Szybki start i informacje Asus M3n72 T Deluxe

Asus M3N72-T Deluxe to szybki startowy model płyty głównej oparty na platformie AMD Socket AM3. Płyta główna wyposażona jest w złącze AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2 (AM3) i podstawową moc obliczeniową. M3N72-T Deluxe wyposażona jest w zintegrowany zestaw magistral DDR3 oferujący szybki dostęp do pamięci operacyjnej i maksymalną pojemność do 16 GB. Sprzęt posiada także interfejs PCI Express x16, który pozwala na szybką i wydajną wymianę danych z kartą graficzną. Płyta główna wyposażona jest w technologię ASUS Xtreme Design, która zapewnia energooszczędność i bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, M3N72-T Deluxe posiada także wbudowane narzędzia do kontroli temperatury i zarządzania zasilaniem, co pozwala użytkownikom na łatwą kontrolę wydajności systemu.

Ostatnia aktualizacja: Szybki start i informacje Asus M3n72 T Deluxe

Aplikacje, ustawienia, pliki — to wszystko możesz znaleźć w menu Start. Po prostu wybierz przycisk Start na pasku zadań. Następnie do swoich możliwości przypinaj aplikacje i programy.

Uwaga: Uczniowie korzystający z Windows 11 SE mogą zobaczyć inny wybór aplikacji w menu Start. Aplikacjami zarządzają ich Administracja IT. Dowiedz się więcej

Wprowadzenie

Aby przypiąć ulubione aplikacje do menu Start, wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) aplikację, którą chcesz przypiąć. Następnie wybierz pozycję Przypnij do ekranu startowego .

Aby zgrupować aplikacje w foldery, po prostu przeciągnij aplikację na inną za pomocą myszy lub dotyku lub wyróżnij aplikację za pomocą klawiatury i użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + <strzałki w lewo lub w prawo>.

Aplikacje i programy w zasięgu ręki

Często używane aplikacje można otwierać z poziomu sekcji Przypięte lub zalecane w menu Start. Możesz przejść do pozycji Wszystkie aplikacje i przewinąć listę aplikacji w dół, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i programy alfabetycznie, od A do Xbox.

Moc jest z Tobą

Zablokuj komputer lub wyloguj się z komputera, przełącz się na inne konto lub zmień awatar, wybierając swój obraz (lub ikonę Konta, jeśli nie dodano obrazu osobistego) w lewym dolnym rogu menu Start.

Gdy zechcesz na chwilę odejść, użyj przycisku zasilania w prawym dolnym rogu menu Start, aby uśpić, ponownie uruchomić komputer lub całkowicie wyłączyć komputer.

Aby wprowadzić inne zmiany w wyglądzie menu Start, wybierz pozycję Start , a następnie pozycję Ustawienia > Personalizacja > Start. Następnie możesz zmienić aplikacje i foldery wyświetlane w menu Start lub przypisać mniej lub więcej miejsca do sekcji Przypięte i zalecane.

Porada: Możesz również uzyskać dostęp do ustawień menu Start, przytrzymując i wybierając (lub klikając prawym przyciskiem myszy) w samym menu Start i wybierając pozycję Ustawienia startowe.

Aplikacje, ustawienia, pliki — to wszystko możesz znaleźć w menu Start.

Wprowadzenie

Menu Start możesz sporządzyć, przypinając aplikacje i programy lub przenosząc i grupując kafelki. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, zmień rozmiar menu Start.

Aplikacje i programy w zasięgu ręki

Możesz otworzyć Eksploratora plików, Ustawienia i inne często używane aplikacje, korzystając z obszaru po lewej stronie menu Start. Przewiń listę aplikacji w dół, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i programy alfabetycznie, od A do Xbox.

 1. Menu (po rozwinięciu są wyświetlane nazwy wszystkich elementów menu)

 2. Konto

  Eksplorator plików

  Ustawienia

  Power (Zasilanie)

Moc jest z Tobą

Zablokuj komputer lub wyloguj się z niego, przełącz się na inne konto albo zmień awatar, wybierając swój obraz (lub ikonę Konta, jeśli nie dodano spersonalizowanego obrazu) po lewej stronie menu Start.

