Ustawienie Canon Vixia Hf R82

Ustawienie Canon Vixia Hf R82 jest łatwe i szybkie. Aparat wyposażony jest w wygodny ekran LCD, który można używać do łatwej nawigacji po menu. Następnie można wybrać funkcje, takie jak ustawienia jasności, kontrastu, ostrości i balansu bieli. Ustawienia obrazu mogą być dostosowane do własnych potrzeb, dzięki czemu uzyskasz idealny obraz. Ponadto, aparat oferuje różne tryby nagrywania, takie jak pełna rozdzielczość lub tryb ruchu. Tryb ruchu umożliwia rejestrowanie szybszych scen, takich jak wyścigi i akrobacje. Możesz również skorzystać z trybu szybkiego pauzowania, aby uzyskać wyraźniejszy obraz.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie Canon Vixia Hf R82

Ustaw preferencje dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych niezbędnych narzędzi, aby umożliwiać Ci dokonywanie zakupów, poprawić Twoje doświadczenia zakupowe oraz świadczyć usługi, tak jak opisano to w Informacji na temat plików cookie. Używamy również tych plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar odwiedzin w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia.

Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie, aby dopełnić Twoje doświadczenia zakupowe w sklepach Amazon, tak jak opisano to w informacjach na temat plików cookie. Obejmuje to korzystanie z naszych własnych plików cookie i plików cookie innych firm, które przechowują lub mają dostęp do standardowych informacji o urządzeniu np. unikalny identyfikator. Podmioty trzecie używają plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam, dokonywania pomiarów dotyczących tych reklam, analizowania grup odbiorców oraz opracowywania i ulepszania produktów. Kliknij opcję „Dostosuj pliki cookie”, aby odrzucić stosowanie plików cookie, dokonać bardziej szczegółowego wyboru lub dowiedzieć się więcej. W dowolnym momencie możesz zmienić swój wybór. W tym celu wystarczy otworzyć Preferencje dotyczące plików cookie, tak jak opisano to w Informacji o plikach cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób i do jakich celów Amazon wykorzystuje dane osobowe (takie jak historia zamówień w sklepie Amazon), przejdź do strony Informacja o prywatności.

Niestety wystąpił problem podczas zapisywania preferencji dotyczących plików cookie. Spróbuj ponownie.

 1. Kwestia1 Upewnij się, czy kabel zasilania został prawidłowo podłączony i naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby włączyć urządzenie.

  Jeśli miga kontrolka WŁ. (ON), urządzenie przeprowadza inicjalizację. Poczekaj, aż kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać i zacznie świecić ciągłym światłem.

  Uwaga

   W przypadku drukowania dużej ilości danych (np. fotografii lub grafiki) przygotowanie do rozpoczęcia drukowania może trwać dłużej. Gdy kontrolka WŁ. (ON) miga, komputer przetwarza dane i przesyła je do urządzenia. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.

  Kwestia2 Upewnij się, czy kabel USB został starannie podłączony do urządzenia i komputera.

  W przypadku podłączenia urządzenia do komputera za pomocą kabla USB sprawdź, czy są spełnione następujące warunki:

  Jeśli korzystasz z przekaźnika, takiego jak koncentrator USB, odłącz go, podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera i ponownie rozpocznij drukowanie. Jeśli drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia pośredniego.

  Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

  Kwestia3 Jeśli drukujesz za pomocą komputera i są na nim zbędne zadania drukowania, usuń je.

  Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania

  Kwestia4 Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukuj wybrano prawidłową nazwę urządzenia.

  Urządzenie nie będzie drukować prawidłowo, jeśli używasz sterownika przeznaczonego do innej drukarki.

  Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukuj wybrano prawidłową nazwę urządzenia.

  Aby skonfigurować urządzenie jako domyślne, wybierz polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną (Set as Default Printer).

  Kwestia5 Skonfiguruj prawidłowo port drukarki.

  Upewnij się, że port drukarki został prawidłowo skonfigurowany.

  Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

  Wybierz elementy w sposób przedstawiony poniżej.

  W systemie Windows 8 wybierz Panel sterowania (Control Panel) z wysuwanego panelu Ustawienia (Settings)Pulpit (Desktop) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).

  W systemie Windows 7 wybierz w menu Start pozycję Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).

  W systemie Windows Vista w menu Start wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) > Drukarki (Printers).

  W systemie Windows XP w menu Start wybierz kolejno pozycje: Panel sterowania (Control Panel) > Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) > Drukarki i faksy (Printers and Faxes).

  Otwórz właściwości sterownika drukarki dla urządzenia.

  W systemie Windows 8 lub Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Canon XXX Printer” (gdzie „XXX” to nazwa używanego urządzenia), a następnie wybierz polecenie Właściwości drukarki (Printer properties).

  W systemie Windows Vista lub Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Canon XXX Printer” (gdzie „XXX” to nazwa używanego urządzenia), a następnie wybierz polecenie Właściwości (Properties).

  Kliknij kartę Porty (Ports) i sprawdź ustawienia portu.

  Upewnij się, że w polu Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s)) został wybrany port o nazwie „USBnnn” (gdzie „n” to numer), dla którego w kolumnie Drukarka (Printer) jest wyświetlane ustawienie „Canon XXX Printer”.

  Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe:

  Ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub z naszej witryny sieci Web.

  Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB i wybrany jest port o nazwie „USBnnn”, jednak drukowanie się nie rozpoczyna:

  W systemie Windows 8 wybierz opcję My Printer na ekranie Start, aby uruchomić aplikację My Printer. Jeżeli opcja My Printer nie jest wyświetlana na ekranie Start, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj „My Printer”.

  Ustaw odpowiedni port drukarki za pomocą opcji Diagnozuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer). Ustaw prawidłowy port drukarki, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie wybierz nazwę urządzenia.

  W systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows XP kliknij Start i wybierz polecenie Wszystkie programy (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer, a następnie wybierz Diagnozuj i napraw drukarkę (Diagnose and Repair Printer).

  Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, zainstaluj sterowniki MP Drivers znajdujące się na Instalacyjnym dysku CD-ROM lub w naszej witrynie sieci Web.

Kwestia6 Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?

Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) ustawienie Wł. (On).

* Jeśli dla opcji Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) wybrano ustawienie Wł. (On), jakość wydruku może się pogorszyć.

Kwestia7 Jeśli drukujesz przy użyciu komputera, uruchom go ponownie.

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące drukarki są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku .

Gwiazdka (*)

Ustawienia oznaczone symbolem „*1” są dostępne tylko po zamontowaniu dodatkowej szuflady na papier (szuflada 2).

Ustawienia oznaczone symbolem „*2” są dostępne tylko w modelu MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw.

Ustawienia oznaczone symbolem „*3” są dostępne tylko w modelu MF729Cx.

Priorytet ustawień

Ustawienia skonfigurowane w danej aplikacji lub w sterowniku drukarki są nadrzędne w stosunku do tych określonych z poziomu urządzenia. Ustawienia opisane w tej sekcji są szczególnie przydatne w przypadku drukowania w systemach takich jak UNIX, w których sterowniki drukarki są niedostępne.

Dostępność ustawień

Wszystkie opisane w tej sekcji ustawienia, z wyjątkiem ustawienia <Zastąpienie rozmiaru papieru> (Zastąpienie rozmiaru papieru), są dostępne tylko do drukowania PCL. Konfiguracja tych ustawień jest zbędna, gdy na przykład drukowanie jest wykonywane za pomocą sterownika drukarki UFRII LT.

Priorytet ustawień sterownika podczas drukowania

W przypadku wybrania ustawienia <Włącz> ustawienia sterownika drukarki (format i typ papieru) będą miały podczas drukowania wyższy priorytet niż ustawienia urządzenia. Ustawienia można skonfigurować osobno dla szuflady na papier oraz otworu podawania ręcznego. Jeśli został załadowany papier w innym formacie lub innego typu niż określony w sterowniku drukarki, można wybrać opcję wyświetlania komunikatu o błędzie.

Taca wielofunkcyjna

Wyłącz

Włącz

Wymuś wydruk

Błąd wyświetlacza

Szuflada 1

Szuflada 2*1

Kopie *2

Ustawianie liczby kopii wydruków.

1 do 99 (Kopie)

Drukowanie dwustronne *2

Opcja ta pozwala określić, czy wykonany ma zostać wydruk 2-stronny.

Wyłącz
Włącz

Papier domyślny *2

Wybór domyślnego ustawienia formatu i rodzaju papieru, na którym wykonywane będą wydruki.

Nie można oddzielnie ustawiać opcji <Domyślny rozmiar papieru> i <Domyślny typ papieru>. Określ format papieru na ekranie <Domyślny rozmiar papieru>, a następnie określ typ papieru na ekranie <Domyślny typ papieru>.

Domyślny format papieru

Wybór domyślnego ustawienia formatu, na którym wykonywane będą wydruki.

A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
EXEC

Nr 10 (COM10)

Monarch

DL

ISO-C5

Domyślny typ papieru

Wybór domyślnego ustawienia rodzaju papieru, na którym wykonywane będą wydruki.

Zwykły 1 (60-74 g/m²)
Zwykły 2 (70-84 g/m²)

Zwykły 3 (75-90 g/m²)

Z makulatury
Kolorowy
Gruby 1 (86-119 g/m²)
Gruby 2 (120-128 g/m²)
Gruby 3 (129-163 g/m²)
Powlekany 1 (100–110 g/m²)
Powlekany 2 (120-130 g/m²)
Powlekany 3 (155-165 g/m²)
Powlekany 4 (210-220 g/m²)
Folia przezroczysta
Etykiety
Koperta

Jeśli jako format papieru wybrana zostanie koperta (<Nr 10 (COM10)>, <Monarch>, <DL> lub <ISO-C5>) w ustawieniu <Domyślny rozmiar papieru> jako rodzaj papieru dostępna będzie tylko opcja <Koperta>.

Zastąpienie rozmiaru papieru

Funkcja ta pozwala zadecydować, czy włączone ma zostać przełączanie drukowania na papierze formatu A4 i Letter, gdy jeden z tych formatów został załadowany, a drugi nie. Konfiguracja ustawień drukowania z poziomu urządzenia

Jakość druku *2

Konfiguracja ustawień jakości wydruku, takich jak poziom zabarwienia i metody przetwarzania danych obrazu.

Gęstość

Możliwe jest ustawienie poziomu zabarwienia dla każdego koloru. Im wyższa wartość, tym zabarwienie jest ciemniejsze.

