

  ·.

  · / ·

  /

  ·

  ·.

  12. · – ·
  0, 15 MPa

  .

  ·..

  ·...

  32

  BG

  9 -

  ·.

  ·
  .

  ,

  ·

  ·

  ·

  ,,

  · -
  ·,. 2

  5. : / -.

  5,.

  ,.,,, – (),.

  :
  ,.

  33

  10 -

  BG

  1010 -
  10. 1
  !
  ,,
  ,,.
  10. 2
  10°C 38°C,. (, ). – (SN):
  10°C 32°C; - (N):
  16°C 32°C; - (NS):
  16°C 38°C; - (T):
  16°C 43°C;
  10. 3
  (. 3):: 158, 8: 110, 3
  10. 4
  , (. :: –
  . 5
  – (. 5-1.
  !
  .

  34

  BG

  10 -

  !
  .. –
  ..., 0, 6..
  :
  0, 15. 0, 6. 0°C..
  , (A) (B1) (B2) (. 5-1).,. (B1). 12 (A) (. 5-2)... (C). 2 3 (B2)
  5. (B2),, D”,, E”,, F”, (. B1 (.
  8.,,.
  !
  ,,!
  ,,.
  35

  10 -

  BG

  10. 6
  .
  1.. 6).
  3...,.. 7
  ,, (. 7).
  , (. 7-1). 7-2). (: 3)
  10. 8
  ,,.,., 2 (. 8),.

  36

  BG

  10 -

  10. 9
  :,....
  !
  , (). 10
  ,, – (. 10).
  !
  .... 45°
  . :,,. 10-2).,.

  37

  10 -

  BG

  3.,, (. 10 -3).
  4., (. 104),.,.
  5.,.,.
  :
  .,,.

  38

  BG

  11 -

  1111 -
  11. 1 () 2019/2016

  Haier

  HSR3918FI * / HSOBPIF9183 / HSOGPIF9183

  F

  (kWh/)1)

  393

  ()

  337

  ()

  178

  > 14 ° C

  ()
  (/24)
  10 ° C 38 ° C.
  (db(A) re 1pW)

  5 10
  SN-N-ST
  C (40)

  1) 24..

  11. 2
  () / (WA) (//)

  515 220-240 V ~/ 50 Hz
  200 15 R600a 0, 15-0, 6 1775/908/659

  11. 3
  ,,, CE”.

  39

  12 -

  BG

  1212 -
  Haiera.,.
  ,,,, ”www. haier. com,
  .
  ,, ”,,..

  ,, –:

  Haier

  *

  Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese

  *

  Haier Iberia SL Str. Garcia Faria, 49-51 08019
  Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg
  Haier AGD UK Co. Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR

  -FR -NL

  *,, www. com

  Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451
  Haier Polska Sp. z oo Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa

  40

  BG
  *:
  : 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 6,.
  *:
  ,,.,,, 10.
  *, : https://corporate. haiereurope. com/en/.,, ”,.,.
  *,, : https://eprel. eu/
  41

  Dokumenty / Zasoby

  Lodówka Haier [pdf] Podręcznik użytkownika
  Lodówka, HSR3918FI, HSOBPIF9183, HSOGPIF9183

  Referencje

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  HD Ready Digital LCD TV and
  HD Ready Digital LCD TV/DVD Combi
  USER'S MANUAL
  MODEL:
  L15T11W-A, L15TA11W, L15T11W-C,
  L15TC11W, L19T11W-A, L19TA11W,
  L19T11W-C, L19TC11W, L22T11W-A,
  L22TA11W, L22T11W-C, L22TC11W,
  L15T12W-A, L15TA12W, L15T12W-C,
  L15TC12W, L19T12W-A, L19TA12W,
  L19T12W-C, L19TC12W, L22T12W-A,
  L22TA12W, L22T12W-C, L22TC12W,
  Please read this manual carefully before
  LT15T1W, LT19T1W, LT22T1W,
  using your television and keep this manual
  LT15T1BW, LT19T1BW, LT22T1BW,
  for future reference.
  LT15