Gdy chcesz zrobić sobie przerwę, użyj przycisku zasilania  w dolnej części menu Start, aby uśpić, ponownie uruchomić lub całkowicie wyłączyć komputer.

Aby wprowadzić inne zmiany w wyglądzie menu Start, wybierz pozycję Start , a następnie pozycję Ustawienia > Personalizacja > Start , aby zmienić aplikacje i foldery wyświetlane w menu Start. net/pl-pl/media/95110084-60e8-e851-ba6b-3624fbd05e47. png" alt="Ustawienia menu Start" loading="lazy"/>Szybki start: dołączanie do usługi Microsoft Sentinel | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

W tym przewodniku Szybki start włączysz usługę Microsoft Sentinel, a następnie skonfigurujesz łączniki danych w celu monitorowania i ochrony środowiska. Po połączeniu źródeł danych przy użyciu łączników danych wybierz z galerii utworzonych fachowo skoroszytów, które umożliwiają uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie danych. Te skoroszyty można łatwo dostosować do Twoich potrzeb.

Usługa Microsoft Sentinel zawiera wiele łączników dla produktów firmy Microsoft, na przykład łącznik Microsoft 365 Defender service-to-service Connector. Możesz również włączyć wbudowane łączniki dla produktów innych niż Microsoft, na przykład Syslog lub Common Event Format (CEF). Dowiedz się więcej o łącznikach danych.

Globalne wymagania wstępne

 • Aktywna subskrypcja platformy Azure. Jeśli go nie masz, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.

 • Obszar roboczy usługi Log Analytics. Dowiedz się, jak utworzyć obszar roboczy usługi Log Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych usługi Log Analytics, zobacz Projektowanie wdrożenia dzienników usługi Azure Monitor.

  W obszarze roboczym usługi Log Analytics używanym dla usługi Microsoft Sentinel może być domyślnie przechowywana wartość 30 dni. Aby upewnić się, że można używać wszystkich funkcji i funkcji usługi Microsoft Sentinel, należy podnieść okres przechowywania do 90 dni. com/pl-pl/azure/azure-monitor/logs/data-retention-archive" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie zasad przechowywania i archiwizowania danych w dziennikach usługi Azure Monitor.

 • Uprawnienia:

 • Aby włączyć usługę Microsoft Sentinel, musisz mieć uprawnienia współautora do subskrypcji, w której znajduje się obszar roboczy usługi Microsoft Sentinel.

 • Aby korzystać z usługi Microsoft Sentinel, musisz mieć uprawnienia współautora lub czytelnika w grupie zasobów, do której należy obszar roboczy.

 • Może być konieczne inne uprawnienia do łączenia określonych źródeł danych.

 • Microsoft Sentinel to płatna usługa. Przejrzyj opcje cennika i stronę cennika usługi Microsoft Sentinel.

 • Zapoznaj się z pełnymi działaniami przed wdrożeniem i wymaganiami wstępnymi dotyczącymi wdrażania usługi Microsoft Sentinel.

  Włączanie usługi Microsoft Sentinel

  1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal. Upewnij się, że wybrano subskrypcję, w której została utworzona usługa Microsoft Sentinel.

  2. Wyszukaj i wybierz pozycję Microsoft Sentinel.

  3. Wybierz pozycję Dodaj.

  4. Wybierz obszar roboczy, którego chcesz użyć, lub utwórz nowy. Możesz uruchomić usługę Microsoft Sentinel w więcej niż jednym obszarze roboczym, ale dane są izolowane do jednego obszaru roboczego. Należy pamiętać, że domyślne obszary robocze utworzone przez Microsoft Defender dla chmury nie są wyświetlane na liście. Nie można zainstalować usługi Microsoft Sentinel w tych obszarach roboczych. com/pl-pl/azure/sentinel/media/quickstart-onboard/choose-workspace. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie obszaru roboczego podczas włączania usługi Microsoft Sentinel. " data-linktype="relative-path"/>

   Ważne

  5. Po wdrożeniu w obszarze roboczym usługa Microsoft Sentinel nie obsługuje obecnie przenoszenia tego obszaru roboczego do innych grup zasobów ani subskrypcji.