Żółty

17 poziomów

Amarantowy

Cyjanowy

Czarny

Ustawienia skonfigurowane w sekcji <Gęstość> są wyłączone, gdy włączone jest ustawienie <Oszczędzanie tonera>.

Gęstość (dokładne dopasowanie)

Regulacja poziomu zabarwienia dla każdego koloru toneru. Istnieje możliwość przeprowadzenia regulacji dla obszarów ciemniejszych (<Wysoki>), obszarów o średnim zabarwieniu (<Średnia>) oraz obszarów jaśniejszych (<Mała>).

Wysoki

Średnia

Mała

Oszczędzanie tonera

Ustawienie pozwalające włączyć tryb oszczędnego zużycia toneru.

Po włączeniu tej opcji cienkie linie i partie dokumentu o niższym poziomie zabarwienia mogą być na wydruku niewyraźne.

Gradacja

Wybór metody przetwarzania danych zapewniającej odzwierciedlenie gradacji. Wybór opcji <Wysoka 2> umożliwia uzyskanie wydruku o wyższej jakości niż przy ustawieniu <Wysoka 1>.

Wysoka 1

Wysoka 2

Tryb specjalny wygładzania

Aby uzyskać efekt miękkości drukowanych obrazów, należy wybrać tryb wygładzania. Jeśli wyniki wydruku przy ustawieniu <Tryb 1> (domyślne) nie są zadowalające, można wykonać wydruk jeszcze raz z innym ustawieniem.

Tryb 1

Tryb 2

Tryb 3

Tryb 4

Tryb 5

Tryb 6

<Menu>  <Ustawienia drukarki>  <Jakość druku>  <Tryb specjalny wygładzania>  Wybierz tryb wygładzania  

<Tryb 1>

Wyraźny wydruk krawędzi tekstu, linii i grafiki o ciemnych kolorach. To ustawienie jest zalecane do wykonywania większości rodzajów wydruków.

<Tryb 2>

Wyraźny wydruk zarówno krawędzi jak i półtonów wewnątrz obrazu.

<Tryb 3>

Wyraźny wydruk linii i tekstu o ciemnych kolorach na tle półtonu.

<Tryb 4>

Wyraźny wydruk krawędzi obiektów (tekstu, linii, grafiki i zdjęć).

<Tryb 5>

Jednolity wydruk obrazów i półtonów.

<Tryb 6>

Jednolity wydruk całego obrazu.

Gdy włączona jest opcja <Rozpraszanie błędów> w ustawieniu <Półtony> (Półtony), tryby <Tryb 1>, <Tryb 2>, <Tryb 3> oraz <Tryb 4> pozwalają na uzyskanie takiego samego rezultatu drukowania jak tryb <Tryb 6>.

Kontrola linii

Wybierz metodę przetwarzania obrazu dla odzwierciedlenia linii.

Priorytet rozdzielczości

Priorytet gradacji

Układ *2

Konfiguracja ustawień układu strony, takich jak krawędź bindowania i szerokość marginesów.

Miejsce oprawy

Ustawienie określające pozycję bindowania arkusza (wzdłuż długiej lub krótkiej krawędzi papieru). W przypadku drukowania 2-stronnego orientacja obrazu jest ustalana automatycznie, aby obiekty były właściwie rozmieszczane na stronie. Na poniższych ilustracjach jest oznaczeniem marginesu.

Kiedy pozycja bindowania znajduje się na długiej krawędzi papieru:

Kiedy pozycja bindowania znajduje się na krótkiej krawędzi papieru:

Długa krawędź

Krótka krawędź

Nie można utworzyć marginesu szycia tylko z tym jednym ustawieniem. Omawianego ustawienia należy użyć w połączeniu z ustawieniem <Margines na oprawę>, aby ustalić margines do wybranej pozycji szycia.

Margines na oprawę

Konfiguracja marginesu bindowania, który zostanie zastosowany razem z pozycją bindowania wybraną w ustawieniu <Miejsce oprawy>.

Od -50, 0 do ±0 do +50, 0 (mm)

Jeśli ustawienie spowoduje przemieszczenie drukowanych danych poza obszar drukowania, dane te nie zostaną wydrukowane.

Przesunięcie krótkiej krawędzi (przód)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem krótkiej krawędzi przedniej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w prawo. Zmniejszenie natomiast ich przesunięcie w lewo.

od -50, 0 do ±0 do +50, 0 (mm)

Ustawienie to można skonfigurować w połączeniu z ustawieniami <Przesunięcie długiej krawędzi (przód)>, <Przesunięcie krótkiej krawędzi (tył)> i <Przesunięcie długiej krawędzi (tył)>. Na przykład skonfigurowanie wszystkich czterech ustawień powoduje przesunięcie drukowanych danych w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C501_L. gif" alt=""/>

Jeśli ustawienia przesunięcia zostaną skonfigurowane w połączeniu z ustawieniem <Margines na oprawę>, ustalone wartości są sumowane.

Przesunięcie długiej krawędzi (przód)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem długiej krawędzi przedniej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w dół. Zmniejszenie natomiast powoduje ich przesunięcie w górę.

Przesunięcie krótkiej krawędzi (tył)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem krótkiej krawędzi tylnej strony arkusza.

Przesunięcie długiej krawędzi (tył)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem długiej krawędzi tylnej strony arkusza.

