Podręcznik wdrażania C Lion 09 615

Podręcznik wdrażania C Lion 09 615 to kompletny zbiór zasad i instrukcji wdrażania języka programowania C Lion 09 do tworzenia aplikacji na platformę iOS. Zawiera on wszystko, czego potrzebujesz, aby wystartować, od tworzenia projektów, instalowania narzędzi, konfigurowania narzędzi do języka C Lion i tworzenia aplikacji. Podręcznik wdrażania C Lion 09 615 został opracowany z myślą o programistach iOS, którzy chcą zbudować aplikacje za pomocą języka C Lion 09. Zawiera on wszystko, od wstępnych wytycznych dotyczących projektowania aplikacji po wytyczne dotyczące tworzenia i wdrażania aplikacji na platformę iOS. Podręcznik zawiera także informacje na temat zarządzania aplikacjami i porady dotyczące optymalizacji aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania C Lion 09 615

Czym jest zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)?

Urządzenia iOS, iPadOS, macOS oraz tvOS zawierają wbudowany szablon roboczy obsługujący zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM). MDM umożliwia bezpieczne konfigurowanie urządzeń drogą bezprzewodową za pośrednictwem wysyłanych do nich profili i poleceń, niezależnie od tego, czy urządzenia należą do użytkownika, czy do organizacji. Możliwości MDM obejmują uaktualnianie oprogramowania oraz ustawień urządzeń, nadzorowanie zgodności z zasadami organizacyjnymi, a także zdalne wymazywanie oraz zdalne blokowanie urządzeń. Użytkownicy mogą zarejestrować w MDM własne urządzenia, natomiast urządzenia należące do organizacji mogą zostać zarejestrowane w MDM automatycznie przy użyciu usługi Apple School Manager (dla edukacji).

Sposób działania MDM

Gdy profil rejestracji zostanie zaakceptowany (przez urządzenie lub przez użytkownika), do urządzenia dostarczane są profile konfiguracji zawierające pakiety danych. Następnie możesz bezprzewodowo dystrybuować, zarządzać i konfigurować aplikacje i książki kupione za pomocą usługi Apple School Manager. Aplikacje mogą być instalowane samodzielnie przez użytkowników lub instalowane automatycznie, zależnie od ich rodzaju, sposobu przypisania do urządzenia oraz tego, czy dane urządzenie jest urządzeniem nadzorowanym.

Czym jest nadzór?

Nadzór nad urządzeniem oznacza zwykle, że jest ono własnością tej organizacji. Funkcja ta zapewnia dodatkową kontrolę nad konfiguracją urządzenia oraz umożliwia stosowanie dodatkowych ograniczeń.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Nadzór nad urządzeniami Apple w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Zagadnienia związane z wyborem rozwiązania MDM

Istnieje wiele rozwiązań MDM oferowanych przez różnych producentów. Przed wybraniem rozwiązania MDM należy ocenić, jakie jego aspekty są najważniejsze z punktu widzenia danej organizacji, na przykład opcje hostingu lub cena. Poniższe porady mogą pomóc w podjęciu decyzji.

Porada: Jest niezwykle istotne, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie MDM przed wdrożeniem urządzeń. Zmiana w trakcie wdrażania może wymagać wymazania wszystkich urządzeń i ponownej ich rejestracji.

  • Lokalizacja na serwerze lokalnym lub w chmurze: Rozwiązanie MDM może być zlokalizowane na serwerze lokalnym lub w chmurze. MDM to lekki protokół oparty o HTTPS, pozwalający na zarządzanie urządzeniami znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie, zapewniający niski przesył danych, dzięki czemu nadaje się on idealnie do zlokalizowania w chmurze. Jeśli Twoja organizacja wybierze rozwiązanie internetowe (czyli zlokalizowane w chmurze), pozwoli to na znaczne zredukowanie lub całkowite pominięcie wielu kroków konfiguracyjnych opisanych w tym dokumencie.

  • Obsługa urządzeń: Niektóre rozwiązania MDM oferują kompleksową obsługę urządzeń Apple określonych typów (na przykład komputerów Mac lub iPhone'ów), inne natomiast oferują obsługę różnych platform. Możesz wybrać różnych dostawców MDM, aby każdy typ urządzeń był obsługiwany przez wyspecjalizowane rozwiązanie. Jest to bardzo proste dzięki funkcji automatycznego przypisywania w Apple School Manager według typu urządzenia. Możesz także wybrać dostawcę rozwiązania MDM, który obsługuje wszystkie typy urządzeń Apple, które są używane w Twojej organizacji.

  • Funkcje przeznaczone dla edukacji: Niektórzy dostawcy MDM oferują funkcje specjalnie dostosowane do środowisk edukacyjnych. Upewnij się, że dostawca usługi MDM obsługuje takie rozwiązania, jak usługa Apple School Manager, aplikacja Klasa, Zadane, funkcja Wspólny iPad, a także wszystkie funkcje edukacyjne wprowadzone w najnowszych wersjach systemów operacyjnych Apple.

  • Usługi zapytań i raportowania: Rozwiązanie MDM może wysyłać do urządzeń Apple zapytania dotyczące różnych informacji, w tym numeru seryjnego urządzenia, kodu UDID i adresu MAC karty Wi-Fi, a w przypadku komputerów Mac także statusu szyfrowania FileVault. Może również wysyłać zapytania dotyczące oprogramowania, na przykład wersji urządzenia i ograniczeń, a także listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Dzięki tym informacjom można upewnić się, że użytkownicy mają zainstalowane właściwe aplikacje. Systemy iOS i iPadOS obsługują zapytania o czas ostatniej archiwizacji w iCloud oraz o skrót konta, do którego przypisana jest dana aplikacja zalogowanego użytkownika. System tvOS obsługuje zapytania MDM do zarejestrowanych urządzeń Apple TV o informacje dotyczące zasobów, takich jak język, region i organizacja.