   Jeśli obszar roboczy został już przeniesiony, wyłącz wszystkie aktywne reguły w obszarze Analiza i włącz je ponownie po pięciu minutach. Powinno to być jednak skuteczne w większości przypadków, aby powtórzyć, jest nieobsługiwane i podejmowane na własne ryzyko.

  6. Wybierz pozycję Dodaj usługę Microsoft Sentinel.

  Konfigurowanie łączników danych

  Usługa Microsoft Sentinel pozyskiwa dane z usług i aplikacji, łącząc się z usługą i przekazując zdarzenia i dzienniki do usługi Microsoft Sentinel.

 • W przypadku maszyn fizycznych i wirtualnych można zainstalować agenta usługi Log Analytics, który zbiera dzienniki i przekazuje je do usługi Microsoft Sentinel.
 • W przypadku zapór i serwerów proxy usługa Microsoft Sentinel instaluje agenta usługi Log Analytics na serwerze dziennika systemu Linux, z którego agent zbiera pliki dziennika i przekazuje je do usługi Microsoft Sentinel.
 • Z menu głównego wybierz pozycję Łączniki danych. Spowoduje to otwarcie galerii łączników danych.

 • Wybierz łącznik danych, a następnie wybierz przycisk Otwórz łącznik.

 • Na stronie łącznika są wyświetlane instrukcje dotyczące konfigurowania łącznika oraz wszelkie inne instrukcje, które mogą być konieczne.

  Jeśli na przykład wybierzesz łącznik danych usługi Azure Active Directory, który umożliwia przesyłanie strumieniowe dzienników z Azure AD do usługi Microsoft Sentinel, możesz wybrać typ dzienników, które chcesz pobrać — dzienniki logowania i/lub dzienniki inspekcji.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj odpowiedni przewodnik po połączeniu lub dowiedz się więcej o łącznikach danych usługi Microsoft Sentinel.

 • Na karcie Następne kroki na stronie łącznika są wyświetlane odpowiednie wbudowane skoroszyty, przykładowe zapytania i szablony reguł analizy, które towarzyszą łącznikowi danych. Możesz użyć tych metod zgodnie z rzeczywistym użyciem lub zmodyfikować je — w taki sposób możesz natychmiast uzyskać interesujące szczegółowe informacje w danych.

  Po skonfigurowaniu łączników danych dane zaczynają przesyłać strumieniowo do usługi Microsoft Sentinel i są gotowe do rozpoczęcia pracy. Dzienniki można wyświetlić we wbudowanych skoroszytach i rozpocząć tworzenie zapytań w usłudze Log Analytics w celu zbadania danych.

  Przejrzyj najlepsze rozwiązania dotyczące zbierania danych.

  Następne kroki

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 • Alternatywne opcje wdrażania/zarządzania:

 • Wdrażanie usługi Microsoft Sentinel za pośrednictwem szablonu usługi ARM
 • Zarządzanie usługą Microsoft Sentinel za pośrednictwem interfejsu API
 • Zarządzanie usługą Microsoft Sentinel za pomocą programu PowerShell
 • Wprowadzenie:

 • Wprowadzenie do usługi Microsoft Sentinel
 • Tworzenie niestandardowych reguł analizy do wykrywania zagrożeń
 • Łączenie rozwiązania zewnętrznego przy użyciu wspólnego formatu zdarzeń

Dodatkowe zasoby

Szybki start i informacje Asus M3n72 T Deluxe

Bezpośredni link do pobrania Szybki start i informacje Asus M3n72 T Deluxe

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybki start i informacje Asus M3n72 T Deluxe