Automatyczne pomijanie błędów *2

Ustawienie to umożliwia określenie, czy pojawiające się błędy mają być pomijane w celu kontynuacji drukowania, gdy wystąpi błąd związany z drukowanymi danymi. Jeśli wybrano opcję <Wyłącz>, pomijanie błędów można przeprowadzić z poziomu panelu sterowania.

Zastosowanie pomijania błędów powoduje ignorowanie błędów związanych z drukowanymi danymi, dlatego dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo.

Błędy można pominąć ręcznie.
 <Zadanie kopiowania/drukowania>  <Stan zadania>  Wybierz dokument zawierający błędy  <Pomiń błąd>

Przekroczenie czasu oczekiwania *2

Konfiguracja czasu, po którym urządzenie usuwa z pamięci niepełne dane do wydruku. Niepełne dane do wydruku są usuwane przez urządzenie, ponieważ mogą one zawierać błędy uniemożliwiające wydrukowanie kolejnego dokumentu.

5 do 15 do 300 (s)

Należy ustalić wystarczająco długi przedział czasu, aby możliwe było otrzymanie przez urządzenie wszystkich danych do wydruku z komputera, szczególnie w przypadku wydruku dużych ilości danych. Jeśli określony zostanie zbyt krótki przedział czasu, odebranie wszystkich danych do wydruku we właściwym czasie może być niemożliwe.

Indywidualne *2

Skonfigurowanie tego ustawienia umożliwia przetwarzanie danych odebranych z komputera hosta w określonym formacie danych. Wybranie trybu <Autom. > spowoduje, że urządzenie będzie określać format danych odebranych z hosta dla każdego zadania osobno. W przypadku drukowania z aplikacji na komputerze zaleca się wybranie ustawienia <Autom. >.

Autom.

PS

PCL

Tryb koloru *2

Ustawienie umożliwiające określenie, czy wydruk ma być kolorowy czy czarno-biały. Jeśli wybrana zostanie opcja <Automatyczny (kolorowy/czarno-biały)>, tryb koloru będzie przełączany automatycznie, dzięki czemu strony kolorowe będą drukowane w kolorze, a czarno-białe w trybie czarno-białym.

Automatyczny (kolorowy/czarno-biały)

Kolorowy

Czarno-biały

Ustawienia gradacji *2

Skonfigurowanie tego ustawienia umożliwia uzyskanie miększej gradacji grafiki i zdjęć. Wybór opcji <Wygładzanie 1> powoduje umiarkowane wygładzenie obrazu. Wybór opcji <Wygładzanie 2> umożliwia zastosowanie silniejszego efektu wygładzania niż wybór opcji <Wygładzanie 1>. Ustawienie to można konfigurować osobno dla obrazów graficznych i zdjęć.

Gradacja

Wygładzanie 1

Wygładzanie 2

Zastosuj do grafiki

Wyłącz

Włącz

Zastosuj do obrazów

Rozmiar wyjściowy skompresowanego obrazu *2

Ustawienie to umożliwia określenie sposobu postępowania z danymi do wydruku, które są zbyt duże, aby można je było przechować w pamięci urządzenia. Urządzenie może wykonać wydruk tego typu danych o niższej jakości (<Wydruk>) lub anulować drukowanie i wyświetlić komunikat o błędzie (<Błąd wyświetlacza>).

Wydruk wyjściowy
Wyświetl błąd

PCL *2

Konfiguracja ustawień drukowania PCL, takich jak układ strony i jakość wydruku.

Oszczędzanie papieru

Ustawienie umożliwiające określenie, czy zużycie papieru ma być zmniejszane poprzez pomijanie pustych stron dokumentu. Wybór opcji <Włącz> spowoduje, że puste strony nie będą wyprowadzane z urządzenia. Aby wszystkie dane dokumentu były uwzględniane podczas wydruku, łączenie z umieszczonymi w dokumencie pustymi stronami, należy wybrać opcję <Wyłącz>.

Orientacja

Dostępne są dwa ustawienia orientacji strony: <Pionowa> (orientacja pionowa) lub <Pozioma> (orientacja pozioma).

Pionowa

Pozioma

Numer czcionki

Ustawienie umożliwiające określenie używanej czcionki poprzez wybranie odpowiadającego jej identyfikatora czcionki. Listę czcionek PCL razem z próbkami czcionek można wydrukować z poziomu panelu sterowania. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/SS729_maintenance_326pclfontlist. html#13050090">Lista czcionek PCL(MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw)

MF729Cx

0 do 104

MF728Cdw / MF724Cdw

0 do 54

Rozmiar punktu

Ustawienie umożliwiające określenie rozmiaru czcionki w punktach z dokładnością do 0, 25. Ustawienie to można skonfigurować tylko, gdy w ustawieniu <Numer czcionki> określono proporcjonalną czcionkę skalowalną.

4, 00 do 12, 00 do 999, 75 (Punkt)

Plamka

Konfiguracja gęstości czcionki lub cpi (liczby znaków na cal) z dokładnością do 0, 01. Ustawienie to można skonfigurować tylko, gdy w ustawieniu <Numer czcionki> określono skalowalną czcionkę o stałej szerokości lub czcionkę mapy bitowej.

0, 44 do 10, 00 do 99, 99 (cpi)

Linie formularza

Liczba linii drukowanych na jednej stronie w zakresie od 5 do 128. Ustawienie to jest automatycznie dostosowywane do wartości ustawienia <Domyślny rozmiar papieru> i <Orientacja>.