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  CONTENT Safety Notice......................................................................................... 1 Front Panel Control................................................................................ 2 Connection........................................................................................... 3 Remote Control..................................................................................... 4-5 Remote Control...........................................................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  Safety Notice To prevent fire or electric shocks please read the instruction before installing, using and cleaning the television. Please read all the instructions before operation; Please keep the manual for future reference; Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer: Before operation, make sure the operating voltage of this unit is corresponds with your house electrical supply; Do not place the unit on unstable or in dusty and humid places; Never put
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Front Panel Controls Other inch SOURCE MENU VOL- VOL+ CH- CH+ STANDBY 2 3 4 5 1 15 inch SOURCE MENU VOL- VOL+ CH- CH+ POWER 12W 11W 6 6 7 7 T1 (The figure above and the description of the button may be different, just see the actual set. ) Control Panel Function 1. Standby switch 2. SOURCE Select the input signals: PC/COMPONENT/DVD/HDMI/DTV TV/SCART/S-VIDEO 3. MENU Press to select the main menu 4. VOL- Volume down / Left orientation to adjust the item in the OSD VOL+ Volume up / Right orientation
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  ANT IN AUDIO IN Pr Pb Y S-VIDEO TV SCART VGA IN HDMI Connection Options DVD STOP PLAY/PAUSE OPEN/CLOSE PREV NEXT DVD insert (Please refer to actual product of the DVD slot) COMPONENT Input Connect a component SCART video/audio Connect to the DVD/ device to these jacks VGA /COMPONENT/ VCR/broadcasting S-VIDEO Audio Input HDMI receiver or other Connect the PC output Connect to HDMI equipment connector from a PC to output of other the audio input port equipment ANT IN AUDIO IN Pr Pb Y S-VIDEO TV SC
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Remote Control Key Functions(for TV/DVD Combi) When using the remote control, aim it Buttons on the remote control towards the remote sensor on the TV Stand By DVD Open/close Picture Mode STANDBY P. STD OPEN/CLOSE Scan 10+ DVD 10+ SCAN SWAP CALL MUTE Mute Swap Call Screen Display 1234 Program Number NICAM 567 8 Source Exchange SOURCE Digital Selector -/-- 9 0 DTV/DVD DTV/DVD NICAM Volume/Channel Selection P+ MENU Zoom MENU V- V+ DVD Audio DVD STOP ZOOM AUDIO Tune Menu Button P- DVD SETUP STOP SET
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Remote Control Key Functions(for TV/DTV only) When using the remote control, aim it Buttons on the remote control towards the remote sensor on the TV Stand By STANDBY SLEEP Q. VIEW NICAM NICAM Sleep PC AUTO AD DISPLAY MUTE Switch to PC mode Return the last watched program channel Mute 1234 Automatically adjust in PC mode Call Screen Display 567 8 Program Number SOURCE Picture mode -/-- 90 Source Exchange P. STD DTV/TV Digital Selector P+ DTV/TV Volume/Channel Selection V- MENU V+ MENU Sound mode S
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Remote Control Key Functions Installing Batteries 1. Open the cover of the battery compartment at the back of the remote control. 2. Insert two AA alkaline batteries in the compartment. (plus and minus poles to respective mark) 3. Replace the cover of the battery compartment. 1 2 3 Precautions As strong light may interfere the Make sure that there is no signals, change your position to obstacle between the remote operate the remote controller if controller and television set. the television cannot
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  Connection Instructions Grounding Ensure that you connect the grounding / earth wire to prevent possible electric shock. If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes. External Equipment Connections Antenna Connection - Antenna or Cable Service with a Cable Box Connections - For optimum picture quality, adjust antenna direction if needed. Mult
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  Connection Instructions VGA Input You can use your LCD-TV as a monitor for your personal computer using a VGA cable (not supplied). Connection and use steps: 1. Read the user guide supplied with your computer and ensure that it has a VGA connector; 2. Make sure that the power of the LCD -TVandthePCareoff; 3. ConnectaDtype15-pin VGAinterface VGA IN cable ( not supplied) to the VGA video interface connector on the PC. Then connect the other end to the PC video interface connector on the back of the
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Connection Instructions COMPONENT (If connected to S-VIDEO, select the S-VIDEO external input source. ) 3. Refer to the DVD player's manual for operating instructions. Component Input ports To get better picture quality, connect a DVD player to the component input ports as shown below. S-VIDEO Input - To avoid picture noise (interference), leave an adequate distance between the VCR and TV Connection and use steps: 1. Read the user guide supplied with your AV devices and ensure that it has S-Video c
