Ustawienia Podręcznik Frigidaire Efr492 B

Ustawienia Podręcznik Frigidaire Efr492 B to zaawansowane ustawienia, które oferują użytkownikom szczegółowy dostęp do wszystkich funkcji tego urządzenia. Ustawienia obejmują szczegóły dotyczące wyboru temperatury, wyboru drzwi, wyboru chłodziarki i zamrażarki oraz wyboru typu chłodzenia. Ustawienia te mają również kilka opcji bezpieczeństwa, takich jak zablokowanie przed dziećmi, zablokowanie przed zmianą ustawień i wyłączenie chłodziarki na czas przerwy. Użytkownicy mogą również wybrać wyświetlanie informacji o czasie i datach, a także ustawić szereg alarmów, aby ostrzec ich, gdy temperatura jest za wysoka lub za niska.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienia Podręcznik Frigidaire Efr492 B

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 8. 1 zostało zakończone.

Pomoc techniczna dla systemu Windows 8. 1 zakończyła się 10 stycznia 2023 r.  Zalecamy migrację do systemu Windows 11, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft. 

Dowiedz się więcej

Jeśli występują problemy z komputerem:

 • Odśwież komputer: powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows przy zachowaniu plików i ustawień użytkownika. Pozwala także zachować aplikacje dostarczone z komputerem i aplikacje zainstalowane z Microsoft Store.

 • Zresetowanie ustawień do stanu początkowego: spowoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, jednak z usunięciem plików osobistych, ustawień i aplikacji — z wyjątkiem aplikacji dostarczonych z komputerem.

  Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu to sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie.

Jeśli masz problemy z uruchomieniem (rozruchem) komputera, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny) i przejdź do sekcji „Przechodzenie do ustawień uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows”. Komputer można odświeżyć, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows.

Jeśli chcesz wykonać kopię zapasową plików osobistych i przywrócić je za pomocą historii plików, zobacz Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie w systemie Windows.

Przed rozpoczęciem odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego

Jeśli zaczniesz odświeżać komputer lub resetować jego ustawienia do stanu początkowego, operacja ta zostanie w większości przypadków ukończona automatycznie. Jeśli jednak system Windows będzie potrzebował brakujących plików, pojawi się monit o włożenie nośnika odzyskiwania (zazwyczaj dysku DVD lub napędu przenośnego). W takim przypadku mogą być potrzebne różne rzeczy, zależnie od komputera.

Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8. 1 lub Windows RT 8. 1, będą potrzebne dyski lub napęd przenośny dostarczony z komputerem. Sprawdź informacje dołączone do komputera, aby ustalić, czy producent komputera wyposażył go w ten dysk lub nośnik. W niektórych sytuacjach użytkownik tworzy ten dysk lub nośnik podczas pierwszej konfiguracji komputera.

Jeśli nie takiego dysku ani nośnika, możesz utworzyć je samodzielnie. Potrzebujesz do tego dysku flash USB o pojemności co najmniej 16 GB. Posiadanie dysku odzyskiwania może ułatwić rozwiązanie problemów z komputerem nawet wtedy, gdy komputer się nie uruchamia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania USB.

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie komputera do systemu Windows 8. 1 za pomocą dysku DVD, użyj tego dysku. Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego z systemem Windows 8. 1, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Odświeżanie, resetowanie lub przywracanie

Kliknij dowolne z poniższych łączy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Jeśli komputer nie działa tak dobrze jak wcześniej i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, możesz go odświeżyć przy zachowaniu wszystkich plików osobistych i niezmienionych ustawień.

Uwaga: Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do Windows 8. 1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, odświeżenie go spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu odświeżania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8. 1.

Ostrzeżenie: Aplikacje zainstalowane z witryn internetowych i dysków DVD zostaną usunięte. Aplikacje dostarczone z komputerem i zainstalowane z Microsoft Store zostaną ponownie zainstalowane. Po odświeżeniu komputera system Windows umieści na pulpicie listę usuniętych aplikacji.

Aby odświeżyć komputer

  Szybko przesuń od prawej krawędzi do ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

  Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.

  W obszarze Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików naciśnij lub kliknij pozycję Rozpocznij.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W przypadku pozbywania się komputera, oddawania go lub rozpoczynania z nim pracy od nowa można całkowicie zresetować ustawienia do stanu początkowego. To spowoduje usunięcie wszystkich elementów i ponowne zainstalowanie systemu Windows. 1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, zresetowanie ustawień do stanu początkowego spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu resetowania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.

Ostrzeżenie: Wszystkie pliki osobiste zostaną usunięte, a ustawienia zostaną zresetowane. Wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika zostaną usunięte. Tylko aplikacje dostarczone z komputerem zostaną ponownie zainstalowane.

Aby zresetować ustawienia do stanu początkowego

W obszarze Usuń wszystko i ponownie zainstaluj system Windows naciśnij lub kliknij pozycję Rozpocznij.

Uwaga: Zostanie wyświetlony monit z pytaniem o to, czy dane mają zostać usunięte szybko, czy dokładnie. W przypadku wybrania szybkiego usuwania danych część danych będzie można odzyskać przy użyciu specjalnego oprogramowania. W przypadku wybrania dokładnego usuwania danych proces ten będzie trwał dłużej, ale po jego zakończeniu możliwość odzyskania danych będzie znacznie mniej prawdopodobna.

Jeśli uważasz, że przyczyną problemów z komputerem może być niedawno zainstalowana aplikacja lub sterownik, możesz przywrócić system Windows do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, czyli tzw. punktu przywracania. Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

Uwagi: 

 • Przywracanie systemu nie jest dostępne w systemie Windows RT 8.

  System Windows automatycznie tworzy punkt przywracania po zainstalowaniu aplikacji klasycznej i nowych aktualizacji systemu Windows, jeśli ostatni punkt przywracania jest starszy niż 7 dni. Punkt przywracania można też utworzyć ręcznie w dowolnym momencie.

  Aby przywrócić komputer do stanu z wcześniejszego punktu w czasie

  Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj).

  W polu wyszukiwania wpisz tekst Panel sterowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

  W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst Odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.

  Naciśnij lub kliknij pozycję Otwórz przywracanie systemu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w odświeżaniu, resetowaniu lub przywracaniu komputera, zapoznaj się ze stronami społeczności Poświęconymi naprawom i odzyskiwaniem na forum systemu Windows, aby znaleźć rozwiązania problemów, które napotkały inne osoby.

 • Ustawienia Podręcznik Frigidaire Efr492 B

  Bezpośredni link do pobrania Ustawienia Podręcznik Frigidaire Efr492 B

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ustawienia Podręcznik Frigidaire Efr492 B