5 do 64 do 128 (lin. )

Kod znaku

Konfiguracja kodu znaku najlepiej dopasowanego do komputera, z którego przesyłane będą dane. Gdy kod znaku jest zależny od czcionki ustalonej w ustawieniu <Numer czcionki>, skonfigurowane ustawienie jest ignorowane.

MF729Cx

ARABIC8
DESKTOP
GREEK8
HEBREW7
HEBREW8
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
ISOCYR
ISOGRK
ISOHEB
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
LEGAL
MATH8
MCTEXT
MSPUBL
PC775

PC8
PC850
PC851
PC852
PC862
PC864
PC866
PC8DN
PC8GRK
PC8TK
PC1004
PIFONT
PSMATH
PSTEXT
ROMAN8
VNINTL
VNMATH
VNUS
WIN30
WINARB
WINBALT
WINCYR
WINGRK
WINL1
WINL2
WINL5

MF728Cdw / MF724Cdw

DESKTOP

ISO11

ISO15

ISO17

ISO21

ISO4

ISO6

ISO60

ISO69

ISOL1

ISOL2

ISOL5

ISOL6

LEGAL

MATH8

MCTEXT

MSPUBL

PC1004

PC775

PC8

PC850

PC852

PC8DN

PC8TK

PIFONT

PSMATH

PSTEXT

ROMAN8

VNINTL

VNMATH

VNUS

WIN30

WINBALT

WINL1

WINL2

WINL5

Papier niestandardowy

Umożliwia korzystanie z niestandardowego formatu papieru. Wybór opcji <Włącz> pozwala na ustalenie wymiarów papieru podawanych w sekcji <Wymiar X> i <Wymiar Y>.

Jednostka miary

Konfiguracja jednostki miary używanej do określenia niestandardowego formatu papieru.

Milimetry

Cale

Wymiar X

Wartość wymiaru poziomego (krótka krawędź) papieru niestandardowego.

77 do 215 (mm)

Wymiar Y

Wartość wymiaru pionowego (długa krawędź) papieru niestandardowego.

127 do 355 (mm)

Dołącz CR do LF

Pozwala dołączyć kod powrotu karetki (CR) do odebranego przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden wiersz (LF). Jeśli wybrano opcję <Tak>, po odebraniu przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden wiersz miejsce wydruku danych zostaje przesunięte na początek następnego wiersza. Jeśli wybrano opcję <Nie>, miejsce wydruku danych zostaje przesunięte do następnego wiersza, dokładnie pod odebranym kodem wysuwu papieru o jeden wiersz. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C502_L. gif" alt=""/>

Tak

Nie

Zwiększ szerokość wydruku A4

Ustawienie pozwalające określić, czy obszar wydruku papieru formatu A4 w orientacji pionowej ma zostać powiększony do szerokości tego obszaru w formacie LTR.

Półtony

Konfiguracja metody przetwarzania danych zapewniającej odzwierciedlenie półtonów. Możliwe jest określenie, czy używane ma być ustawienie <Rozpraszanie błędów> oraz skonfigurowanie ustawień <Rozdzielczość> lub <Gradacja> oddzielne dla tekstu grafiki i obrazów.

Rozpraszanie błędów

Rozdzielczość/gradacja

Tekst

Rozdzielczość

Gradacja

Grafika

Rozdzielczość

Gradacja

Obraz

<Menu>  <PS>  <Półtony>  Określ ustawienia półtonów

<Rozpraszanie błędów>

Wyraźny wydruk drobnego tekstu i cienkich linii. Jeśli ustawienie ma wartość <Włącz>, skonfigurowane wartości ustawień <Rozdzielczość> i <Gradacja> określone dla elementów <Tekst>, <Grafika> oraz <Obraz> są wyłączane.

<Rozdzielczość>/<Gradacja>

<Rozdzielczość>

Wydruk wyraźnych krawędzi tekstu i cienkich linii.

<Gradacja>

Wydruk grafiki i zdjęć z miękką gradacją.

Profil źródła RGB

Ustalanie profilu źródłowego stosowanego do dopasowywania kolorów wydruku danych RGB do tych wyświetlanych na ekranie używanego monitora. Jeśli używany jest wyświetlacz kompatybilny z paletą sRGB wybór opcji <sRGB> spowoduje, że kolory wydruków będą bardzo podobne do tych widocznych na ekranie monitora. Wybór opcji <Gamma 1, 5>, <Gamma 1, 8> lub <Gamma 2, 4> umożliwia odpowiednią regulację wartości gamma. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory na wydrukach. Możliwa jest osobna konfiguracja tego ustawienia dla tekstu, grafiki i zdjęć.

Tekst

sRGB

Gamma 1, 5

Gamma 1, 8

Gamma 2, 4

Grafika

Obraz

Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji <CMS> w ustawieniu <CMS (dopasowany)/gamma>.

Profil wydruku

Określanie profilu wydruku dopasowywania kolorów. Zalecane jest używanie ustawienia domyślnego <Normalny> w przypadku wydruku tekstu i danych graficznych i ustawienia <Fotografia> do drukowania zdjęć.

Normalny
Fotografia

Normalny

Fotografia

Normalny

Fotografia

Metoda dopasowania

Wybór metody dopasowania kolorów w celu uzyskania na wydrukach kolorów jak najbardziej zbliżonych do wyświetlonych na ekranie.