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Connection Instructions SCART Input 1. Connect the scart lead from the external device(DVD players, settop boxes or game consoles, to the TV SCART socket. Press SOURCE to select SCART mode. 3. Press Play button on external equipment and it should appear on the screen. SCART External equipment HDMI Input HDMI TV HDMI Devices Connect the cable from the HDMI devices to the TV HDMI, as shown in the figure. Howtouse 1. Select the HDMI source by using the SOURCE button on the remote control. Opera
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Basic Operating Instructions Turn on the LCD-TV When the POWER(STANDBY) button on the remote control P. STD OPEN/CLOSE STANDBY 10+ SCAN SWAP CALL MUTE is pressed and the LCD-TV is turned on, the indicator light on 1234 the front of the LCD-TV changes from red to green. When the 567 8 SOURCE 9 0 -/-- LCD-TV is turned off using the POWER(STANDBY) button, NICAM DTV/DVD P+ the LCD-TVwill go into standby mode and the indicator light V- MENU V+ ZOOM AUDIO turns red. P- STOP SETUP PAUSE/STEP TUNE REV FW
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Basic Operating Instructions Select the TV Channel You can use the number keys on the remote control to directly select TV channels. The LCD-TV can store up to 100 channels, and you can press the keys on the remote control or on the panel to make a selection. 1. if you want to choose any channel from 0 to 9, please press the -/-- button until - is indicated on the screen and then press the relevant key on the remote control. for example: if you want to choose channel 8, just press the Key numbe
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Menu Operations 1. Press MENU button to display the main menu, and V+/V-to select the main menu. Press P+/P- to scroll through the options 3. Press V+/V- buttons to make changes to the parameters 4. Press the EXIT button to exit the menu Picture Menu Options Picture quality can be adjusted for any input separately. The picture quality on the screen can be adjusted as follows: 1. Press MENU button and V+/V- until the following menu appears on the screen. Press P+/P- button to enter the pi
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Menu Operations Picture Menu Options Continued 3. Press V+/V- button to increase and decrease the level to match your preference. 4. Repeat step 2 and step 3 until desired picture quality has been achieved. Functions: BRIGHTNESS:Adjust the brightness of the picture. By increasing the level, it will add more light to dark parts of the picture and by decreasing the level, it will add more dark to light parts of the picture. CONTRAST: The image becomes higher as the number increase. SHARPNESS:
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Menu Operations Audio Menu Options Continued 2. Press P+/P- button to enter the audio menu and to go up and down to select the desired option. Repeat step 2 and step 3 until desired sound quality has been achieved. Functions: VOLUME: Adjust the volume of your TV BALANCE: Adjust the balance of the audio output from left to right. When indication value of balance increases towards 100, sound of the left sp
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  Menu Operations Function Menu Options 1. FUNCTION INPUT SOURCE TV LANGUAGE ENGLISH TXT LANGUAGE PAN EUROPEAN TXT EAST/WEST EAST BLUE SCREEN ON DISPLAY MODE 4:3 Only available for special series RESET HOTEL LOCK Only available for some countries 2. Press P+/P- button to enter the function menu and to go up and down to select the desired option. Press V+/V- button to increase and decrease the level to adjust the selecte
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Menu Operations Function Menu Options Continued LOCK SET PASSWORD TUNER LOCK OFF PROG. SET TV PROG. NUM 4 SOURCE LOCK CHILD LOCK OFF MAX VOLUME 50 VOL. SET OFF INITIAL VOLUME 50 CLEAR LOCK PASSWORD: The password can be changed. Press P+/- to select PASSWORD and V+ to enter. The screen will display NEW PW: ----, then enter the new password and the screen display CONFIRM PW: ----, if the same password is entered correctly twice, the password will be changed. TUNER LOCK: Press P+/- to select Tuner
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  Menu Operations Function Menu Options Continued Press P+/- button to select desired option. Press V+/- button to set up the mode. If some source is set on, The screen will display blue background with the mute mode and Lock icon when you enter the source. In lock on mode, when screen is blank, SOURCE LOCK will be always displayed on the screen. If you want to cancel the lock of some source mode, enter SOURCE LOCK submenu and set the mode off, or activate CLEAR LOCK. MAX VOLUME:Press P+/- butto

  Podręcznik użytkownika i instrukcje Haier L15t12w C

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcje Haier L15t12w C

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcje Haier L15t12w C