  • Dostęp do pomocy technicznej producenta i zasady jej świadczenia: MDM jest usługą o znaczeniu krytycznym. Należy ocenić zakres wsparcia technicznego, usług oraz szkoleń zapewnianych przez dostawcę rozwiązania MDM.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji możesz utworzyć listę rozwiązań MDM spełniających wymagane kryteria, a następnie skonfigurować je na próbę przy użyciu kilku testowych urządzeń, aby sprawdzić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji. Apple School Manager pozwala na łączenie z więcej niż jednym rozwiązaniem MDM, a także przypisywanie urządzeń do różnych serwerów w miarę potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo: Choosing an MDM Solution (Wybieranie rozwiązania MDM).

Wymagania dotyczące sieci związane z usługą MDM

Podczas instalowania i konfigurowania rozwiązania MDM należy wziąć pod uwagę ważne kwestie dotyczące konfiguracji sieci, protokołu zabezpieczeń TLS, usług infrastruktury, usług Apple oraz archiwizacji danych.

Po zainstalowaniu rozwiązania MDM obsługiwanego lokalnie należy skonfigurować wszystkie rzeczy wymienione poniżej. Skonfiguruj i przetestuj każdą z nich już w początkowej fazie, aby zapewnić bezproblemowe wdrażanie urządzeń. Jeśli rozwiązanie MDM jest zarządzane zewnętrznie lub zlokalizowane w chmurze, dostawca MDM może obsługiwać wiele poniższych rzeczy w Twoim imieniu:

  • DNS: Rozwiązanie MDM musi używać pełnej, jednoznacznej nazwy domeny, możliwej do rozpoznania zarówno z wnętrza sieci organizacji, jak i spoza niej. Pozwala to serwerowi na zarządzanie urządzeniami łączącymi się lokalnie lub zdalnie. Aby utrzymać połączenie z klientami, nazwa domeny nie może ulegać zmianie.

  • Adres IP: Większość rozwiązań MDM wymaga statycznego adresu IP. Jeśli adres IP ulega zmianie, istniejąca nazwa DNS musi pozostać taka sama.

  • Konfigurowanie MDM przy użyciu TLS: Wymiana danych między urządzeniami Apple a rozwiązaniem MDM jest szyfrowana przy użyciu protokołu HTTPS. Do zabezpieczania tej wymiany danych wymagany jest certyfikat TLS (dawniej SSL). Nie wdrażaj urządzeń bez certyfikatu wydanego przez znany urząd certyfikacji. Zwróć uwagę na datę wygaśnięcia certyfikatu. Pamiętaj, aby odnowić certyfikat, zanim upłynie jego ważność.

  • Porty zapory sieciowej: W celu zapewnienia dostępu do rozwiązania MDM z zewnątrz i z wewnątrz sieci niezbędne jest otwarcie określonych portów zapory sieciowej. Większość rozwiązań MDM przyjmuje połączenia przychodzące przy użyciu protokołu HTTPS przez port 443. Zarówno rozwiązanie MDM, jak i urządzenia muszą mieć połączenie z usługą powiadomień w trybie push firmy Apple (APN). Przed listopadem 2020 roku rozwiązania MDM używały portów 2195 i 2196 z APN, klienty korzystają z portu 5223. Po listopadzie 2020 roku rozwiązania MDM będą używać portu 2197.

Porada: Twoje rozwiązanie MDM może udostępniać klucze deponowania oraz kody pominięcia blokady aktywacji, tokeny inicjujące macOS, oraz inne unikalne dane ważne dla ciągłości dostępu do urządzenia. Z tego powodu upewnij się, że masz kompleksową strategię odzyskiwania po awarii dla lokalnej instalacji MDM. Zaleca się regularne testowanie kopii zapasowych i przywracania.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

komputerów Mac

Podręcznik wdrażania komputerów Mac został połączony z Podręcznikiem wdrażania iPhone'a oraz iPada oraz dokumentem Ustawienia zarządzania urządzeniami mobilnymi dla administratorów IT w jeden nowy przewodnik zatytułowany Wdrażanie na platformie Apple. Uaktualnij swoją zakładkę.

Był pomocny?

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Bezproblemowe wdrożenie urządzeń Apple wymaga odpowiedniego przygotowania. Wykonaj przedstawione poniżej kroki jeszcze przed otrzymaniem urządzeń, aby przygotować podstawy do wdrożenia.

Podczas drugiego etapu usługa Apple School Manager pomaga zintegrować iPady oraz Maki z Twoim środowiskiem i usprawnić wdrożenie. Użyj usługi Apple School Manager do połączenia z rozwiązaniem (MDM), przypisywania urządzenia, konfigurowania ustawień urządzeń, łączenia dostawcy tożsamości (IdP) i katalogami studentów, tworzenia zarządzanych Apple ID, przypisywania roli, konfigurowania zasad i ustawień oraz kupowania zawartości. Po skonfigurowaniu wszystkiego skonfiguruj środowisko testowe, aby przetestować i dostosować plan wdrożenia.

Aby dowiedzieć się więcej o podstawowych zadaniach i zasobach niezbędnych do skonfigurowania urządzeń Apple oraz zarządzania nimi, obejrzyj wideo: Prepare Devices for Learners (Przygotowywanie urządzeń dla uczniów). Omawiane tematy to między innymi wybór modelu wdrożenia, rejestracja urządzeń w rozwiązaniu MDM oraz wdrażanie podstawowych aplikacji dla uczestników zajęć.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Podręcznik wdrażania C Lion 09 615

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania C Lion 09 615

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania C Lion 09 615