Percepcyjna

Nasycenie

Kolorymetryczna

Percepcyjna

Nasycenie

Kompensacja szarości

Ustawienie pozwalające określić, czy do wydruku danych w odcieniach szarości (czarno-białych) ma być używany tylko czarny toner. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C503_L. gif" alt=""/>

Wybór CMS (dopasowanie)

Dopasowywanie kolorów może być wykonywane z poziomu urządzenia lub komputera (sterownika drukarki). Jeśli wybrana zostanie opcja <Drukarka>, dopasowanie kolorów jest wykonywane przez urządzenie, a jeśli opcja <Host>, wykonuje je komputer lub sterownik drukarki.

Drukarka
Host

CMS (dopasowany)/gamma

Wybór metody przetwarzania danych do wydruku. Możliwe jest określenie, czy wykonane ma być dopasowanie kolorów czy korekcja gamma.

Gamma

CMS

Korekcja gamma

Ustawienie umożliwiające określenie wartości korekcji gamma w celu dopasowania jasności wydruków do oryginalnych dokumentów. Jeśli wydruki są ciemniejsze lub jaśniejsze niż oryginały, należy zmienić wartość korekcji gamma. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu, grafiki i zdjęć.

1, 0

1, 4

1, 8

2, 2

Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji <Gamma> w ustawieniu <CMS (dopasowany)/gamma>.

Zaawansowane wygładzanie

Konfiguracja sposobu wygładzania rozmazanych konturów tekstu i grafiki. Opcja <Wygładzanie 2> nadaje silniejszy efekt wygładzania niż opcja <Wygładzanie 1>. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu i grafiki.

Zaawansowane wygładzanie

Wygładzanie 1

Zastosuj do tekstu

BarDIMM *3

Włączenie tej opcji pozwala drukować kody kreskowe obsługiwane przez moduł Barcode Printing Kit. W przypadku wybrania opcji <Włącz> urządzenie będzie generować kody kreskowe po odebraniu poleceń drukowania kodów kreskowych z komputera hosta. W przypadku wybrania opcji <Wyłącz> kody kreskowe nie zostaną wygenerowane, nawet jeżeli komputer hosta wyśle polecenia drukowania kodów kreskowych.

Aby włączyć menu BarDIMM, konieczna jest aktywacja modułu Barcode Printing Kit. Jeśli nie ma potrzeby drukowania kodów kreskowych, należy upewnić się, że menu BarDIMM zostało wyłączone. W przeciwnym wypadku prędkość przetwarzania normalnych zadań drukowania może ulec obniżeniu.

Domyślne ustawienie to <Wyłącz>. W przypadku aktywowania modułu Barcode Printing Kit ustawienie zmienia się na <Włącz>.

FreeScape

Określ kod AEC (Alternate Escape Code, alternatywny kod specjalny), który ma zostać użyty do przesyłania poleceń kodów kreskowych, jeśli komputer hosta nie obsługuje standardowego kodu specjalnego.

~

"

#

$

/

\

?

{

}

|

To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku włączenia opcji <BarDIMM>.

PS *2

Konfiguracja ustawień drukowania PS, takich jak układ strony i jakość wydruku.

Przekroczenie czasu oczekiwania zadania

To ustawienie pozwala określić limit czasu zadania. Jeśli zadanie nie zostanie zakończone w określonym limicie czasu, zostanie automatycznie anulowane.

0 do 3600 (s)

Drukuj błędy PS

To ustawienie określa, czy w przypadku wystąpienia błędu zostanie wydrukowana strona błędu.

Czysty czarny tekst

Jeśli obiekt tekstowy jest czarny (R=G=B=0%, C=M=Y=100% lub Bk=N%, C=M=Y=0% lub Bk=100%), to ustawienie określa, czy tekst zostanie wydrukowany przy użyciu tylko czerni. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C1800. gif" alt=""/>

W zależności od drukowanych danych opcja <Oszczędzanie tonera> może nie zostać uwzględniona nawet w przypadku wybrania ustawienia <Włącz>.

W przypadku wybrania opcji <Włącz> dla ustawienia <Oszczędzanie tonera> niezbyt intensywne obrazy oraz obrazy z dużą ilością detali mogą zostać wydrukowane niewyraźnie.

Czarny nadruk

Jeśli czarny tekst jest drukowany na kolorowym tle lub nakłada się na grafikę, to ustawienie określa, czy czarny tekst zostanie nadrukowany na tło. Pozwala to zapobiec powstaniu białych obszarów pomiędzy tłem a wydrukowanym czarnym obiektem tekstowym. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C1801. gif" alt=""/>

 

To ustawienie odnosi się wyłącznie do czystej czerni w przypadku ustawienia opcji <Czysty czarny tekst> na <Włącz>.

Profil źródła RGB

Brak

<Menu>  <Ustawienia drukarki>  <PS>  <Profil źródła RGB>  Wybierz profil źródłowy

<sRGB>

To ustawienie pozwala wybrać standardową branżową definicję dla monitorów w systemie Windows. W przypadku korzystania z monitora zgodnego ze standardem sRGB pozwala to wydrukować kolory bardzo zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.

<Gamma 1, 5>, <Gamma 1, 8> i <Gamma 2, 4>

Te ustawienia pozwalają wybrać poziom korekcji gamma danych RGB. gif" alt=""/><Brak>

W przypadku wybrania tego ustawienia dane RGB zależne od urządzenia zostaną skonwertowane do danych CMYK bez używania profilu RGB.

Profil symulacji CMYK

Urządzenie pozwala określić docelowy rodzaj symulacji przy drukowaniu danych CMYK.
Urządzenie konwertuje dane CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o docelowy rodzaj symulacji wybrany w ustawieniu Profil symulacji CMYK.

JapanColor (Canon)

U. S. Web Coated v1. 00 (Canon)

Euro Standard v1. 00 (Canon)

Brak

Skorzystanie z wszystkich dostępnych profili może okazać się niemożliwe. Jeśli kolorowe dane zostały przy użyciu pobranego profilu wydrukowane w odcieniach szarości, należy sprawdzić zgodność pobranego profilu.

Jeżeli urządzenie odebrało dane z definicją przestrzeni kolorów zależną od urządzenia (opartą o CIE), kolory zostaną przetworzone zgodnie z określonymi ustawieniami. Dlatego też ustawienie <Profil symulacji CMYK> nie zostanie użyte przez urządzenie.

W przypadku wybrania ustawienia innego niż <Brak> i odebrania przez urządzenie definicji przestrzeni kolorów zależnej od urządzenia, która zostanie przetworzona przez komputer hosta, ustawienie <Profil symulacji CMYK> zostanie użyte również przez urządzenie.

W przypadku wybrania opcji <Brak> w obszarach zadrukowanych ciemnym kolorem mogą pojawić się plamy, zależnie od drukowanych danych.

<Menu>  <Profil symulacji CMYK>  Wybierz profil symulacji CMYK <JapanColor (Canon)>

To ustawienie korzysta z profilu JapanColor. Pozwala on uzyskać wydruki jak najbardziej zbliżone do standardów wydruków w Japonii. gif" alt=""/><U. 00 (Canon)>

To ustawienie korzysta z profilu U. Web Coated. Pozwala on uzyskać wydruki jak najbardziej zbliżone do standardów wydruków w USA. gif" alt=""/><Euro Standard v1. 00 (Canon)>

To ustawienie korzysta z profilu Euro Standard. Pozwala on uzyskać wydruki jak najbardziej zbliżone do standardów wydruków w Europie. gif" alt=""/><Brak>

W przypadku wybrania tego ustawienia dane CMYK zależne od urządzenia zostaną wydrukowane bez użycia profilu CMYK.

Użyj profilu skali szarości

To ustawienie pozwala określić sposób przetwarzania danych monochromatycznych zależnych od urządzenia.

Profil wydruku

To ustawienie pozwala zdefiniować profil odpowiednio do drukowanych danych. Ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich danych w zadaniu drukowania, dlatego należy upewnić się, że wybrany profil jest odpowiedni do zadania.

Zwykły
Fotografia
Normalny TR

Fotografia TR

Jeśli wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil źródła RGB> lub <Profil symulacji CMYK>, a urządzenie odbierze definicję przestrzeni kolorów zależną od urządzenia z kolorami przetwarzanymi przez komputer hosta, to ustawienie nie jest używane. gif" alt=""/> <Profil wydruku>  Wybierz profil wydruku <Zwykły>

To ustawienie pozwala drukować kolory jak najbardziej zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze. gif" alt=""/><Fotografia>

To ustawienie pozwala drukować kolory zbliżone do kolorów na zdjęciach. gif" alt=""/><Normalny TR>

To ustawienie pozwala drukować kolory jak najbardziej zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze, a także zmniejszyć rozmazanie toneru przy drukowaniu tekstów i cienkich linii. gif" alt=""/><Fotografia TR>

To ustawienie pozwala drukować kolory zbliżone do kolorów na zdjęciach, a także zmniejszyć rozmazanie toneru przy drukowaniu tekstów i cienkich linii.

Metoda dopasowania

Ustawienie pozwala wybrać metodę drukowania w przypadku wybrania ustawienia <Profil źródła RGB>. Urządzenie dysponuje systemem zarządzania kolorami z kilkoma modelami odzwierciedlania kolorów.

Nasycenie
Kolorymetryczna

Jeśli wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil źródła RGB> lub <Profil symulacji CMYK>, a urządzenie odbierze definicję przestrzeni kolorów zależną od urządzenia z kolorami przetwarzanymi przez komputer hosta, ustawienie Metoda dopasowania nie jest używane. gif" alt=""/> <Metoda dopasowania>  Wybierz metodę dopasowania <Percepcyjna>

To ustawienie daje najlepsze efekty przy drukowaniu zdjęć lub obrazów bitmapowych. gif" alt=""/><Nasycenie>

To ustawienie jest najlepsze przy drukowaniu ilustracji i diagramów w prezentacjach biznesowych. gif" alt=""/><Kolorymetryczna>

To ustawienie daje wydruki najbardziej zbliżone do wartości kolorów RGB.

Przetw. czystej czerni RGB

To ustawienie pozwala określić sposób przetwarzania czerni i szarości na odpowiednie połączenie kolorów R, G i B w przypadku konwertowania danych RGB zależnych od urządzenia na dane CMYK niezależne od urządzenia przy użyciu ustawienia <Profil źródła RGB> urządzenia.

Wyłącz
Włącz

Jeśli na wydrukach w czerni i szarości widoczna jest gradacja lub postrzępione linie, należy wybrać opcję <Wyłącz> dla ustawienia Przetwarzanie RGB tylko w czerni oraz opcję <Fotografia> dla ustawienia <Profil wydruku>.

W połączeniu z pewnymi ustawieniami dane w czerni i szarości z odpowiednimi połączeniami kolorów R, G i B mogą zostać wydrukowane przy użyciu wyłącznie czarnego toneru, nawet w przypadku wybrania opcji <Wyłącz>. Poniżej podano przykłady.

Wybrano opcję <Włącz> dla ustawienia <Czysty czarny tekst>

Wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil źródła RGB>

Wybrano opcję <Normalny TR> lub <Fotografia TR> dla ustawienia <Profil wydruku>

W sterowniku drukarki wybrano opcję [Użyj profilu GCR 100%]

Jeśli dla ustawienia <Profil źródła RGB> wybrano opcję <Brak>, ustawienie Przetwarzanie RGB tylko w czerni nie zostanie użyte.

Przetw. czystej czerni CMYK

To ustawienie pozwala określić sposób drukowania danych monochromatycznych (C=M=Y=0) w przypadku przetwarzania danych CMYK niezależnych od urządzenia przy użyciu ustawienia <Profil symulacji CMYK> urządzenia.

W połączeniu z pewnymi określonymi ustawieniami dane monochromatyczne (C=M=Y=0) mogą być drukowane przy użyciu wyłącznie czarnego toneru (K) nawet w przypadku wybrania ustawienia <Wyłącz>. Poniżej podano przykłady:

Wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil symulacji CMYK>

Jeśli dla ustawienia <Profil symulacji CMYK> wybrano opcję <Brak>, ustawienie Przetwarzanie CMYK tylko w czerni nie zostanie użyte.

Półtony

<Rozpraszanie błędów>

<Rozdzielczość>/<Gradacja>

Jasność

Regulacja jasności całego obrazu. Ustawienie można zmieniać w zakresie od 85% do 115% z krokiem 5%.
Wybranie ustawienia 85% spowoduje rozjaśnienie obrazu, wybranie 115% – przyciemnienie obrazu.

85 do 100 do 115 (%)

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku gdy opcja <Oszczędzanie tonera> jest ustawiona na <Wyłącz>.

Nadruk kompozytowy

Dane CMYK zależne od urządzenia można naddrukować jako wydruk kompozytowy.
Wszystkie kolory zostaną nałożone i wydrukowane na jednej płycie, można więc sprawdzić efekt końcowy bez separowania kolorów. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C1802. gif" alt=""/>

To ustawienie jest dostępne tylko dla danych z ustawionym atrybutem naddrukowywania.

To ustawienie nie powoduje naddrukowania kolorów spotowych.

Jeśli wybrano opcję inną niż <Brak> dla ustawienia <Profil symulacji CMYK>, naddrukowanie nie zostanie użyte. (Zobacz Profil symulacji CMYK)

Zaawansowane wygładzanie

To ustawienie pozwala zastosować wygładzanie do danych graficznych i tekstowych. Wygładzania nie można zastosować do obrazów.

Opcje <Zastosuj do grafiki> i <Zastosuj do tekstu> można wybrać tylko w przypadku wybrania opcji <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2> dla ustawienia Wygładzanie zaawansowane.

Ustawienie opcji <Zastosuj do grafiki> i <Zastosuj do tekstu> na wyświetlaczu przyniesie efekty tylko w przypadku, gdy w sterowniku drukarki wybrano ustawienie Wygładzanie zaawansowane w sekcji [Ustawienia domyślne drukarki].

Efekty działania funkcji Wygładzanie zaawansowane mogą różnić się zależności od znaków i wzorów grafiki.

 

<Menu>  <Zaawansowane wygładzanie>  Określ ustawienie wygładzania 

Ustawienie <Wygładzanie 2> daje silniejszy efekt wygładzenia niż ustawienie <Wygładzanie 1>. Jeśli po wybraniu ustawienia <Wygładzanie 1> wydruki nadal nie są wygładzone, należy wybrać ustawienie <Wygładzanie 2>.

Poprzez włączenie lub wyłączenie ustawienia <Zastosuj do grafiki> i <Zastosuj do tekstu> można określić, czy wygładzanie ma zostać zastosowane do danych graficznych lub tekstowych. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0354/b_dis1317. gif" alt=""/>

Konwersja skali szarości

Pozwala określić sposób konwersji wartości kolorów na wartości skali szarości przy drukowaniu kolorowych danych.

sRGB
NTSC
Jednolite RGB

To ustawienie nie dotyczy czarno-białych danych. gif" alt=""/> <Konwersja skali szarości>  Określ konwersję skali szarości

Pozwala obliczać wartość odcienia szarości przy użyciu metody konwersji kolorów opartej o standard sRGB. gif" alt=""/><NTSC>

Pozwala obliczać wartość odcienia szarości przy użyciu metody konwersji kolorów opartej o standard NTSC. gif" alt=""/><Jednolite RGB>

Oblicza średnią wartość wartości kolorów R, G i B jako wartość odcienia szarości.

Ustawienie Canon Vixia Hf R82

Bezpośredni link do pobrania Ustawienie Canon Vixia Hf R82

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienie Canon Vixia Hf R82